УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ


УРОК 6. АМОНІАК І ХЛОРОВОДЕНЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. СОЛІ АМОНІЮ


Цілі: закріпити знання про амоніак і хлороводень, солі амонію, якісні реакції на іони амонію та хлорид-іони; формувати вміння складати формули сполук і рівняння реакцій, що характеризують властивості й способи добування сполук неметалічних елементів з Гідрогеном.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: закріплення (розвивальне диференційоване навчання).

Форми роботи: робота в групах, прийоми «Вилучи зайве», «Наведи порядок».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань

Завдання проектуються на екран.

Прийом «Вилучи зайве»

а) H2S, PH3, H2O, SO2;

б) Na2SO4, (NH4)2SO4, NH4Cl, (NH4)3PO4.

Прийом «Наведи порядок»

а) (NH4)3S, NH3 · H2O, NH4HPO3, (NH4)2Br;

б) CH2, H2Br, PH, SiH2, HCl2;

в) Ag2Cl, KCl3, CuCl4, Fe3Cl, (NH4)2Cl.


III. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку


IV. Вправи та закріплення вивченого матеріалу

Робота в гетерогенних групах

Учні виконують роботу, користуючись зошитами, підручниками, довідниками, ставлять запитання вчителю.

1. Дано формули таких речовин: Zn, Cu, CaO, SiO2, NaOH, Al(OH)3, Fe2(SO4)3, CaCO3, Fe(NO3)3. Які з цих речовин реагують із хло- ридною кислотою? Складіть рівняння відповідних реакцій.

2. Складіть рівняння в молекулярній, повній та скороченій іонній формах у розчинах між такими речовинами:

1) NH4Br i NaOH;         

2) (NH4)2CO3 i HCl;

3) NH4Cl i AgNO3;        

4) (NH4)2SO4 i Ba(OH)2.

3. Здійсніть перетворення, дайте назви речовинам:

N2  NH3  (NH4)2SO4  NH4Cl  NH4NO3  NH3  NO

4. Який об’єм газу виділиться внаслідок дії розчину натрій гідроксиду об’ємом 100 мл (густина — 1,430 г/мл) з масовою часткою лугу 40 % на амоній сульфат?


V. Обговорення виконаних завдань

Представник кожної групи презентує одне виконане завдання, яке детально обговорюється.


VI. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити