УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ


УРОК 16. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ


Мета: знати зміст основних понять теми й уміти застосовувати їх під час розв’язання вправ і розрахункових задач.

Обладнання: таблиця ПСХЕ, таблиця розчинності.

Тип уроку: узагальнювальне повторення, семінар.

Форми роботи: типовий семінар — корегувальна, навчальна, контрольна частини, групова робота, тестові завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Оголошення теми й мети уроку


III. Корегувальна частина (10 хв.)

Міні-тест

1. Укажіть кількість електронів на зовнішньому рівні в атома Алюмінію:

а) 2;       

б) 5;       

в) 6;       

г) 3.

2. Укажіть кількість електронів на зовнішньому рівні в атома Феруму:

а) 3;       

б) 4;       

в) 5;       

г) 2.

3. Укажіть ступінь окиснення Алюмінію:

а) +2;     

б) +3;     

в) +4;     

г) +1.

4. Укажіть ступені окиснення Феруму:

а) +3;     

б) +4;     

в) +2;     

г) +5.

5. Укажіть речовини, які доводять амфотерні властивості сполук Алюмінію:

а) KOH;   

б) H2O;    

в) CO2;    

г) HCl.

6. Укажіть речовини, з якими може реагувати алюміній оксид:

а) KOH;   

б) MgO;   

в) H2SO4;

г) S.

7. Укажіть речовини, які реагують з алюмінієм:

а) NO;     

б) NaOH

в) Cl2;     

г) CO2.

8. Укажіть речовини, які реагують із залізом:

а) O2;      

б) NaOH

в) S;       

г) H2O.

9. Укажіть речовину, з допомогою якої можна добувати гідроксиди алюмінію й заліза:

а) H2O;    

б) H2SO4;

в) NaOH;

г) Cu(OH)2.

10. Укажіть, як називається руйнування металів у природних умовах:

а) алюмінотермія;    

б) металургія;

в) корозія;              

г) електроліз.

11. Укажіть, чим усувають тимчасову твердість води:

а) кип’ятінням;        

б) дією соди;

в) дією вапняного молока;

г) кислотою.

12. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:

а) вологе повітря;   

б) вугілля;

в) сульфур(ІV) оксид;      

г) фосфор.

Після виконання тесту учні проводять взаємоперевірку й сідають групами згідно з отриманими балами. Кожна група отримує завдання й виконує його.

Завдання складені таким чином, щоб потім їх було зручно перевіряти (тобто завдання кожного рівня подібні, але умову дано згідно з рівнем).

 

IV. Навчальна частина

Робота в групах (15 хв.)

Завдання перший групі (до 6 балів)

1. Закінчіть рівняння реакцій:

2. Вставте пропущені речовини:

3. На ферум(ІІ) оксид кількістю 4 моль подіяли сульфатною кислотою. Яка кількість солі утворилась?

 

Завдання другій групі (7-9 балів)

1. Складіть рівняння реакцій між такими речовинами:

а) алюмінієм і хлоридною кислотою;

б) залізом і хлоридною кислотою;

в) алюміній хлоридом і натрій гідроксидом;

г) ферум(ІІ) сульфатом і калій гідроксидом;

д) алюмінієм і водою;

е) залізом і хлором.

2. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою.

3. На ферум(ІІ) оксид масою 288 г подіяли сульфатною кислотою. Яка маса солі утворилась?

 

Завдання третій групі (10-12 балів)

1. Як залізо реагує з хлором і хлоридною кислотою? Складіть відповідні рівняння реакцій.

2. Як можна добути алюміній гідроксид і ферум(ІІ) гідроксид? Складіть відповідні рівняння реакцій, використовуючи натрій і калій гідроксиди.

3. Напишіть рівняння реакцій за схемою:

4. На ферум(ІІ) оксид масою 360 г, який містить 20 % домішок, подіяли розчином сульфатної кислоти. Яка маса солі утворилась?

 

V. Контрольна частина

Варіант С (до 6 балів)

1. Закінчіть рівняння реакцій:

2. Напишіть рівняння реакцій за схемою:

3. Який об’єм водню (н. у.) утвориться внаслідок взаємодії 0,2 моль алюмінію з хлоридною кислотою?

 

Варіант В (7-9 балів)

1. Складіть рівняння відповідних реакцій за схемою:

2. Який об’єм водню (н. у.) утвориться внаслідок взаємодії 5,4 г алюмінію з хлоридною кислотою?

 

Варіант А (10-12 балів)

1. Які сполуки Феруму ви знаєте? Складіть рівняння реакцій їх утворення.

2. Доведіть амфотерність алюміній гідроксиду. Складіть відповідні рівняння реакцій.

3. На технічний алюміній масою 50 г, що містить 15 % домішок, подіяли хлоридною кислотою. Який об’єм водню (н. у.) утвориться?

 

VI. Підбиття підсумків уроку

 

VII. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити