Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Узагальнення
Основні загальні властивості живих систем

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про загальні властивості живих систем; поглибити знання учнів про рівні організації життя та взаємозв'язки між компонентами живих систем; закріпити поняття про цілісність живої природи; розвивати пам'ять, мислення, увагу, уміння працювати в парі, висловлювати власну думку, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Будова клітини», фотографії різноманітних живих систем (одноклітинних та багатоклітинних організмів, популяцій, різноманітних екосистем).

Основні поняття: єдиний хімічний склад, обмін речовин, дихання, живлення, виділення, подразливість, рухливість, розмноження, ріст та розвиток, спадковість та мінливість, цілісність та дискретність, саморегуляція.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, урок — віртуальна подорож.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення цитатами

Разюча мудрість природи, яка за такого нескінченного розмаїття зуміла всіх урівняти! Еразм Роттердамський

— Чи погоджуєтеся ви з висловлюванням видатного вченого?

— Чи дійсно є подібні ознаки в усього живого на Землі?

— Сьогодні ми зможемо переконатися, що у природі дійсно всі рівні.

III. Актуалізація опорних знань учнів, повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення малюнків та фотографій (малюнки та фотографії різноманітних живих організмів (від примітивних вірусів до вищих рослин і тварин) розміщують на дошці або проектують на екран)

— Що спільного між цими фотографіями та малюнками? (На них зображені живі організми)

— За якими ознаками можна виявити живе? (Властивості живих організмів: єдиний хімічний склад та принцип будови, обмін речовин, дихання, живлення, виділення, подразливість, рухливість, розмноження, ріст та розвиток, спадковість та мінливість)

— Чи можна назвати кожний живий організм системою? (Так, адже він складається з частин, що функціонують як єдине ціле)

— Які ще живі системи вам відомі? (Угруповання, екосистеми, біосфера)

— Чи здогадалися про що йтиметься сьогодні на уроці?

Учитель формулює тему уроку, допомагає учням визначити його мету та завдання. Повідомляє учням про те, що урок проходитиме у вигляді подорожі. Ознайомлює з маршрутним листом подорожі.

Маршрутний лист «Властивості живих систем»

Станція 1. «Єдиний хімічний склад»

Станція 2. «Обмін речовин»

Станція 3. «Відкритість»

Станція 4. «Саморегуляція»

Станція 5. «Самовідтворення»

Станція б. «Мінливість»

Станція 7. «Здатність до росту та розвитку»

Станція 8. «Подразливість»

Станція 9. «Цілісність та дискретність»

Методична порада

Маршрутний лист краще зробити у вигляді заготовки, яку учні мають заповнювати по ходу «подорожі».

Заготовку маршрутного листа наведено в електронному додатку.

IV. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення учнів, демонстрування фотографій та малюнків різноманітних живих систем, робота з підручником, заповнення таблиці (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, за допомогою тексту підручника на с. 220-221 та пояснення вчителя учні мають визначити основні властивості живих систем і заповнити таблицю; характеризуючи кожну властивість, учні інформують про цікаві факти, які її стосуються)

Матеріали для роботи наведено в електронному додатку.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Біодиктант», робота в парах (учитель пропонує учням, попрацювавши в парах, вставити пропущені в тексті слова)

Завдання та відповіді до біологічного диктанту наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 2-4 після §58)

VI. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 58, вивчити властивості живих систем.

2. Індивідуальне завдання: підготувати цікаві факти про живі організми, екосистеми та біосферу.

VII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1, 5 після §58)

«Піраміда знань» (учитель передає учням піраміду. Той учень, який отримує піраміду, має продовжити речення, що з'являтиметься на екрані або яке почне промовляти вчитель)

«Найбільше мені запам'яталось...»

«Я зможу розповісти друзям, що...»

«Сьогодні я був здивований тим, що...»

«Я зможу довести батькам, що...»

«Найцікавішим на уроці для мене було...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити