УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ


УРОК 8. ОКСИДИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. КИСЛОТНИЙ ХАРАКТЕР ОКСИДІВ І ГІДРАТІВ ОКСИДІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 

Цілі: формувати знання про оксиди неметалічних елементів, їх добування і властивості, формули й характер відповідних їм гідратів та вміння складати формули сполук і хімічні рівняння, що характеризують властивості й добування оксидів неметалів.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: вступне повторення, вивчення нового матеріалу (основний об’єм).

Форми роботи: евристична лекція, демонстраційний експеримент, прийоми «Хімічний крос», «Міні-практикум».

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

 

II. Короткий аналіз контрольної роботи

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Прийом «Хімічний крос»

(Завдання проектуються на екран.)

1. Усі речовини поділяють на...

2. Прості речовини — це...

3. Прості речовини поділяють на...

4. До неметалів належать...

5. Складні речовини — це...

6. Складні речовини поділяють на...

7. Оксиди — це...

8. Оксиди поділяють на...

9. Солетворні оксиди поділяють на...

10. Основні оксиди — це...

11. Кислотні оксиди — це...

12. До амфотерних оксидів належать...

13. Кислоти — це...

14. Кислоти поділяють на...

 

IV. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

 

V. Вивчення нового матеріалу

Обговорюється питання про можливі валентності та ступені окиснення неметалів на прикладі Сульфуру, Нітрогену, Карбону.

Завдання: скласти формули оксидів Сульфуру, Нітрогену, Карбону й дати їм назви. (Завдання перевіряється в міру виконання.)

SO2, SO3

N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5

CO, CO2

Завдання: класифікувати записані оксиди.

Несолетворні:

N2O, NO, CO.

Солетворні, кислотні:

SO2, SO3, N2O3, NO2, N2O5, CO2.

Робота з підручником

Прочитати параграф про фізичні властивості оксидів неметалів.

Складання опорного конспекту «Хімічні властивості кислотних оксидів»

Хімічні властивості нітроген(ІV) оксиду

1. Димеризація:

2NO2 = N2O4

2. Взаємодія з водою:

3. Взаємодія з лугами:

Демонстраційний дослід. Спалювання сірки й доведення кислотного характеру утвореного оксиду

(Можна використати ЕЗНП «Віртуальна хімічна лабораторія».) Гідрати оксидів неметалічних елементів — оксигеновмісні кислоти.

Завдання: скласти формули гідратів, які відповідають таким оксидам: SO2, SO3, N2O3, NO2, N2O2, CO2.

SO2                            H2SO3

SO3                            H2SO4

N2O3                           HNO2

NO2                            HNO2 i HNO3

N2O5                           HNO3

CO2                            H2CO3

Робота з підручником

Прочитати про значення, поширення в природі, фізіологічну дію оксидів неметалів.

 

VI. Первинна перевірка засвоєння знань

Прийом «Міні-практикум»

Дописати рівняння можливих реакцій:

 

VII. Підбиття підсумків уроку

 

VIII. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити