Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Надорганізмові біологічні системи
Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

Мета уроку: ознайомити з різноманітністю екологічних факторів; сформувати поняття «біотичні фактори», «абіотичні фактори» та «антропогенні фактори», «паразитизм», «коменсалізм», «мутуалізм», «хижацтво», «конкуренція»; розкрити значення екологічних факторів для живих організмів і природи в цілому; поглибити знання про екосистеми; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння працювати в парах та малих групах, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, товариські відносини, формувати науковий світогляд, екологічне мислення, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії різноманітних екологічних факторів.

Основні поняття: біотичні, абіотичні та антропогенні фактори, паразитизм, коменсалізм, мутуалізм, хижацтво, конкуренція, симбіоз, нейтралізм.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 6 після § 48)

Прийом «Анаграма» (на дошці написані слова, у яких перемішано порядок букв, учні мають встановити правильну послідовність, після чого дати визначення отриманому слову)

ТЕСИКОЕМАС, ОГОЛІКЕЯ ЦЕНПРОДУТ, СЕКМУНОНТ, ТЕНЦУДЕР.

Відповіді: ЕКОСИСТЕМА, ЕКОЛОГІЯ, ПРОДУЦЕНТ, КОНСУМЕНТ, РЕДУЦЕНТ.

III. Мотивація навчальної діяльності

1. Епіграф уроку

У природі все одне з одним пов'язано, і немає в ній нічого випадкового. І якщо трапиться випадкове явище — шукай у ньому руку людини.

Михайло Пришвін

2. Слово вчителя

Наскільки все пов'язано у природі та якими можуть бути ці зв'язки, нам уже відомо. Та що і як може впливати на живі організми, як це позначиться на всій екосистемі? Наскільки вагомим є значення діяльності людини для екосистем? Давайте дізнаємось.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань урок

Фронтальна бесіда, обговорення фотографії

Питання до фронтальної бесіди наведено о електронному додатку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Екологічні фактори

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми, заповнення таблиці, робота в парах (за допомогою повідомлень, що учні готували як індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 190-191 школярі мають ознайомитись із екологічними факторами, сформулювавши визначення і склавши схему; попрацювавши в парах, розкрити особливості екологічних факторів та навести конкретні приклади у таблиці)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

2. Біотичні фактори

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схем (за допомогою повідомлень, що учні готували як індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 192-193 школярі мають ознайомитись із типами взаємозв'язків між живими організмами в екосистемах і скласти схему, сформулювати визначення поняття «симбіоз», ознайомитись із його видами, скласти схеми з прикладами)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Метод «Синектика», робота в малих групах (учням пропонують об'єднатись у групи по 4, придумати і записати на аркуші один будь-який неживий предмет, об'єкт або явище. Потім по черзі називати слова, які вони записали. Після цього на слайді по черзі будуть з'являтися біологічні терміни (або вчитель буде записувати їх на дошці). Завданням буде пов'язати «свій» неживий предмет із певним поняттям живої природи. Для цього вони будуть починати речення такими словами: «Я вважаю, що... (неживий об'єкт) пов'язаний з... (біологічний термін), тому що...». Кожна група отримує нове поняття)

Біологічні поняття: екологія, екосистема, симбіоз, абіотичні фактори, лімітуючі фактори, зона оптимуму, біотичні фактори, зона песимуму, антропогенні фактори.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-5 після §49)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 49, запитання 6 усно (додатково), вивчити екологічні фактори.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Зміни в біоценозах», «Сукцесії» або «Клімаксні угруповання».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §49)

Вправа «Дзиґа»

На літері «Я» розташована дзиґа, яка має стрілку. Навколо дзиґи розміщені аркуші з написами. Учні по черзі крутять дзигу. На який напис указала стрілка дзиги, тими словами учень починає своє речення для підбиття підсумку уроку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити