УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ


УРОК 2. ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК У ПРИРОДІ.

МЕТАЛІЧНІ РУДИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ДОБУВАННЯ МЕТАЛІВ


Цілі: вивчити загальні фізичні властивості металів; поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі; металічні руди й загальні методи добування металів; уміти пояснювати фізичні властивості металів з точки зору будови металічного зв’язку, металічної кристалічної ґратки, навчитися складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють добування металів.

Обладнання: ПСХЕ, таблиці «Види хімічного зв’язку», «Типи кристалічних ґраток», реактиви для проведення лабораторного досліду, мідь, залізо, сірники, парафін, спиртівка.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (основний об’єм).

Форми роботи: лекція, бесіда, складання опорних схем, таблиць, робота з підручником, лабораторний дослід 9, інтерактивний прийом «Мозковий штурм».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Оголошення теми й мети уроку


III. Актуалізація опорних знань

«Мозковий штурм»

Основні питання теми.

• Металічні елементи.

• Положення металічних елементів у ПС.

• Особливості будови атомів металів.

• Зміна металічних властивостей у періодах.

• Зміна металічних властивостей у групах.

• Металічний зв’язок.

• Металічна кристалічна ґратка.

Додаємо нові питання.

• Фізичні властивості металів.

• Руди.


IV. Мотивація навчальної діяльності

Для потреб людства потрібні метали, які в природі в чистому вигляді майже не трапляються. Отже, щоб навчитися добувати метали, потрібно знати, де вони поширені в природі та як їх звідти добути. А щоб застосовувати метали, потрібно знати їх фізичні властивості.

Сьогодні на уроці ми розширимо наші знання про метали, а саме: згадаємо їх фізичні властивості та з’ясуємо їх залежність від будови металічного зв’язку й металічної кристалічної ґратки, ознайомимося з поширенням металів у природі й основними способами добування металів, навчимося складати рівняння хімічних реакцій, які є основою цих способів.


V. Вивчення нового матеріалу

Спочатку з’ясовуємо, які фізичні властивості металів учні вже знають з курсу фізики, а які — з повсякденного життя.

Лабораторний дослід № 9 «Ознайомлення зі зразками металів»

1. Роздивіться видані вам зразки металів (мідь і залізо).

2. Знайдіть за довідником їх температури плавлення.

3. Для порівняння теплопровідності помістіть на один бік залізної та мідної пластинок по шматочку парафіну, а потім одночасно протилежні сторони цих пластинок нагрійте.

4. Зробіть висновки про твердість, температуру плавлення та теплопровідність міді й заліза.

Пояснюємо фізичні властивості металів. Складаємо схему або проектуємо її на екран з допомогою комп’ютера.Робота з підручником

За текстом підручника пропонуємо учням знайти й виписати приклади металів:

• легкі;

• важкі;

• тверді;

• м’які;

• легкоплавкі;

• тугоплавкі.

Пояснюємо поняття «руда». Наводимо види руд:

• оксидні;

• сульфідні;

• карбонатні;

• хлоридні;

• нітратні та ін.

Підводимо учнів до розуміння, що метали треба добувати з їх оксидів або солей.


Складання таблиці добування металів з руд

Учитель пояснює, що метали з оксидних руд можна відновити, і наводить приклади речовин, які можна застосувати в якості відновників. Акцентує увагу учнів, що сульфідні руди спочатку випалюють з метою отримання оксидів, і тільки потім знову застосовується відновлення металів. Рівняння реакцій складають учні з допомогою вчителя й використовуючи підручник.


Вид руди

Спосіб добування

Рівняння реакції

Оксидна

Відновлення:

• воднем (H2);

• коксом (C);

• карбон(ІІ) оксидом (CO);

• іншим металом (Аl — алюмінотермія)

CuO + H2  Cu + H2O

__________________

__________________

__________________

Сульфідна

I стадія — випалювання (+O2) з метою добування оксидів.

II стадія — відновлення (будь-яким із відновників)

2ZnS + 3O2  2SO2 + 2ZnO

 

ZnO +... ... +...


VI. Засвоєння одержаних знань

Бесіда

1. Назвіть основні фізичні властивості металів.

2. Назвіть сполуки, у вигляді яких метали існують у природі.

3. Назвіть основні способи добування металів.

4. Назвіть речовини, які можна застосовувати як відновники.

 

VII. Підбиття підсумків уроку

 

VIII. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити