Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Біологія як основа біотехнології та медицини
Методи селекції рослин. Методи селекції тварин

Мета уроку: поглибити знання про селекцію; ознайомити з основними методами селекції, прикладами рослин і тварин, які створені в результаті селекції; розкрити її значення для людини та основні завдання; формувати уявлення про практичне застосування біологічних знань; розвивати увагу, пам'ять, мислення, мову, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, історична, соціальна і громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії рослин і тварин, які є результатом селекції.

Основні поняття: штучний добір, гібридизація (віддалена, внутрішньовидова), стерильність, щеплення.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Кросворд, самостійна письмова робота (учням пропонують розв'язати завдання кросворда з ключовим словом, дати визначення ключовому слову; перевірка здійснюється у формі взаємоперевірки та фронтально)

Кросворд наведено в електронному додатку.

Фронтальна бесіда (обговорення письмових відповідей на запитання 5 та усних відповідей на запитання б після § 53)

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (фотографії собак двох кардинально різних порід (наприклад, йоркширський тер'єр та хорт) розміщують на дошці або проектують на екран; учитель пропонує виявити відмінності між ними, припустити з чим це може бути пов'язано)

Слід підвести учнів до розуміння того, що організми, які виводяться людиною шляхом селекції, мають певні ознаки, потрібні людині. Так, хорт, який є мисливським собакою, має швидко бігати (тому має довгі кінцівки), бути витривалим (тому має досить велику м'язову масу), мати гострий нюх (тому має видовжений лицьовий відділ), а йоркширський тер'єр, який є декоративною собакою, повинен мати естетичний вигляд, на що й направлені всі його ознаки.

Учитель підводить учнів до розуміння теми уроку, допомагає сформулювати його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Лише свої найкращі мрії людство просуває вперед.

К. А. Тімірязєв

V. Вивчення нового матеріалу

1. Методи селекції

Пояснення вчителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схем (за допомогою тексту підручника на с. 206-207 та учні мають визначити основні методи селекції, пригадати поняття «штучний добір», сформулювати та записати до зошитів поняття «гібридизація»)

Відомості про методи селекції наведено в електронному додатку.

2. Методи селекції рослин

Повідомлення учнів, пояснення вчителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 206-207 школярі мають визначити основні способи селекції рослин, пригадати поняття «щеплення», «підщепа», «прищепа»)

Відомості про методи селекції рослин наведено в електронному додатку.

3. Методи селекції тварин

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 206-207 школярі мають сформулювати основні методи селекції тварин)

Відомості про методи селекції тварин наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Метод «Синектика», робота в малих групах (учням пропонують об'єднатись у групи по 4, придумати і записати на аркуші один будь-який неживий предмет, об'єкт або явище. Потім по черзі називати слова, які вони записали. Після цього на слайді по черзі будуть з’являтися біологічні терміни (або вчитель буде записувати їх на дошці). Завданням буде пов'язати «свій» неживий предмет з певним поняттям живої природи. Для цього вони будуть починати речення такими словами: «Я вважаю, що... (неживий об'єкт) пов'язаний з... (біологічний термін), тому що...». Кожна група отримує нове поняття)

Біологічні поняття: селекція, гібридизація, штучний добір, порода тварин, сорт рослин, одомашнення, врожайність.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-6 після §54)

VII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §54)

«Дзиґа»

На літері «Я» розташована дзиґа, яка має стрілку. Навколо дзиґи розміщені аркуші з написами. Учні по черзі крутять дзиґу. На який напис указала стрілка дзиґи, тими словами учень починає своє речення для підбиття підсумку уроку.

VIII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 54, вивчити методи селекції.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Історія біотехнології», «Традиційні біотехнології».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити