УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ


УРОК 9. СУЛЬФАТНА КИСЛОТА Й СУЛЬФАТИ

 

Цілі: формувати знання про склад сульфатної кислоти й сульфатів, їх властивості й застосування, найважливіші природні сульфати, особливості охорони навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин; формувати вміння складати формули сульфатів і рівняння реакцій, що характеризують властивості сульфатної кислоти й сульфатів.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм).

Форми роботи: евристична лекція, демонстраційний експеримент, доповіді учнів, прийоми «Експрес-тести», «Взаємоперевірка»

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань

Прийом «Експрес-тести»

1. Укажіть ряд сполук, у якому є лише оксиди:

а) CaO, K2SO3;        

б) Na2O, SO2, Fe2O3;

в) CO2, HCl, NaOH;  

г) SiO2, CaBr2, Li2O.

2. Укажіть сполуку, яка не належить до оксидів:

а) SO2;    

б) H2SO4; 

в) H2O;    

г) MgO.

3. Укажіть формулу кислотного оксиду:

а) K2O

б) CaO;

в) CO2

г) Al2O3.

4. Укажіть ряд сполук, у якому є лише трьохосновні кислоти:

а) H3AsO4, H3PO4, H3PO3;   

б) H2S, H2SO3, HBr;

в) H3PO4, HCl, H2SO4;

г) HF, H3AsO4, H2S.

5. Укажіть класифікаційну приналежність сполуки N2O5:

а) оксигеновмісна кислота;       

б) основний оксид;

в) кислотний оксид;

г) амфотерний оксид.

6. Укажіть формулу оксиду, гідрат якого є сульфатною кислотою:

а) SO3; 

б) CO2; 

в) SO2; 

г) SiO2.

7. Укажіть сполуки, які взаємодіють з водою:

а) SO2

б) SiO2;

в) NaCl;

г) CO2.

8. Укажіть формули несолетворних оксидів:

а) N2O

б) CO;  

в) CO2

г) Al2O3.

9. Укажіть оксиди неметалів, які не взаємодіють з лугами:

а) NO2; 

б) CO;  

в) SO3; 

г) NO.

10. Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти SO2:

а) NaOH; 

б) H2SO4; 

в) NaCl;

г) MgO.

Перевірка роботи здійснюється через проектування відповідей на екран. Учні в парах перевіряють правильність виконання завдань (прийом «Взаємоперевірка»).

 

III. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

 

IV. Вивчення нового матеріалу

Завдання. Запишіть формулу сульфатної кислоти, визначте ступінь окиснення елементів; запишіть формулу кислотного оксиду, гідратом якого є сульфатна кислота.

Фізичні властивості кислоти. Правила техніки безпеки під час роботи із сульфатною кислотою. (Можна скомбінувати роботу з підручником, доповіді та пояснення учнів.)

Демонстраційний дослід. Виділення теплоти під час розчинення у воді концентрованої сульфатної кислоти

(Можна використати ЕЗНП «Віртуальна хімічна лабораторія».)

Демонстраційний дослід. Водовідбірні властивості концентрованої сульфатної кислоти (дія на цукор і папір)

(Можна використати ЕЗНП «Віртуальна хімічна лабораторія».)

 

Хімічні властивості сульфатної кислоти

(Пояснення супроводжується демонстраціями.)

1. Дисоціація кислоти (ступінчаста):

2. Взаємодія з основами:

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

3. Взаємодія з оксидами металів:

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

4. Взаємодія із солями:

image18

5. Взаємодія з металами:

а) розбавлена

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

б) концентрована

Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O.

(H2S, S)

Fe, Al, Cr — на холоді пасивують.

Au, Pt — не реагують.

Завдання: скласти формули п’яти солей сульфатної кислоти й дати їм назви.

Демонстраційний дослід. Ознайомлення зі зразками природних сполук Cульфуру

(Можна використати ЕЗНП «Віртуальна хімічна лабораторія».)

Демонстраційний дослід. Якісна реакція на сульфат-іон

(Можна використати ЕЗНП «Віртуальна хімічна лабораторія».)

Якісна реакція на сульфат-іон:

image19

 

V. Осмислення отриманих знань

Доповіді учнів із презентаціями.

1. Застосування сульфатної кислоти й сульфатів.

2. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.

 

VI. Підбиття підсумків уроку

 

VII. Домашнє завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити