Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Надорганізмові біологічні системи
Біосфера як цілісна система

Мета уроку: сформувати поняття «біорізноманіття»; ознайомити з основними заходами щодо охорони навколишнього середовища, типами природоохоронних територій; розкрити механізми захисту та збереження біосфери; розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення, уміння працювати в групі, висловлювати власну думку, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, товариські відносини, формувати науковий світогляд, екологічне мислення, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографи національних парків світу, заповідників та інших природоохоронних територій, забруднених ділянок планети.

Основні поняття: біорізноманіття, природоохоронні території, заповідники, заказники, національні парки, пам'ятки природи, Червона книга. Зелена книга.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань

Тест «Встанови відповідність» (учні мають встановити відповідність між компонентом біосфери та конкретним прикладом)

Завдання та відповіді до тесту наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (фотографії природоохоронних територій та забруднених ділянок планети 8 довільному порядку розміщують на дошці або проектують на екран)

— У чому різниця на цих фото? (Одні з них демонструють красу природи, а інші — негативний вплив діяльності людини)

— Які фотографії зображують середовище, у якому ви хотіли б жити?

— Які почуття у вас викликають фото забруднених ділянок планети?

— Чи здогадалися ви якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель допомагає учням визначити тему уроку, сформулювати його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник.

І. С. Тургенев

О Слово вчителя

Ці слова відомого російського письменника і поета стануть не лише епіграфом сьогоднішнього уроку, а й девізом усього вашого життя. Які ж проблеми виникають сьогодні перед людством? Які їхні причини і як їх можна вирішити? Давайте дізнаємось.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Біорізноманіття

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (у ході розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 198 учні мають ознайомитись із поняттям «біорізноманіття», записати його до зошитів та визначити основні особливості біорізноманіття на планеті)

Біорізноманіття — це варіативність життя на всіх рівнях біологічної організації.

Біорізноманіття включає в себе всі організми: від мікроскопічних бактерій до вищих рослин і тварин, які мають складну будову.

Біорізноманіття забезпечує багато ключових потреб людства й екосистем у цілому (це і поживні речовини, і сировина, і кругообіг речовин у природі, Грунтоутворення, снігозатримання, опір шкідливим видам, які розповсюджуються під впливом діяльності людини, запилення рослин, регулювання клімату, контроль за шкідниками, хворобами та забрудненням і багато інших), тому важливою проблемою є його збереження.

Цікавий факт

Термін «біологічне різноманіття» запропонований Томасом Лавджоєм 1980 року, а «біорізноманіття» — Едвардом Осборном Вілсоном 1986 року.

2. Основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Робота в групах, частково-пошукова робота, словникова робота (за допомогою інформації, що учні готували як індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 198-199 кожна група школярів має розкрити особливості певного способу збереження біорізноманіття; представники груп — спікери — представляють інформацію, яку підготувала група; по ходу виступів учні інших груп записують у зошити визначення та ключові поняття)

Повідомлення груп наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Робота в групах, заповнення таблиці (учні мають доповнити правий стовпчик таблиці власними думками, обговоривши їх у групі; обговорення результатів здійснюється фронтально)

Таблицю «Екологічні проблеми та їх розв'язання» наведено в електронному додатку.

Складання пам'ятки «Заходи щодо охорони навколишнього середовища», робота в групах (по- працювавши в групі, учні мають створити буклет-пам'ятку щодо охорони біосфери)

Робота з підручником (відповісти на питання 3-5 після § 52)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 52, тести після § 52 усно.

2. Індивідуальне завдання: підготувати цитати, приказки або прислів'я про природу

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (відповісти на питання 1-2 після § 52)

Прийом «Мікрофон» (учитель передає учням мікрофон і пропонує відповісти на запитання)

— Чому потрібно зберігати навколишнє середовище?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити