УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ


УРОК 13. ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ)


Цілі: повторити положення в ПС, будову атома Феруму, способи добування, фізичні властивості сполук Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ); вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості заліза, якісне визначення сполук Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ), застосування заліза та його сполук.

Обладнання: ПСХЕ зразки сполук Феруму(ІІ) й Феруму(ІІІ), залізо, розчини хлоридної, сульфатної, нітратної кислот, натрій гідроксид, солі Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм).

Форми роботи: лекція, бесіда, самостійна робота, робота з підручником, експеримент: демонстрація 14, 15, лабораторний дослід 14.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу


ІІ. Оголошення теми й мети уроку


ІІІ. Актуалізація опорних знань

Самостійна робота за варіантами

I варіант

1. Укажіть групу, у якій розташований Алюміній:

а) 4;       

б) 2;       

в) 3;       

г) 5.

2. Укажіть фізичні властивості Алюмінію:

а) важкий;            

б) легкий;

в) тугоплавкий;     

г) пластичний.

3. Укажіть речовини, з якими може реагувати Алюміній:

а) Zn;  

б) S;    

в) BaO;

г) N2;   

д) HCl.

4. Укажіть речовини, з якими може реагувати алюміній гідроксид:

а) SO2;   

б) KOH;  

в) O2;     

г) HCl.

5. Укажіть речовини, з якими може реагувати алюміній оксид:

а) KOH;  

б) MgO;  

в) H2SO4;

г) S.

У завданнях 3, 4, 5 складіть рівняння відповідних реакцій.


II варіант

1. Укажіть період, у якому розташований Алюміній:

а) 4;       

б) 3;       

в) 5;       

г) 2.

2. Укажіть ступінь окиснення, який проявляє Алюміній у сполуках:

а) +4;     

б) +3;     

в) +5;     

г) +1.

3. Укажіть речовини, які реагують з Алюмінієм:

а) NO;    

б) NaOH

в) Cl2;     

г) CO2.

4. Укажіть речовини, з якими реагують амфотерні сполуки:

а) H2O;   

б) KOH;  

в) HCl;    

г) O2.

5. Укажіть речовину Х у схемі Al  X  Al(OH)s:

а) Al2O3;  

б) HCl;    

в) AlCl3;

    г) KOH.

У завданнях 3, 4, 5 складіть рівняння відповідних реакцій.


Фронтальна бесіда «Дерево рішень»

1. У якому періоді розташований Ферум?

2. У якій групі розташований Ферум?

3. У якій підгрупі розташований Ферум?

4. Скільки електронних шарів у атомі Феруму?

5. З якими речовинами можуть реагувати метали?

6. Які ступені окиснення буде проявляти Ферум?

У міру того як учні відповідають на питання, заповнюється Дерево рішень». На останнє питання відповідь дається пізніше.IV. Мотивація навчальної діяльності

Усі метали, що ми вивчали раніше, були розташовані в головних підгрупах.

Ферум — метал побічної підгрупи, отже, ми повинні з’ясувати нижче значене:

• Яку будову атома має Ферум?

• Які ступені окиснення має Ферум?

• Які фізичні властивості має Ферум?

• Які хімічні властивості має Ферум?

Ви можете спитати «А навіщо це потрібно?». Уявімо наш світ без заліза. Світ без алюмінію ми вже уявляли і зробили висновок, що нам довелося б відмовитися від багатьох зручностей, до яких ми звикли завдяки алюмінію. А от без заліза ми змогли б жити? Я знаю вашу відповідь. Звичайно, «ні».


V. Вивчення нового матеріалу

Учитель пояснює будову атома Феруму, зазначає, що в атомів елементів побічних підгруп заповнення електронами електронних оболонок відбувається інакше, ніж у елементів головних підгруп. Складає схему будови атома Феруму.

На зовнішній оболонці атома Феруму знаходиться два електрони, отже, він проявляє ступінь окиснення +2, а також у елементів побічних підгруп змінні ступені окиснення завдяки тому, що в утворенні хімічних зв’язків беруть участь електрони не тільки зовнішнього шару, а й передостаннього. Тому Ферум може проявляти ще ступінь окиснення +3 завдяки одному електрону передостаннього шару.

Робота з підручником

Учні за підручником вивчають основні сполуки Феруму та виписують його фізичні властивості.

Хімічні властивості заліза вивчаються за аналогією з хімічними властивостями інших металів. Складаємо рівняння хімічних реакцій.

Можна використовувати схему, заздалегідь записану на дошці, або спроектовану з допомогою комп’ютера.а) Горіння відбувається з утворенням залізної окалини;

б) із хлором (акцентуємо увагу учнів, що ступінь окислення заліза в цій реакції буде +3);

в) із сіркою, кислотами та солями ступінь окиснення заліза +2;

г) унаслідок взаємодії з водою утворюються знову залізна окалина й водень.

Рівняння реакцій учні складають на дошці. Розглядаємо їх з точки зору окиснення-відновлення. Порівнюємо ступені окислення заліза в реакціях із хлором та хлоридною кислотою.


Демонстрація 15. Взаємодія заліза з хлоридною, сульфатною та нітратною кислотами

Сполуки заліза

Пропонуємо учням згадати з курсу географії найважливіші залізні руди та їх місцезнаходження.

Демонстрація 14. Зразки сполук Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ)

Складаємо схему взаємозв’язку сполук залізаПропонуємо учням, застосовуючи знання з біології, схарактеризувати роль заліза в організмі людини. Можна підготувати реферати, проекти тощо.


VI. Закріплення одержаних знань

Прийом «Чомучка»

1) Чому в атомі Феруму чотири електронні оболонки?

2) Чому в атомі Феруму на зовнішній оболонці два електрони, хоча він розташований у VIII групі?

3) Чому Ферум має змінні ступені окиснення?

4) Чому у Феруму ступені окиснення +2 та +3?

5) Заповнюємо останню гілку нашого дерева.VII. Підбиття підсумків уроку


VIII. Домашнє завдання
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити