Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Біологія як основа біотехнології та медицини
Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині

Мета уроку: поглибити знання учнів про біотехнології; розкрити роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині; ознайомити з найбільш відомими напрямками використання генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині; формувати уявлення про практичне застосування біологічних знань; розвивати увагу, спостережливість, пам'ять, критичне мислення, уміння працювати в групах, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого, дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії продуктів (речовин), що виготовляють за допомогою генетичної інженерії, анкети для учнів.

Основні поняття: біотехнологія, медицина, генетична та клітинна інженерія.

Тип уроку: засвоєння нових знань, урок-конференція.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення письмових відповідей на запитання 8 після § 55)

Тест «Встанови відповідність» (учні мають установити відповідність між термінами та їхніми характеристиками)

Завдання та відповіді до тесту наведено в електронному додатку.

III. Мотивація навчальної діяльності

Девіз уроку

Немає мистецтва, кориснішого за медицину.

Пліній

Фронтальна бесіда

Сьогодні ці слова давньоримського письменника стануть девізом нашого уроку. Чи згодні ви з ними? Чому медицина така важлива для людства?

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення малюнка (малюнок фрагмента молекули ДНК розміщують на дошці або проектують на екран)

— Що зображено на малюнку? (Фрагмент молекули ДНК)

— Як називаються ділянки ДНК, які кодують певний білок? (Гени)

— Яке відношення мають гени до біотехнології? (Генетична інженерія е одним із напрямів сучасної біотехнології)

— Чи здогадалися ви якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання. Звертає увагу учнів на те, що урок пройде у нестандартній формі — у формі конференції. Ознайомлює з планом проведення конференції'.

План проведення конференції

1. Методи генетичної інженерії.

2. Роль генетичної інженерії в біотехнологіях.

3. Роль генетичної інженерії в медицині.

Методична порада

План проведення конференції краще розмістити на дошці, щоб учні мали можливість бачити його протягом усього уроку.

По ходу уроку-конференції варто викликати учнів на дискусію, інколи штучно провокувати її, додаючи в урок елементи дебатів. Така форма роботи сприятиме формуванню активної життєвої позиції, розвитку комунікативної, соціальної та громадянської компетентностей.

V. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці (в ході конференції учні представляють інформацію, що готували як індивідуальне домашнє завдання, а також використовують текст підручника на с. 214-217 для заповнення таблиці)

Таблицю «Роль генної інженерії» наведено в електронному додатку.

1. Методи генетичної інженерії

Відомості про методи генетичної інженери наведено в електронному додатку.

2. Роль генетичної інженерії в біотехнологіях

Відомості про роль генетичної інженери в біотехнологіях наведено в електронному додатку.

3. Роль генетичної інженерії в медицині

Відомості про роль генетичної інженери в медицині наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «Фанти» (вчитель тримає мішечок, у якому лежать аркуші із запитаннями — «фанти», учні по черзі тягнуть фанти і відповідають)

Приклади запитань

— Що таке біотехнологія?

— Наведіть приклади традиційних біотехнологій.

— Яку роль відіграє генетична інженерія в біотехнологіях?

— Яку роль відіграє генетична інженерія в медицині?

— Які напрямки сучасної біотехнології?

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-5 після § 57)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 57, питання б усно, тести після § 57 усно, повторити § 53-57.

Слід попередити учнів про те, що наступний урок буде проходити у формі гри-змагання, і об'єднати учнів у команди, обрати капітанів.

2. Індивідуальне завдання: намалювати схему розташування банків, валюту «генетичні долари», емблеми команд, підготувати девізи команд.

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §57)

Заповнення анкети

Питання анкети наведено в електронному додатку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити