Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Біологія як основа біотехнології та медицини
Основи генетичної та клітинної інженерії

Мета уроку: сформувати поняття «генна інженерія», «клітинна інженерія»; ознайомити з основами генної та клітинної інженерії, їх основними напрямками та особливостями; розкрити значення генної та клітинної інженерії для людства; формувати уявлення про практичне застосування біологічних знань; розвивати увагу, пам'ять, мислення, уміння порівнювати, аналізувати, систематизувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого, інтерес до біології, формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії різних предметів або механізмів, продуктів (речовин), що виготовляють за допомогою генетичної та клітинної інженерії.

Основні поняття: біотехнологія, генетична інженерія, клітинна інженерія.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення письмових відповідей на запитання 7 після § 55)

Вправа «Вірю — не вірю», самостійна письмова робота (учням пропонують виконати

завдання, в якому вони мають погоджуватись або не погоджуватись із твердженнями. Можна проводити фронтально усно (за браком часу), але краще письмово у вигляді самостійної роботи)

Завдання та відповіді до вправи «Вірю — не вірю» наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (фотографії різних предметів або механізмів (авторучка, книга, копіювальна техніка, годинник тощо) розміщують на дошці або проектують на екран. Учитель ставить запитання учням щодо фотографій)

— Що зображено на фотографіях? (Різні неживі предмети)

— Чи відомо вам як вони виготовлені? (Приблизно так)

— Чи зможете ви самостійно створити ці предмети? (Ні, для цього необхідно знати технологію виготовлення) Так само для виготовлення продуктів за допомогою біотехнологій необхідно знати особливості цього методу. Звичайно, чим сучасніший метод, тим він складніший.

— Які напрямки біотехнології є найбільш сучасними? (Генетична та клітинна інженерія)

— Чи здогадалися ви про що йтиметься сьогодні на уроці?

Учитель формулює тему уроку, допомагає учням визначити його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Девіз уроку

Будь-яку достатньо розвинуту технологію неможливо відрізнити від магії.

Артур Кларк

Слово вчителя

На сьогоднішній день біологія розвинена настільки, що її дійсно іноді варто порівнювати з магією. Хіба не магічною є поява клонів живих організмів? Прикладом магії є такі галузі біотехнології, як генна та клітинна інженерія, про які ми сьогодні дізнаємося багато цікавого.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Сучасні біотехнології

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником (у ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 208-211 школярі мають визначити основні напрямки сучасних біотехнологій та розкрити їхнє значення для людства)

Відомості про сучасні біотехнології наведено в електронному додатку.

2. Генетична інженерія

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 211 школярі мають дати визначення поняттю «генетична інженерія», розкрити механізм цієї біотехнології основне завдання)

Відомості про генетичну інженерію наведено в електронному додатку.

3. Клітинна інженерія

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 210 школярі мають сформулювати та записати в зошити поняття «клітинна інженерія», розкрити механізм цієї біотехнології, основне завдання)

Відомості про клітинну інженерію наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Куб»

Умови виконання та завдання до вправи «Куб» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 5 після §55)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 55, вивчити терміни, запитання 8 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Історія створення генетично модифікованих організмів», «Генетично модифіковані (трансгенні) організми», «Химерні організми».

Слід завчасно об'єднати клас у дві команди і дати кожній команді завдання: одна команда має знайти інформацію, яка свідчитиме «за» ГМО, а друга — «проти».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-4 після §55)

Вправа «Зазирнемо в майбутнє»

Учитель пропонує учням уявити, що зараз 2118 рік. Ставить запитання:

— Чи актуальною буде тема сьогоднішнього уроку у XXII столітті? Чому?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити