УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ


УРОК 15. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ»


Цілі: перевірити й закріпити знання про оксигеновмісні сполуки неметалів, їх склад, властивості, добування, застосування; формувати вміння складати хімічні формули й рівняння реакцій.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Тип уроку: контроль.

Форми роботи: письмова тестова перевірка.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Інструктаж щодо виконання завдань


III. Самостійне виконання завдань за роздавальним матеріалом

I варіант

1. Яка сполука є гідратом кислотного оксиду N2O5 ?

а) HNO2;               

б) HNO3;

в) NH3 · H2O;         

г) NH4NO3.

2. Укажіть формулу вищого оксиду Нітрогену:

a) N2O;  

б) N2O5; 

в) N2O3; 

г) NO.

3. Укажіть метал, з яким не може взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота:

a) Ag;   

б) Mg;   

в) Zn;   

г) Pb.

4. Укажіть сполуку, яка є мінеральним добривом:

a) NH4NO3;              

б) Na2SO4;

в) MgCl2;  

г) CaCO3.

5. Укажіть сполуку, що дає якісну реакцію на сульфат-іон:

a) HCl;  

б) Cu(ОН)2;             

в) BaCl2;

г) Na2SO3.

6. До складу наповнювача вогнегасника входить:

a) Na2SO4;

б) Na3PO4;

в) NaHCO3;             

г) NaCl.

7. Сировиною для виробництва скла є:

a) SiO2; 

б) СO2;  

в) SO3;  

г) N2O5.

8. Взаємодіяти з киснем може:

a) CO;   

б) CO2;  

в) N2O5; 

г) SO3.

9. Укажіть оксиди, що належать до кислотних:

a) CO;   

б) NO;   

в) NO2;  

г) CO2.

10. Встановіть генетичну послідовність сполук:

a) P2O5

б) Р;      

в) K3PO4

г) H3PO4.

11. Укажіть кислоти, здатні утворювати кислі солі:

a) H2SO3; 

б) H2CO3; 

в) HNO3;

г) HCl.

12. Укажіть сполуки, з якими здатна взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота:

a) MgO; 

б) CO2;  

в) H2CO3; 

г) Na2SO4.

13. Укажіть ознаки, що характеризують фізичні властивості сульфатної кислоти:

a) нелетка;               

б) з різким запахом;

в) гігроскопічна;       

г) погано розчинна у воді.

14. Встановіть відповідність формули й назви добрив.

1) NaNO3                 а) Фосфоритне борошно

2) NH4NO3               б) Подвійний суперфосфат

3) Ca3(PO4)2            в) Натрієва селітра

4) Ca(H2PO4)2           г) Амоніакова селітра

                            д) Простий суперфосфат

15. Допишіть рівняння реакцій:

а) Mg + H2SO4

б) SO3 + HCl

в) SO2 + NaOH

16. Допишіть рівняння реакції та підберіть коефіцієнти методом електронного балансу: Cu + HNO3(розб.)  NO +...

17. Допишіть рівняння можливої реакції, складіть для неї повне і скорочене іонні рівняння:

а) Na2CO3 + HNO3   

б) K2SO4 + NaNO3

18. Обчисліть об’єм водню, що виділиться внаслідок повного розчинення магнію масою 4,8 г у розчині сульфатної кислоти?

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

S  SO2  SO3  Na2SO4  BaSO4

20. Обчисліть об’єм газу, що виділиться внаслідок дії нітратної кислоти на натрій карбонат, одержаний із розчину натрій гідроксиду об’ємом 100 мл (густина — 1,109 г/мл) з масовою часткою лугу 10 %.


II варіант

1. Яка сполука є гідратом кислотного оксиду SO3 ?

а) H2SO3;

б) K2SO3; 

в) H2SO4;

г) Na2SO3.

2. Укажіть формулу вищого оксиду Сульфуру:

a) SO2;    

б) SO4;    

в) SO3;    

г) SO.

3. Укажіть метал, з яким не може взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота:

a) Al;      

б) Fe;      

в) Cu;     

г) Cr.

4. Яке мінеральне добриво є комбінованим?

a) Натрієва селітра;                               

б) нітроамофоска;

в) простий суперфосфат;                       

г) подвійний суперфосфат.

5. Укажіть сполуку, що дає якісну реакцію на карбонат-іон:

a) HCl;    

б) Cu(ОН)2;              

в) MgCl2

г) Na2SO3.

6. Формула питної соди:

a) Na2SO4;

б) Na3PO4;

в) NaHCO3;               

г) NaCl.

7. Сировиною для виробництва цементу є:

a) сода;   

б) глина; 

в) ґрунт; 

г) вода.

8. Взаємодіяти з кальцій оксидом може:

a) CO;     

б) CO2;    

в) N2O;    

г) NO.

9. Укажіть оксиди, що належать до кислотних:

a) N2O3;   

б) N2O;    

в) CO;     

г) SO3.

10. Встановіть генетичну послідовність сполук:

a) S;       

б) H2SO4; 

в) SO3;

г) SO2.

11. Укажіть кислоти, здатні утворювати кислі солі:

a) HBr;    

б) HClO4; 

в) H2SO4; 

г) H3PO4.

12. Укажіть сполуки, з якими здатна взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота:

a) Au;     

б) Cu(OH)2;              

в) CaCO3;

г) MgBr2.

13. Укажіть ознаки, що характеризують фізичні властивості сульфур(ІV) оксиду:

a) бурого кольору;   

б) погано розчинний у воді;

в) важчий за повітря;

г) без запаху.

14. Встановіть відповідність формули й назви добрив.

1) Ca(H2PO4)2 + CaSO4       а) Амофос

2) (NH4)2HPO4                   б) Калійна селітра

3) KNO3                           в) Простий суперфосфат

4) NH3 · H2O                     г) Амоніакова вода

                                     д) Амоніакова селітра

15. Допишіть рівняння реакцій:

а) Cu + H2SO4        

б) CO2 + KOH

в) K2SO3 + HCl

16. Допишіть рівняння реакції та підберіть коефіцієнти методом електронного балансу: Mg + H2SO4(конц.)  H2S +...

17. Допишіть рівняння можливої реакції, складіть для неї повне і скорочене іонні рівняння:

а) Ba(NO3)2 + Na2SO4

б) Na2SО4 + K2CО3

18. Обчисліть масу осаду, який випаде в результаті взаємодії розчину барій хлориду, що містить 4,16 г солі, з розчином сульфатної кислоти.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

NH3  NO  NO2  HNO3  Cu(NO3)2.

20. Обчисліть об’єм розчину сульфатної кислоти (густина — 1,139 г/мл) з масовою часткою кислоти 20 °%, що витратиться на розчинення осаду, утвореного під час зливання розчинів купрум(ІІ) сульфату, що містить 8 г солі, і натрій гідроксиду.


III варіант

1. Яка сполука є гідратом кислотного оксиду SO2?

а) H2SO3;

б) K2SO3; 

в) H2SO4;

г) Na2SО3.

2. Укажіть формулу вищого оксиду Карбону:

a) CO3;    

б) CO2;    

в) C2O4;   

г) CO.

3. Укажіть метал, з яким не може взаємодіяти розбавлена сульфатна кислота:

a) Pb;      

б) Zn;     

в) Pt;      

г) Fe.

4. Укажіть групу добрив, до яких належить амоніакова селітра:

a) калійні;

б) фосфорні;

в) азотні;

г) комбіновані.

5. Укажіть ознаку якісної реакції на сульфат-іон:

a) зміна забарвлення;

б) виділення газу;

в) випадання осаду; 

г) утворення води.

6. Формула чадного газу:

a) CO;     

б) CO2;    

в) SO2;    

г) SO3.

7. До складу скла входять речовини:

a) SiO2, Na2SO3;        

б) Na2SiO3, CaSiO3, SiO2;

в) CaCO3, MgCO3;      

г) NaHCO3, K2SO3.

8. Взаємодіяти з киснем може:

a) CO2;    

б) NO;     

в) P2O5;   

г) Cl2O7.

9. Укажіть оксиди, що належать до кислотних:

a) NO;     

б) SO2;    

в) P2O5;   

г) CO.

10. Установіть генетичну послідовність сполук:

a) H2CO3;

б) Na2CO3;

в) С;       

г) CO2.

11. Укажіть формули кислих солей:

a) Na2SO4;

б) NH4NO3;

в) NaH2PO4;

г) KHCO3.

12. Укажіть сполуки, з якими здатний взаємодіяти карбон(ІV) оксид:

a) H2O;    

б) Mg;     

в) NaOH; 

г) KCl.

13. Укажіть ознаки, що характеризують фізичні властивості нітратної кислоти:

a) летка рідина;                                  

б) добре розчинна у воді;

в) без запаху;                                     

г) жовтого кольору.

14. Установіть відповідність формули й назви добрив.

1) NH3 · H2O                  а)  Нітроамофоска

2) Ca(H2PO4)2                б)  Амоніакова вода

3) KNO3 + (NH4)2HPO4    в) Амофос

4) NH4H2PO4                  г) Подвійний суперфосфат

                                  д) Простий суперфосфат

15. Допишіть рівняння реакцій:

а) K2SO4 + HNO3

б) N2O5 + H2O

в) NH3 · H2O + H2SO4

16. Допишіть рівняння реакції та зрівняйте його методом електронного балансу: Na + HNO3(розб.)  NH4NO3 +...

17. Допишіть рівняння можливої реакції, складіть для неї повне і скорочене іонні рівняння:

а) HNO3 + KCl

б) Cu(OH)2 + H2SO4

18. Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що виділиться внаслідок дії на 5 г кальцій карбонату розчину нітратної кислоти.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

C  CO2  KHCO3  K2CO3  CO2.

20. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок взаємодії розчинів барій хлориду й натрій сульфату, якщо відомо, що натрій сульфат утворений унаслідок взаємодії розчину натрій карбонату масою 200 г з масовою часткою солі 8 % із сульфатною кислотою.


IV варіант

1. Яка сполука є гідратом кислотного оксиду P2O5?

а) H3PO4

б) H3PO3

в) K3PO4

г) KH2PO4.

2. Укажіть формулу вищого оксиду Фосфору:

a) P2O5;

б) PO;  

в) P2O3;

г) PO2.

3. Укажіть метал, з яким може взаємодіяти розведена сульфатна кислота:

a) Ag;  

б) Au;  

в) Pt;   

г) Fe.

4. Укажіть групу добрив, до яких належать амофос:

a) калійні;             

б) фосфатні;          

в) азотні;

г) комбіновані.

5. Укажіть ознаку якісної реакції на карбонат-іон:

a) зміна забарвлення;      

б) виділення газу;

в) випадання осаду;

г) утворення води.

6. Формула піску:

a) CO;     

б) SiO2;   

в) N2O5;  

г) SO3.

7. До виникнення «парникового ефекту» може призвести надлишок:

a) NO2;    

б) O2;      

в) CO;     

г) CO2.

8. Взаємодіяти з натрій гідроксидом може:

a) SO3;    

б) N2O;    

в) CO;     

г) NO.

9. Укажіть оксиди, що належать до кислотних:

a) N2O5;  

б) NO;     

в) SO2;    

г) N2O.

10. Установіть генетичну послідовність сполук:

a) N2;      

б) NO;     

в) NO2;    

г) HNO3.

11. Укажіть формули кислих солей:

a) Na2SO4;

б) NH4NO3;

в) NaH2PO4;

г) KHCO3.

12. Укажіть сполуки, з якими здатний взаємодіяти карбон(IV) оксид:

a) Zn;     

б) H2O;    

в) Ca(OH)2;               

г) MgBr2.

13. Укажіть ознаки, що характеризують фізичні властивості нітроген(ІV) оксиду:

a) бурого кольору;    

б) з різким запахом;

в) легший за повітря;

г) погано розчинний у воді.

14. Установіть відповідність формули й назви добрив.

1) Ca3(PO4)2            а) Амоніакова селітра

2) NH4H2PO4            б) Калійна селітра

3) NH4NO3               в) Фосфоритне борошно

4) Ca(NO3)2             г) Амофос

                            д) Кальцієва селітра

15. Допишіть рівняння реакцій:

а) BaCl2 + H2SO4

б) SiO2 + H2O

в) CaO + SO3

16. Допишіть рівняння реакції, підберіть коефіцієнти методом електронного балансу: Zn + H2SO4(конц.)  S +...

17. Допишіть рівняння можливої реакції, складіть для неї повне і скорочене іонні рівняння:

а) Mg (OH)2 + H2SO4

б) MgSO4 + HNO3

18. Обчисліть масу натрій сульфіду, що вступить у реакцію з розчином сульфатної кислоти, якщо при цьому виділиться 1,12 л газу.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

H2S  SO2  H2SO3  K2SO3  CaSO3.

20. Спалили вугілля. Утворений газ пропустили через вапняну воду, внаслідок чого утворився осад масою 10 г. Обчисліть об’єм повітря з об’ємною часткою кисню 21 %, який витратиться на спалювання вугілля.


IV. Домашнє завдання


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити