УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Базелюк І.І., Буринська Н. М., Величко Л. П. Практичні роботи з хімії. — К.: Освіта, 1994.

2. Березан О. Дидактичні матеріали для експрес-опитування з хімії. 10 клас. — Тернопіль, 2004.

3. Березан О. Тести для школярів і вступників до ВНЗ. — Тернопіль, 2009.

4. Буринська Н. М, Величко Л. П. Викладання хімії у 10-11 класах. — К.: Перун, 2002.

5. Буринська Н. М., Величко Л. П. Хімія: Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Перун, 2005.

4. Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии. — М.: Сентябрь, 1996.

7. Данильченко В. Є., Фрадіна Н. В. Хімія. 10-11 класи: Навч. посібник. — Харків: Країна мрій, 2003.

8. Довгань Г. Д. Технологічні підходи до проектування уроку // Педагогічна академія пані Софії. — 2006. — Вересень.

9. Інтерактивні технології на уроках. — Х.: ВГ «Основа», 2006.

10. Методика викладання шкільного курсу хімії: Посібник для вчителів / Н. М. Буринська, Л. П. Величко, Л. А. Липова та ін.; під ред. Н. М. Буринської. — К.: Освіта, 1991.

11. Науменко Г. С., Загубинога О. О. Дидактичні ігри на уроках хімії в курсі 12-річної школи. — Х.: ВГ «Основа», 2008.

12. Освітні технології: Навч.-метод. посібн. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. — К.: А.С.К., 2004.

13. Педагогічна академія пані Софі. Міні-журнал. «Проектуємо урок разом». — Ч. 1, — 2006. — Вересень.

14. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. — К., 2007.

15. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. — К.: А.С.К., 2004.

16. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К.; А.С.К.: 2006.

17. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. — К.; Трпінь: ВТФ «Перун», 2006.

18. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. — К.: Перун, 2005.

19. Сиротенко Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. — Х.: ВГ «Основа», 2003.

20. Сучасні шкільні технології. Ч. I / Упоряд. I. Рожнятовська, В. Зоц. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2004.

21. Тематичне оцінювання. Хімія. Різнорівневі завдання. — Х.: Торсінг, 2005.

22. Ткачов В. В. Хімія. Тренувальні тести. — Х.: ВГ «Основа», 2008.

23. Фрадіна Н. В., Данильченко В. Є. Хімія. 10-11 клас: Навчальний посібник. — Х., 2002.

24. Хімія. Тести. 8-11 класи: Посібник / Автори-укладачі I. М. Курмакова, Т. С. Куратова, С. В. Грузнова та ін. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

25. Шарко В. Д. Сучасний урок: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. — К., 2006.

26. Шарко В. Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект. — К., 2005.

27. Ярошенко О. Г., Блажко О. А. Групова робота учнів на семінарських заняттях з хімії, 8-9 кл: Методичний посібник для вчителів. — К., 2006.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити