УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ


УРОК 11. ВЛАСТИВОСТІ СУЛЬФАТНОЇ ТА НІТРАТНОЇ КИСЛОТ, СУЛЬФАТІВ I НІТРАТІВ


Цілі: закріпити знання про сульфатну й нітратну кислоти, сульфати й нітрати, їх властивості; формувати вміння складати формули сполук і хімічні рівняння, що характеризують їх властивості.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: закріплення (розвивальне диференційоване навчання).

Форми роботи: робота в групах, лабораторний дослід, самостійна робота (диференційована), прийоми «Вірю — не вірю», «Взаємоперевірка».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань

Прийом «Вірю — не вірю»

1. Чадний газ має формулу CO.

2. Нітроген(І) оксид належить до несолетворних оксидів.

3. Гідратом карбон(ІV) оксиду є карбонатна кислота.

4. Сульфатна кислота є слабкою кислотою.

5. Нітратна кислота не може взаємодіяти з металами.

6. До змішаних добрив належать амофос і амофоска.

7. Під час приготування розчину сульфатної кислоти воду додають у кислоту.

8. Сульфатна кислота може взаємодіяти з металами, основними оксидами, основами й кислотами.

9. Нітрати є отруйними речовинами.

10. Нітрати здатні розкладатися під час нагрівання.

Перевірка роботи (прийом «Взаємоперевірка»).


III. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

 

IV. Розв’язування вправ

Робота в гетерогенних групах

Завдання проектуються на екран.

1. Лабораторний дослід. Виявлення сульфат-іонів у розчині

(Можна використати ЕЗНП «Віртуальна хімічна лабораторія».)

2. Дописати рівняння реакцій:

image23

3. Дописати рівняння реакцій і зрівняти методом електронного балансу:

а) Cu + H2SO4 (конц.)  SO2 +...

б) Mg + HNO3 (розб.)  N2 +...

4. Здійснити перетворення:

image24

5. У розчин нітратної кислоти об’ємом 50 мл (р = 1,391 г/мл) з масовою часткою кислоти 65 % занурили шматочок міді. Який об’єм нітроген(ІV) оксиду виділиться внаслідок реакції?


V. Самостійна робота

Здійснити перетворення.

І варіант

image21

ІI варіант

image22

I-II рівні (до 6 балів) — три рівняння.

III рівень (до 9 балів) — чотири рівняння, рівняння № 4 зрівняти методом електронного балансу.

IV рівень (до 12 балів) — п’ять рівнянь, рівняння № 5 зрівняти методом електронного балансу.

 

VI. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити