Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Біологія як основа біотехнології та медицини
Огляд традиційних біотехнологій

Мета уроку: сформулювати поняття «біотехнологія»; ознайомити з традиційними біотехнологіями, їхніми основними завданнями, методами та напрямками сучасного використання; розкрити значення біотехнологій для людства; формувати уявлення про практичне застосування біологічних знань; розвивати увагу, уяву, пам'ять, логічне мислення, мову, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого, інтерес до біології, формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії або малюнки біотехнологічних процесів та продуктів біотехнології (молочних продуктів, пива, вина, оцту, хлібобулочних виробів).

Основні поняття: біотехнологія, ферментація, мікроорганізми, бактерії, гриби.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Тест, самостійна письмова робота (перевірка здійснюється фронтально або у формі взаємоперевірки)

Завдання та відповіді до тесту наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (фотографії або малюнки кисломолочних продуктів, пива, вина, оцту, хлібобулочних виробів розміщують на дошці або на екрані)

— Що зображено на фотографіях? (Різноманітні продукти харчування)

— Що ще поєднує їх, окрім того, що всі вони можуть бути вжиті в їжу? (Вони виробляються за допомогою живих організмів — бактерій або грибів)

Учитель пропонує учням здогадатися, що вони вивчатимуть у ході уроку, сформулювати його тему. Після обговорення запропонованих учнями варіантів повідомляє учням тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Наука — не чарівний ріг достатку, а лише засіб перетворення світу в руках людей. Джон Десмонд Бернал

Ці слова англійського фізика якомога доречно підходять для теми нашого уроку.

Сьогодні ми дізнаємось які ще способи перетворення світу завдяки науці має людина.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Історія розвитку біотехнології

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, пояснення вчителя, словникова робота, заповнення таблиці (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 208 школярі мають сформулювати поняття «біотехнологія», ознайомитись із коротким історичним нарисом цієї галузі)

Відомості про історію розвитку біотехнології наведено в електронному додатку.

2. Біотехнологія та її напрямки

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, пояснення вчителя, складання схеми (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 208-211 школярі мають визначити основні напрямки біотехнології, відобразивши їх у схемі, розкрити сутність і значення традиційних біотехнологій)

Відомості про біотехнологію та її напрямки наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «Хрестики-нулики» (на дошці розкреслюють поле з 9 квадратиків; учні об'єднуються у дві команди й отримують від учителя набори «хрестиків» та «нуликів»; учитель по черзі ставить запитання, і якщо учні знають правильну відповідь, вони отримують право поставити свою позначку в будь-якій частині поля (за принципом гри «Хрестики-нулики»); перемагає та команда, яка поставила послідовно три позначки — «хрестики» або «нулики»)

Приклади запитань

— Що таке біотехнологія? (Використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві)

— Чому хлібопечення є біотехнологічним процесом? {Бо в утворенні тіста беруть участь мікроскопічні гриби — дріжджі)

— Як Луї Пастер пов'язаний з біотехнологію? (Він пояснив участь мікроорганізмів у процесах шумування)

— На стику яких наук виникла біотехнологія? (Біологічних, хімічних і технічних)

— Чому утворення сиру є біотехнологічним процесом? (Бо у процесах ферментації беруть участь молочно-кислі бактерії)

— Як біотехнологія пов'язана з медициною? (Завдяки багатьом живим організмам створюються біологічно активні речовини та лікарські препарати)

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 2, 6 після §55)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати с. 209-210, § 55, завдання 7 письмово.

2. Індивідуальне завдання; підготувати повідомлення або презентацію «Сучасні біотехнології», «Генетична інженерія», «Клітинна інженерія».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1 після § 55)

Обговорення цитати

Успіхи науки —справа часу і сміливості розуму.

Вольтер


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити