УРОКИ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
10 КЛАС

ПОВТОРЕННЯ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

УРОК 1. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА Й ТИПИ ХІМІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ


ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. НЕМЕТАЛИ ЯК ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ

УРОК 4. ВЛАСТИВОСТІ НЕМЕТАЛІВ

УРОК 5. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ГІДРОГЕНОМ. СОЛІ АМОНІЮ

УРОК 6. АМОНІАК І ХЛОРОВОДЕНЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. СОЛІ АМОНІЮ

УРОК 7. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ «НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ»

УРОК 8. ОКСИДИ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. КИСЛОТНИЙ ХАРАКТЕР ОКСИДІВ І ГІДРАТІВ ОКСИДІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

УРОК 9. СУЛЬФАТНА КИСЛОТА Й СУЛЬФАТИ

УРОК 10. НІТРАТНА КИСЛОТА И НІТРАТИ

УРОК 11. ВЛАСТИВОСТІ СУЛЬФАТНОЇ ТА НІТРАТНОЇ КИСЛОТ, СУЛЬФАТІВ I НІТРАТІВ

УРОК 12. КАРБОНАТНА КИСЛОТА Й КАРБОНАТИ

УРОК 13. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «ДОБУВАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ. ВЗАЄМОПЕРЕТВОРЕННЯ КАРБОНАТІВ I ГІДРОГЕНКАРБОНАТІВ»

УРОК 14. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

УРОК 15. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ»

УРОК 16. КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ»


ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЇХ ПОЛОЖЕННЯМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ Й БУДОВОЮ АТОМІВ. МЕТАЛИ ЯК ПРОСТІ РЕЧОВИНИ. МЕТАЛІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК, МЕТАЛІЧНІ КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ

УРОК 2. ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК У ПРИРОДІ. МЕТАЛІЧНІ РУДИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ДОБУВАННЯ МЕТАЛІВ

УРОК 3. ЗАГАЛЬНІ ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ

УРОК 4. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ АТОМІВ, ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛІВ

УРОК 5. ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

УРОК 6. ПОНЯТТЯ ПРО ТВЕРДІСТЬ ВОДИ (ПОСТІЙНУ, ТИМЧАСОВУ) І МЕТОДИ ЇЇ УСУНЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ)

УРОК 7. ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЖНИХ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ І МАГНІЮ, ВИДІВ ТВЕРДОСТІ ВОДИ ТА МЕТОДІВ ЇЇ УСУНЕННЯ

УРОК 8. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

УРОК 9. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

УРОК 10. АЛЮМІНІЙ ЯК ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ І ПРОСТА РЕЧОВИНА. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЮ

УРОК 11. АМФОТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЙ ОКСИДУ Й АЛЮМІНІЙ ГІДРОКСИДУ

УРОК 12. ВИВЧЕННЯ АМФОТЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЮ, АЛЮМІНІЙ ОКСИДУ Й АЛЮМІНІЙ ГІДРОКСИДУ

УРОК 13. ФЕРУМ ЯК ПРЕДСТАВНИК МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАЛІЗА, СПОЛУКИ ФЕРУМУ(ІІ) ТА ФЕРУМУ(ІІІ)

УРОК 14. МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ В СУЧАСНІЙ ТЕХНІЦІ. ЗАСТОСУВАННЯ АЛЮМІНІЮ, ЗАЛІЗА ТА ЇХ СПЛАВІВ. РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛІВ

УРОК 15. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ»

УРОК 16. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

УРОК 17. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

УРОК 18. КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ


ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТОК 1. ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕВІРОЧНИХ РОБІТ

ДОДАТОК 2. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити