УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ


УРОК 10. НІТРАТНА КИСЛОТА И НІТРАТИ

 

Цілі: формувати знання про склад нітратної кислоти й нітратів, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, раціональне використання добрив і проблеми охорони природи, роль хімії в розв’язуванні продовольчої проблеми; формувати вміння складати формули нітратів і рівняння реакцій, що характеризують властивості нітратної кислоти й нітратів.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм).

Форми роботи: евристична лекція, лабораторні досліди, доповіді учнів, прийом «Хімічна розминка».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань

Прийом «Хімічна розминка»

На екран спроектовано перелік основних понять, що траплятимуться під час вивчення теми. Учні ланцюжком пояснюють кожне поняття.

Приклади понять: оксиди, кислотні оксиди, кислоти, основність кислоти, оксигеновмісні кислоти, ступінь окиснення, валентність, типи хімічних реакцій, електроліти, електролітична дисоціація, індикатори.


III. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та мети уроку

 

IV. Вивчення нового матеріалу

Завдання: запишіть формулу нітратної кислоти, визначте ступінь окиснення елементів; запишіть формулу кислотного оксиду, гідратом якого є нітратна кислота.

Робота з підручником

Фізичні властивості кислоти. Правила техніки безпеки під час роботи з кислотами.

Пояснення вчителя

Хімічні властивості нітратної кислоти

(Пояснення супроводжується демонстраціями.)

1. Дисоціація кислоти (сильний електроліт):

HNO3  H+ + NO3-

2. Взаємодія з основами:

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O

3. Взаємодія з оксидами металів:

CaO + 2HNO3 = Ca (NO3)2 + H2O

4. Взаємодія із солями:

K2CO3 + 2HNO3 = 2KNO3 + CO2 + H2O

5. Розклад нітратної кислоти:

4HNO3 = 2H2O + 4NO2 + O2

6. Взаємодія з металами (розбавлена й концентрована):

Me + HNO3  Me(NO3)х +... + H2O

(NH4NO3, N2, N2O, NO, NO2 )

Fe, Al, Crна холоді пасивує концентрована HNO3.

Au, Ptне реагують.

Завдання: скласти формули п’яти солей нітратної кислоти й дати їм назви.

Нітрати — солі нітратної кислоти — добре розчинні у воді, токсичні, тверді кристалічні речовини. Під час нагрівання розкладаються.

Лабораторний дослід. Ознайомлення зі зразками нітратів

(Можна використати ЕЗНП «Віртуальна хімічна лабораторія».)

Хімічні властивості нітратів

Для нітратів характерні всі загальні властивості солей. Нітрати здатні розкладатися під час нагрівання:

Доповіді учнів із презентаціями

Поширення нітратів у природі.

Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах.

Поняття про добрива.

Добрива: органічні й мінеральні.

Мінеральні добрива: калійні, азотні, фосфатні.

Азотні добрива — селітри (калійна, натрієва, амоніакова, амоніакова вода).

Фосфатні добрива:

• фосфоритне борошно — Ca3(PO4)2;

• простий суперфосфат — Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4;

• подвійний суперфосфат — Ca(H2PO4)2;

• преципітат — CaHPO4 · 2H2O.

Змішані (комплексні) добрива:

• амофоси — NH4H2PO4, (NH4)2HPO4;

• нітроамофоска — NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4 + KNO3.

Лабораторний дослід. Ознайомлення зі зразками азотних, фосфорних, калійних добрив

(Можна використати ЕЗНП «Віртуальна хімічна лабораторія».)

 

V. Осмислення знань

Доповіді учнів з презентаціями.

1. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи.

2. Роль хімії в розв’язуванні продовольчої проблеми.

 

VI. Підбиття підсумків уроку

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити