Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Біологія як основа біотехнології та медицини
Узагальнюючий урок з теми Біологія як основа біотехнології та медицини

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»; поглибити знання учнів про значення біологічних знань для людства; розвивати увагу, пам’ять, мислення, мову, творчі здібності, уміння висловлювати власну думку, працювати в команді, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я, ціннісне ставлення до всього живого, товариські відносини, інтерес до предмета та науки в цілому, формувати науковий світогляд, екологічне мислення, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: схема розташування банків, валюта «генетичні долари», фотографії та малюнки сучасних тварин та їхніх диких предків, ватмани, фломастери або кольорові олівці.

Основні поняття: селекція, біотехнологія, медицина, ГМО, генетична та клітинна інженерія.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, урок-гра «Біологічний бізнес-банк».

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Слово вчителя

Напевно, ви вже помітили на дошці схему розташування банків. Чи цікаво вам, як це стосується нашого уроку? Справа в тому, що наш сьогоднішній урок буде незвичайним. Уявімо, що ви власники банків. Ваші знання — це шлях до отримання валюти для вашого банку. Я — ваш основний вкладник і намагатимуся принести кожному з банків якомога більше прибутку! Як ви бачите на схемі, у нашому місті працюють три банки: «Генбанк», «Селектбанк», «Біотехнобанк» (кожна команда — працівники певного банку). Сьогодні ви працюватимете в командах, і сподіваюся, що кожна команда працюватиме як єдине ціле. Бажаю всім вам гарної гри і пропоную розпочати поповнювати ваші банки валютою — «генетичними доларами».

III. Мотивація навчальної діяльності

Девіз уроку

Старанність — мати успіху.

Мігель Сервантес

Слово вчителя

Якщо ви будете старанними сьогодні й зумієте застосувати набуті в ході вивчення теми знання, ви обов'язково досягнете успіху!

IV. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Конкурс «Візитівка банку» (директор банку (капітан команди) має представитися, повідомити назву своєї команди і промовити девіз (девіз має бути пов'язаний з назвою банку та відповідати темі гри)

(Максимальна оплата — 3 гендолари)

Конкурс«Фейс-контроль» (виконання тестів на с. 218-219 у підручнику; краще виконувати фронтально, даючи можливість по черзі відповідати різним представникам команди)

(За кожну правильну відповідь — по 1 гендолару)

Для того щоб потрапити всередину банку, необхідно пройти фейс-контроль — правильно відповісти на запитання.

Конкурс «Пароль» (обговорення усних відповідей на запитання б § 57) (Максимальна оплата — 2 гендолари)

Пройти фейс-контроль недостатньо для нашої служби безпеки. Вам також необхідно знати пароль. Чи знаєте ви пароль? Давайте дізнаємось.

V. Застосування учнями раніше набутих знань

Етап передбачає участь у конкурсах, завдання яких наведено в електронному додатку.

1. Конкурс «Код від сейфу».

2. Конкурс «Знайди власника».

3. Конкурс «Банки-конкуренти».

4. Конкурс «Директор банку» (конкурс капітанів).

5. Конкурс «Реклама — двигун торгівлі».

6. Конкурс «Сторонній у банку».

7. Конкурс «Дивіденди».

8. Конкурс «Ода біотехнології».

VI. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Підрахування балів, нагородження переможців

Слово вчителя

Сьогодні ми перевірили свої знання з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини». Це остання тема, яку ми вивчили в 9 класі, на наступному уроці ми зможемо узагальнити все вивчене за курс біології 9-го класу. Тож для того, щоб підготуватися до наступного уроку, запишіть домашнє завдання.

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: повторити § 53-57.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Єдиний хімічний склад», «Обмін речовин», «Відкритість», «Саморегуляція», «Самовідтворення», «Спадковість та мінливість», «Здатність до росту та розвитку», «Подразливість», «Цілісність та дискретність».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити