Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Біологія як основа біотехнології та медицини
Генетично модифіковані організми

Мета уроку: сформулювати поняття «генетично модифіковані організми, або ГМО», «генетично модифікована їжа», «химера»; ознайомити з особливостями, перспективами та проблемами створення і використання генетично модифікованих організмів; порівняти технології створення генетично модифікованих організмів із класичними методами селекції; формувати уявлення про практичне застосування біологічних знань; розвивати увагу, пам'ять, мислення, мову, уміння працювати в парах та команді, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, висловлювати власну думку, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, ціннісне ставлення до всього живого, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії генетично модифікованих та химерних організмів.

Основні поняття: біотехнологія, генетична інженерія, генетично модифіковані організми, трансгенні організми, химерні організми.

Тип уроку: засвоєння нових знань, урок-диспут.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 8 після § 55)

Вправа «Пошта», робота в парах (учням пропонують віднести «листи» — приклади технологічних процесів до відповідних «скриньок» — традиційних або сучасних біотехнологій)

Завдання та відповіді до вправи «Пошта» наведено в електронному додатку.

III. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Там, де колись були кордони науки, тепер її центр.

Георг Крістоф Ліхтенберг

Слово вчителя

Сьогодні в ході уроку в нас буде можливість укотре переконатися, що біологія як наука розвивається дуже швидко і так само швидко розширюються її кордони. Ще 100 років тому ніхто не міг і передбачити, що у людства буде можливість переносити гени і створювати організми з кардинально відмінними, але такими потрібними ознаками. А вже сьогодні це цілком можливо. Певно, немає жодної людини у світі, яка не чула б про ГМО. Що ж це таке? Потрібні ГМО чи ні? Давайте спробуємо розібратись.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Вправа «Асоціативний кущ» (учням пропонують назвати асоціації, які викликає у них абревіатура «ГМО», використовуючи власний життєвий досвід)

Схему до вправи «Асоціативний кущ» наведено в електронному додатку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Історія створення генетично модифікованих організмів

Частково-пошукова робота з підручником, повідомлення учнів, словникова робота (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 212-213 учні мають сформулювати та записати визначення поняття «ГМО», ознайомитися з історією створення ГМО)

Відомості про історію створення генетично модифікованих організмів наведено в електронному додатку.

2. Химерні організми

Повідомлення учнів, пояснення вчителя, словникова робота (вході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та пояснень учителя школярі мають сформулювати та записати визначення поняття «химера», з'ясувати особливості цих організмів)

Відомості про химерні організми наведено в електронному додатку.

3. Трансгенні організми

Частково-пошукова робота з підручником, повідомлення учнів, словникова робота (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 212-213 учні мають сформулювати та записати визначення поняття «генетично модифікована їжа», з'ясувати особливості ГМО)

Відомості про трансгенні організми наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

Вправа «Хвиля» (учитель пропонує учням намалювати в зошиті промінь, на якому відкласти відрізки однакової довжини, проставити цифри від 0 до 9; якщо учень відповідає «так», то хвилю малюють зверху, якщо «ні» — знизу)

Завдання до вправи «Хвиля» наведено в електронному додатку.

Вправа «Алгоритм Цицерона» (кожна команда має коротко, заповнивши таблицю-алгоритм, порівняти трансгенні та химерні організми, після чого представити свої результати)

Таблицю до вправи «Алгоритм Цицерона» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-4 після §56)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 56, вивчити терміни.

2. Індивідуальне завдання: підготувати доповіді (повідомлення або презентації) за темами «Роль генної інженерії в сучасних біотехнологіях», «Роль генної інженерії в медицині» для проведення конференції.

Вимоги до змісту доповідей: наявність нової інформації, цікавих статистичних даних, фактів, прикладів з наукової літератури і практичної діяльності, ілюстрацій.

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §56)

Обговорення цитати

Користь від наявних знань — у їх застосуванні.

Конфуцій


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити