Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Хімічний склад клітини та біологічні молекули
Ферменти, їхня роль у клітині

Мета уроку: ознайомити з особливостями будови та властивостями ферментів; розкрити значення ферментів для живих організмів і людини зокрема; формувати знання про основні види ферментів; нагадати роль травних ферментів у процесі травлення; дослідити властивості ферментів; формувати вміння визначати вплив фізичних факторів на властивості ферментів; розвивати навички роботи в парі, навички міжособистісного спілкування, мову, пам'ять, мислення, увагу, уміння систематизувати та узагальнювати інформацію, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, формувати переконання в необхідності раціонального харчування, науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Структурні рівні організації білків», «Принцип дії ферментів», невеликі шматочки сирої та вареної картоплі, штативи з пробірками, гідроген пероксид кімнатної температури та з холодильника.

Основні поняття: ферменти, ензими, рибозими, каталізатори, активний центр.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань учнів

Обговорення відповідей на питання 1 після § 5

Фронтальна бесіда (у ході обговорення схем та малюнків на с. 21-22 § 5 учням пропонують згадати які функції можуть виконувати білки)

Тести на співвідношення (учні мають зіставити функції білків з конкретними прикладами, а також порівняти структурні рівні білка з їх характеристиками)

• Завдання та відповіді до тестів наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Проблемне питання

Проблемне питання наведено в електронному додатку.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Вічним законом буде: учити і вчитися всього через приклади, повчання і використання.

Ян Амос Коменський

Слово вчителя

Людині набагато легше сприймати нову інформацію через конкретні приклади, а ще краще, виконуючи певні дії. Сьогодні ми не лише дізнаємося багато цікавого, а й зможемо практично ознайомитись із певними властивостями окремих білків.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Характеристика ферментів

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (використовуючи текст підручника на с. 22-23 § 5, а також повідомлення учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, школярі мають схарактеризувати поняття «ферменти», «активний центр», визначити їхні особливості та скласти схему різноманітності ферментів)

Ферменти — це зазвичай білкові молекули (ензими) або молекули РНК (рибозими), які є біологічними каталізаторами хімічних реакцій.

Схему «Ферменти» наведено в електронному додатку.

Активний центр ферментів — це унікальна структура, яка утворена радикалами амінокислот і реагує із субстратом.

Цікавий факт про ферменти наведено в електронному додатку.

Методична порада

Слід звернути увагу учнів на те, що назви ферментів зазвичай походять від назв субстратів, на які вони діють, за схемою: тип, що каталізується ферментом реакції + назва одного з продуктів реакції (або одного з її учасників) з додаванням закінчення -аза. Закінчення -аза є позначенням ферментної природи.

2. Властивості ферментів

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, а також використовуючи текст підручника на с. 22-23, школярі мають сформулювати та записати основні властивості ферментів)

Основні властивості ферментів наведено в додатку.

3. Значення ферментів

Повідомлення учнів, розповідь учителя, заповнення таблиці (вході розповіді вчителя та повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, учні мають заповнити таблицю)

Таблицю «Значення ферментів» наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Лабораторне дослідження властивостей ферментів (с. 222 у підручнику)

Алгоритм складання висновків дослідження наведено в електронному додатку.

Обговорення притчі

Текст притчі наведено в електронному додатку.

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 5, повторити будову та функції білків.

2. Індивідуальне завдання: підготувати народні приказки та прислів'я про їжу; повідомлення або презентацію за темами «Різноманіття вуглеводів», «Значення вуглеводів».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (відповісти на питання 5-6 після § 5)

Проблемне питання

Чи правильним є твердження, що всі ферменти — білки, проте не всі білки — ферменти?

Незакінчене речення

«На уроці я дізнався, що...»

«Мені особливо сподобалось...»

«Цікавим виявилося...»

«Раніше я не знав, що...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити