Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Хімічний склад клітини та біологічні молекули
Вуглеводи

Мета уроку: ознайомити з особливостями будови та властивостями вуглеводів; сформувати поняття «моносахариди», «полісахариди»; розкрити біологічну роль вуглеводів, значення необхідності різних продуктів харчування у раціоні людини; формувати знання про необхідність зовнішніх джерел енергії для існування біологічних систем; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, мову, уміння систематизувати інформацію, виокремлювати головне в тексті; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, формувати переконання в необхідності раціонального харчування, науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Вуглеводи», «Хімічний склад харчових продуктів», репродукції картин відомих художників, що зображують їжу, малюнки або фотографії продуктів, які багаті на ліпіди, вуглеводи та білки.

Основні поняття: вуглеводи, моносахариди, олігосахариди, полісахариди.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Телефонний код (учні мають розпізнати закодовані терміни та дати їм визначення)

1. 1545131

2. 7265267

3. 626746

4. 263454

5. 64163454

Відповіді: 1. АМІЛАЗА. 2. ФЕРМЕНТ. 3. ПЕПСИН. 4. ЕНЗИМИ. 5. РИБОЗИМИ.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

На дошку прикріплюють (або проектують на екран) зображення картин відомих художників, що демонструють їжу, багату на вуглеводи. Учитель пропонує учням подивитися на зображення і припустити які особливості має їжа, що зображена на картинах (вона багата на вуглеводи). Учитель пропонує здогадатися про що піде мова на уроці.

Разом з учнями визначає тему уроку, формулює його мету та завдання.

Прикладами таких картин можуть бути: Борис Кустодієв «Купчиха за чаєм», Луї Мелендес «Натюрморт із динею та грушами», Ян Стен «Пекар Аствард і його дружина Катаріна», Дієго Веласкес «Селянський обід» тощо.

IV. Актуалізація опорних знань учнів

Асоціативний кущ (використовуючи знання, набуті в 6-8-х класах, учитель пропонує учням назвати те, що стосується вуглеводів)

Схему до вправи «Асоціативний кущ» наведено в електронному додатку.

Учитель підводить учнів до розуміння того, що вони вже мають певні знання про вуглеводи, проте сьогодні на уроці вони дізнаються набагато більше про будову та функції цих речовин.

V. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Людина жахається лише того, чого не знає, знання перемагають будь-який страх.

В. Бєлінський

Слово вчителя

У ході уроку ви здобуватимете нові знання, і деякі з них напевно допоможуть вам перемогти свої страхи!

VI. Вивчення нового матеріалу

1. Характеристика вуглеводів

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя, словникова робота, складання схеми (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 24-26 школярі мають сформулювати визначення поняття «вуглеводи», з'ясувати особливості та скласти схему класифікації вуглеводів, доповнивши її прикладами)

Визначення вуглеводів та схеми класифікації вуглеводів наведено в електронному додатку.

2. Значення вуглеводів

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота, заповнення таблиці (вході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 26-27 школярі мають розкрити значення вуглеводів і навести приклади)

Таблицю «Біологічна роль вуглеводів» наведено в електронному додатку.

VII. Закріплення вивченого матеріалу

Конкурс «Хто більше?» (учні об'єднуються у три команди за рядами, кожна команда має назвати якомога більше термінів, пов'язаних з вуглеводами. Учень, який називає певний термін, має пояснити його значення)

Гра «У продуктовому магазині» (учні мають обрати з поданого переліку продуктів або їх зображень ті, які багаті на вуглеводи)

Робота з підручником (відповісти на питання 3-5 після § 6)

VIII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 6, вивчити будову та функції вуглеводів, питання 6 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Різноманіття ліпідів», «Значення ліпідів».

IX. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (відповісти на питання 1-2,4 після § 6)

«Мікрофон» (учням ставлять запитання, на яке вони мають відповісти, коли отримають «мікрофон»)

— Що нового ви дізналися на уроці?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити