УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ


УРОК 14. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ


Цілі: повторити й закріпити знання про неметали, їх оксигеновмісні сполуки; формувати вміння складати формули цих сполук і хімічні рівняння, що характеризують їх властивості.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: узагальнювальне повторення.

Форми роботи: робота в групах, прийоми «Мікрофон», «Самоперевірка».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Оголошення теми й мети уроку


III. Актуалізація опорних знань

Прийом «Мікрофон»

Учні розповідають про здобуті на уроці знання, починаючи свою відповідь словами:

«Протягом теми я вивчив нове...».


IV. Мотивація навчальної діяльності


V. Робота в групах

Групи гетерогенні.

(Необхідні схеми проектуються на екран.)

Клас працює в групах над завданнями уроку.

Завдання

1. Складіть рівняння реакцій, що характеризують такі перетворення:

2. Визначте типи записаних реакцій і дайте назви речовинам.

3. Для реакцій обміну складіть повне і скорочене іонні рівняння. Доберіть до скороченого іонного рівняння інше молекулярне.

4. Для двох окисно-відновних реакцій складіть електронний баланс, зазначте окисник, відновник, процеси окиснення й відновлення.

5. Який об’єм розчину нітратної кислоти з масовою часткою кислоти 20 % (р = 1,115 г/мл) витратиться на розчинення суміші купрум(ІІ) оксиду й цинк оксиду масою 20 г з масовою часткою цинк оксиду 40 %?

Перевірка виконаного завдання

Розв’язки завдань проектуються на екран.

Прийом «Самоперевірка»

Під час перевірки розбираються запитання, які виникли в процесі розв’язування завдань.


VІ. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити