Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Надорганізмові біологічні системи
Біосфера як цілісна система

Мета уроку: сформувати поняття «біосфера», «ноосфера», «жива речовина», «біогенна речовина», «косна речовина», «біокосна речовина»; ознайомити з основними компонентами біосфери та особливостями ноосфери; розкрити вплив людини на біосферу; розвивати увагу, уяву, мову, пам'ять, логічне та критичне мислення, навички самостійної роботи, уміння працювати в парі, висловлювати власну думку, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, екологічне мислення, товариські відносини, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: портрети Е. Зюсса, Ж. Б. Ламарка, В. І. Вернадського, Е. Леруа та П. Т. де Шардена, малюнки планет Сонячної системи, біосфери, фотографії прикладів живої, біогенної, косноїта біокосної речовин.

Основні поняття: біосфера, ноосфера, жива речовина, біогенна речовина, косна речовина, біокосна речовина.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань учнів

Вправа «Рахуємо правильно», робота в парах (учням пропонують, прочитавши і проаналізувавши текст, підрахувати кількість продуцентів, редуцентів та консументів, які в ньому трапляються)

Текст і відповіді до вправи «Рахуємо правильно» наведено в електронному додатку.

Вправа «Телефонний код», робота в парах (учні мають розпізнати закодовані терміни та дати їм визначення)

Завдання та відповіді до вправи «Телефонний код» наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення малюнків (малюнки планет Сонячної системи розміщують на дошці або проектують на екран)

Питання для обговорення малюнків наведено в електронному додатку.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Обговорення вірша.

Вірш наведено в електронному додатку.

Необхідно підвести учнів до розуміння тісного взаємозв'язку між кожним компонентом у природі, пояснити, що людина є лише частиною природи, а не її «вінцем».

V. Вивчення нового матеріалу

1. Історія вивчення біосфери

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 196 школярі мають сформулювати визначення поняття «біосфера», ознайомитися з історією вивчення біосфери)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

2. Загальна характеристика біосфери. Межі біосфери

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 196 школярі мають визначити межі біосфери, її властивості, ознайомитись із компонентами біосфери)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

3. Ноосфера

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 197 школярі мають сформулювати визначення поняття «ноосфера», ознайомитись із історією розвитку вчення про ноосферу)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Біодиктант, самостійна письмова робота (учням пропонують доповнити речення пропущеними словами; текст можна записати на дошці, спроектувати на екран або роздрукувати на окремих картках для кожного учня)

Завдання та відповіді до біодиктанту наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують дати усні відповіді на питання 4-5 після §51)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 51, вивчити терміни.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Червона книга», «Зелена книга України», «Природоохоронні території», «Екологічні організації».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують дати усні відповіді на запитання 1-3 після §51)

Обговорення цитати

Людство далі не може стихійно будувати свою історію, а повинно узгоджувати її із законами біосфери, від якої людина невіддільна. Людство на Землі й навколишня жива і нежива природа становлять дещо єдине, що живе за загальними законами природи.

В. І. Вернадський

«Піраміда знань» (учитель передає учням піраміду. Той учень, який отримує піраміду, має продовжити речення, що з'являтиметься на екрані або яке почне промовляти вчитель)

«Найбільше мені запам'яталось...»

«Я зможу розповісти друзям, що...»

«Сьогодні я був здивований тим, що...»

«Я зможу довести батькам, що...»

«Найцікавішим на уроці для мене було...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити