Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Хімічний склад клітини та біологічні молекули
Ліпіди

Мета уроку: ознайомити з особливостями будови та властивостями ліпідів; сформувати поняття «ліпіди»; розкрити біологічну роль ліпідів, значення необхідності різних продуктів харчування у раціоні людини; формувати знання про необхідність зовнішніх джерел енергії для існування біологічних систем; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, мову, уміння працювати в парах, систематизувати інформацію, виокремлювати головне в тексті; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, формувати переконання в необхідності раціонального харчування, науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Ліпіди», «Хімічний склад харчових продуктів», малюнки або фотографії продуктів, які багаті на ліпіди, вуглеводи та білки.

Основні поняття: ліпіди, жири, олії, воски, стероїди.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 6 після § б)

«Пошта» (робота в парах).

Учням пропонують віднести назви вуглеводів («листи»)допевнихгруп («скриньки»). Скриньки: «Моносахариди», «Полісахариди».

Листи: 1. Хітин. 2. Крохмаль. 3. Рибоза. 4. Целюлоза. 5. Глюкоза, б. Дезоксирибоза. 7. Глікоген. 8. Інулін. 9. Фруктоза. 10. Муреїн.

Відповіді: «Моносахариди»: 1,2,4, 7,8,10; «Полісахариди»: 3,5,6,9.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

На дошку прикріплюють (або проектують на екран) малюнки або фотографії їжі, багатої на ліпіди. Учитель пропонує учням подивитися на зображення і припустити які особливості має їжа, що зображена на картинах, малюнках та фото (вона є жирною, багата на ліпіди). Учитель пропонує здогадатися про що піде мова на уроці. Разом з учнями визначає тему уроку, формулює його мету та завдання.

IV. Актуалізація опорних знань учнів

Асоціативний кущ (використовуючи знання, набуті в 6-8-х класах, учитель пропонує учням назвати те, що стосується ліпідів)

Схему до вправи «Асоціативний кущ» наведено в електронному додатку.

Учитель підводить учнів до розуміння того, що вони вже мають певні знання про ліпіди, проте сьогодні на уроці вони дізнаються набагато більше про будову та функції цих речовин.

V. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Ми мало бачимо, знаємо, а щастя тільки знаючим дано.

І. О. Бунін

Слово вчителя

Ці слова відомого російського письменника і поета є дуже влучними, адже інколи, навіть якщо ми щось бачимо, ще не означає, що ми про це багато знаємо. Наприклад, якщо ми подивимося на звичайну соняшникову олію, чи багато ми про неї знаємо? А це лише один простий приклад ліпідів. Тож у ході уроку у вас буде можливість не лише побачити багато нового, а й дізнатися безліч цікавого.

VI. Вивчення нового матеріалу

1. Характеристика ліпідів

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 28-29 школярі мають сформулювати визначення поняття «ліпіди», з'ясувати особливості та скласти схему класифікації ліпідів на конкретних прикладах)

Ліпіди — це група гідрофобних органічних речовин, що входять до складу живих організмів і можуть розчинятись у неполярних розчинниках (наприклад, діетилетер, хлороформ та бензен).

Схеми класифікації ліпідів наведено в електронному додатку.

2. Значення ліпідів

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота, заповнення таблиці (вході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 30-31 школярі мають розкрити значення ліпідів на конкретних прикладах)

Таблицю «Біологічна роль ліпідів» наведено в електронному додатку.

VII. Закріплення вивченого матеріалу

«Четвертийзайвий» (учні мають обрати в переліку зайвий термін і пояснити чому він зайвий)

Завдання та відповіді до вправи «Четвертий зайвий» наведено в електронному додатку.

Гра «У продуктовому магазині» (учні мають обрати з поданого переліку продуктів або їх зображень ті, які багаті на ліпіди)

Робота з підручником (відповісти на питання 3, 5 після § 7)

VIII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 7, вивчити будову та функції ліпідів, питання 6 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Характеристика нуклеїнових кислот», «Значення нуклеїнових кислот для живих організмів».

IX. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (відповісти на питання 1-2,4 після § 7)

«Піраміда знань» (учитель передає учням піраміду. Той учень, який отримує піраміду, має продовжити речення, що з'являтиметься на екрані або яке почне промовляти вчитель)

«Найбільше мені запам'яталось...»

«Я зможу розповісти друзям, що...»

«Сьогодні я був здивований тим, що...»

«Я зможу довести батькам, що...»

«Найцікавішим на уроці для мене було...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити