Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Хімічний склад клітини та біологічні молекули
Білки, їхня структурна організація та основні функції

Мета уроку: ознайомити з особливостями будови, властивостями та функціями білків, їх різноманіттям; формувати знання про структурні рівні організації білків; розкрити роль білків у життєдіяльності організмів; формувати уявлення про необхідність зовнішніх джерел енергії для існування біологічних систем; формувати знання про необхідність різних продуктів харчування у раціоні людини; розвивати увагу, уяву, пам'ять, логічне мислення, мову, уміння порівнювати та узагальнювати, систематизувати набуту інформацію; виховувати дбайливе ставлення до власного організму, розуміння цінності всіх живих організмів і природи в цілому; формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Структурні рівні організації білків», малюнки продуктів харчування, багатих на білки, портрети вчених Я. Б. Беккарі, Я. Берцеліуса, О. Я. Данилевського, Е. Фішера.

Основні поняття: білки, протеїни, поліпептиди, амінокислоти, пептидні, водневі, дисульфідні зв'язки, первинна, вторинна, третинна та четвертинна структури білка, денатурація, ренатурація, деструкція.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Обговорення відповідей на питання 7-8 після § 3

Анаграма

Завдання та відповіді до вправи «Анаграма» наведено в електронному додатку.

III. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе.

Петроній Арбітр Гай

Слово вчителя

На кожному уроці ви навчаєтеся чогось нового, та важливо, щоб ви усвідомлювали, що результат навчання — це ваші знання, а не оцінка, яку ви отримаєте за урок. Оцінка забудеться через кілька днів, а знання залишаться з вами на все життя.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Фронтальна бесіда, обговорення малюнків

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

Учитель формулює тему уроку, разом з учнями визначає його мету і завдання.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Загальна характеристика білків

Повідомлення учнів, демонстрування портретів учених

Текст повідомлення наведено в електронному додатку.

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, заповнення алгоритму (з розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 16 § 4 учні мають схарактеризувати білки, заповнивши алгоритм, і сформулювати визначення понять «замінні» та «незамінні» амінокислоти)

Алгоритм характеристики білків наведено в електронному додатку.

Цікавий факт про амінокислоти наведено в електронному додатку.

2. Класифікація білків

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схем, словникова робота (з розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 20-21 § 5 учні мають скласти схеми класифікації білків, доповнивши їх прикладами, сформулювати визначення понять)

Прості білки (протеїни) — білки, до складу яких входять тільки амінокислоти.

Складні білки (протеїди) — білки, які крім залишків амінокислот містять і небілкові частини.

Схеми класифікації білків наведено в електронному додатку.

3. Структурні рівні організації білків

О Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці (використовуючи текст підручника на с. 16-19 § 4, а також повідомлення учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, школярі мають схарактеризувати структурні рівні організації білків, заповнивши таблицю) і Таблицю "Структурні рівні організації білків» наведено в електронному додатку.

4. Властивості білків

Розповідь учителя, словникова робота (у ході розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 20-21 § 5 учні мають виписати властивості білків, визначення понять)

Властивості білків та визначення понять наведено в електронному додатку.

5. Значення білків для живих організмів

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці (у ході розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 21-22 § 5 учні мають виписати функції білків і навести конкретні приклади)

Функції білків наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «У продуктовому магазині» (учні мають обрати з поданого переліку продуктів або їх зображень ті, які багаті на білки)

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-3 після § 4, питання 2-4 після § 5)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 4, с. 20-22 § 5, питання 7 письмово, вивчити будову та функції білків.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Характеристика ферментів», «Властивості ферментів», «Значення ферментів у житті людини».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 4 після § 4 та 5)

Обговорення цитати

Життя — це спосіб існування білкових тіл.

Фрідріх Енгельс


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити