Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Хімічний склад клітини та біологічні молекули
Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації

Мета уроку: ознайомити з особливостями будови, властивостями та функціями нуклеїнових кислот, їх різноманіттям; розкрити біологічну роль нуклеїнових кислот; формувати навички розв'язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот; розвивати пам'ять, мислення, увагу, мову, уміння систематизувати інформацію, порівнювати та узагальнювати, працювати з таблицями, робити логічні висновки, навички самостійної роботи; виховувати розуміння цінності всіх компонентів живих організмів; формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Структурні рівні організації білків», «Нуклеїнові кислоти», портрети вчених І. Ф. Мішера, Р. Франклін, Ф. Кріка, Д. Уотсона, М. Вілкінса.

Основні поняття: нуклеїнові кислоти, нуклеотиди, ДНК, РНК, аденін, тимін, гуанін, цитозин, урацил, спадковість.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе.

Петроній Арбітр Гай

III. Актуалізація опорних знань учнів і перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на питання 6 після § 7)

«Рахуємо правильно» (учні мають правильно підрахувати кількість білків, ліпідів та вуглеводів)

Завдання та відповіді до вправи «Рахуємо правильно» наведено в електронному додатку.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення цитати

Проте ж унаслідок того, що насіння поширюється, в дітях оживає те, що втрачене батьками, а в онуках — те, що загинуло в дітях...

Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»

— Про яку властивість живих організмів йдеться в цитаті? (Спадковість)

— А де міститься інформація про спадкові ознаки? (Уядрі, хромосомах, ДНК)

— Чи здогадалися ви, якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель допомагає учнями визначити тему уроку, сформулювати його мету та завдання.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Характеристика нуклеїнових кислот

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схем, заповнення таблиці (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 32-33 школярі мають сформулювати визначення понять «нуклеїнові кислоти», «нуклеотиди», з'ясувати їхні особливості, скласти схему будови нуклеотида та класифікації нуклеїнових кислот, у таблиці порівняти РНК та ДНК)

Нуклеїнові кислоти — це складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.

Нуклеотиди — це мономери нуклеїнових кислот і складові багатьох коферментів.

Слід звернути увагу, що деякі нуклеотиди є вільними, зокрема АТФ, цАМФ, АДФ, і відіграють важливу роль в енергетичних та інформаційних процесах у клітинах.

Схему будови нуклеотида та класифікації нуклеїнових кислот наведено в електронному додатку. Таблицю «Порівняльна характеристика нуклеїнових кислот» наведено в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів на те, що між нітратними основами в нуклеотидах є водневі зв'язки (по два між аденіном і тиміном у ДНК або аденіном і урацилом у РНК і по три між гуаніном та цитозином), а між моносахаридами та залишками ортофосфатної кислоти — фосфодіефірні зв'язки.

Цікавий факт про нуклеїнові кислоти наведено в електронному додатку.

2. Значення нуклеїнових кислот

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 33-34 школярі мають визначити роль нуклеїнових кислот у живих організмах та їхнє значення для діяльності людини)

Таблицю «Роль нуклеїнових кислоти наведено в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів на те, що основну функцію нуклеїнові кислоти виконують саме як носії спадкової інформації, а всі інші функції пов'язані з цим. Людина також навчилася використовувати нуклеїнові кислоти саме завдяки їх основній функції— збереженню спадкової інформації.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Практична робота N- і. Розв'язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот (учні мають самостійно розв'язати вправи за текстом підручника на с. 223-224)

Алгоритм складання висновків до роботи наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (відповісти на питання 1,4 після § 8)

VII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учні мають відповісти на питання 2 після § 8)

«Я запам'ятав» (учням пропонують назвати те, що найбільше запам'ятали під час уроку)

VIII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 8, запитання 5 усно (додатково), вивчити будову та функції нуклеїнових кислот.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Характеристика АТФ», «Значення АТФ для живих організмів».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити