Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Біологія як основа біотехнології та медицини
Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин

Мета уроку: сформувати поняття «селекція», «одомашнення»; ознайомити з основними центрами походження культурних рослин, дикими предками домашніх тварин та шляхами одомашнення тварин; розкрити значення одомашнення рослин і тварин у житті людини; пояснити роль М. І. Вавилова в селекції; розвивати увагу, пам'ять, критичне мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, товариські відносини, інтерес до біологи та географії, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, історична, соціальна і громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Центри походження культурних рослин», «Дикі предки домашніх тварин», фотографії домашніх рослин і тварин, портрет М. І. Вавилова.

Основні поняття: селекція, генетика, сорт, порода, штам, одомашнення, дикий предок, культурні рослини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (на дошці розміщують фотографії собак різних порід, а в центрі — фотографія вовка)

— Що поєднує цих тварин? (Вони всі належать до родини Псові)

— Чим відрізняються собаки від вовка? (Вовк — дика тварина, а собаки — домашні)

— Як, на вашу дуку, утворилися породи собак? (Були штучно виведені людиною)

— Чи здогадалися ви про що йтиметься сьогодні на уроці?

Учитель повідомляє учням тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

III. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення цитати

Нічого того, що важливо знати, навчити не можна. Усе, що може зробити вчитель, це вказати доріжки.

Річард Олдінгтон

Слово вчителя

Сподіваюся, що слова англійського поета будуть пророчими для нас сьогодні, і мені вдасться вказати вам правильні шляхи для пошуку тих знань, які будуть потрібні вам у житті.

IV. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда

Питання фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про селекцію

Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та розповіді вчителя школярі мають ознайомитися з історією розвитку селекції як науки, сформулювати та записати до зошитів поняття «селекція», «сорт», «порода», «штам», визначити основне завдання селекції)

Відомості про селекцію наведено в електронному додатку.

2. Введення в культуру рослин

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, опрацювання таблиці, складання схеми (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту і таблиці підручника на с. 203 школярі мають визначити основні центри походження культурних рослин і навести конкретні приклади; схему розкреслює вчитель на дошці по ходу відповідей або відображає її на екрані)

Відомості про введення в культуру рослин наведено в електронному додатку.

3. Походження свійських тварин

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці (у ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 202-205 школярі мають сформулювати та записати до зошитів поняття «селекція», визначити диких предків свійських тварин та центри їхнього походження, заповнивши таблицю)

Відомості про походження свійських тварин наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Робота в парах з географічною картою (учні отримують географічну карту та набір фотографій рослин, які вони мають правильно розташувати на карті, враховуючи центр їхнього походження)

Зразки фотографій та карти подано в додатку до уроку.

Тест «Встанови відповідність», робота в парах (учні мають встановити відповідність між назвою дикого предка та свійською твариною, що від нього походить)

Завдання тесту та відповіді до нього наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-4 після §53)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 53, завдання 5 письмово, запитання б усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Методи селекції рослин». «Методи селекції тварин».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §53)

Прийом «Я запам'ятав» (учням пропонують назвати те, що найбільше запам'ятали під час уроку)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити