УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

I СЕМЕСТР


Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (18 год.)


УРОК 14

Тема уроку. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон.

Розв’язання розрахункових задач з обчислення маси (об’єму, кількості речовини) продукту реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку


Цілі уроку: розширити знання учнів про солі на прикладі властивостей сульфатів, їх застосування; ознайомити учнів з якісною реакцією на сульфат-іон; розвивати навички проведення хімічного експерименту; формувати навички розв’язання розрахункових задач на обчислення маси, об’єму й кількості речовини за відомими даними про вихідні речовини, одну з яких узято в надлишку; показати використання задач такого типу в промислових і лабораторних дослідженнях.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: навчальна лекція, фронтальна робота, лабораторний експеримент.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів.

Лабораторний дослід 4. Визначення сульфат-іона.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання

1. Троє учнів біля дошки виконують завдання

✵ Написати рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах:

✵ Що станеться, якщо до одержаних осадів додати хлоридну кислоту? Напишіть рівняння реакцій. Який із цих осадів не розчиняється в хлоридній кислоті? У якій з відомих вам кислот він може розчинитися?

2. Виконання класом одночасно в зошитах і на дошці по ланцюжку завдання

а) Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

image71

б) Із запропонованих речовин виберіть ті, з якими реагуватиме розбавлена сульфатна кислота. Складіть рівняння відповідних реакцій.

Mg, Mg (OH)2, Ag2O, MgО, Au, NO2, Р, CaCO3.

в) Складіть рівняння взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з кальцієм, алюмінієм, сріблом і сіркою. Укажіть окисник і відновник.


IІІ. Вивчення нового матеріалу

Сульфати

1. Солі сульфатної кислоти — сульфати, гідрогенсульфати

Утворює ряди солей: кислі й середні, що залежить від кількісного співвідношення реагентів:

image72

(Учні біля дошки складають іонні рівняння реакцій.)

2. Повідомлення учнів про сульфати, їх застосування

Найпоширеніші сульфати

CaSO4 · 2H2O — гіпс, за t° = 150 °С переходить у 2CaSO4 · H2O — алебастр.

Na2SO4 · 10H2O — глауберова сіль (на честь німецького хіміка Йоганна Рудольфа Глаубера). Використовується як проносне в медицині, у виробництві скла й соди.

MgSO4 · 7H2O — гірка сіль.

BaSO4 — діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту, оскільки барій сульфат непрозорий для рентгенівських променів.

Купороси — кристалогідрати сульфатів Fe, Co, Ni, Zn

ZnSO4 · 7H2O — мікродобриво, виробництво фарб.

FeSO4 · 7H2O — боротьба зі шкідниками рослин, виготовлення чорнила, фарбування тканин.

CuSO4 · 5H2O — обприскування рослин, протруювання насіння, покриття металів міддю електролізом.

Галуни — кристалогідрати подвійних солей

K2SO4 · Al2(SO4)3 · 24H2O (KAl(SO4)2 · 12H2O) — алюмокалієві галуни — кровоспинний засіб.

K2SO4 · Cr2 (SO4)3 · 24H2O — хромокалієві галуни — вичинка шкіри, «хромові чоботи».

3. Лабораторний дослід. Визначення сульфат-іонів у розчині

Для визначення сульфат-іонів у розчині використовують реакцію утворення практично нерозчинного білого осаду барій сульфату.

Завдання. Дослідіть розчини сульфатної кислоти й натрій сульфату на наявність сульфат-іонів у розчині. Підтвердьте припущення іонно-молекулярними рівняннями реакцій.

Висновок: якісна реакція на сульфат-іон — дія розчинних солей Барію.


IV. Формування навичок розв’язання задач

Розв’язання задач на обчислення маси, об’єму й кількості речовини за відомими даними про вихідні речовини, одну з яких дано в надлишку

1. Обчисліть масу осаду, що утвориться в результаті зливання розчинів, один з яких містить 340 г барій нітрату, а другий — 260 г калій сульфату.

image74

✵ Складаємо рівняння реакції.

✵ Обчислюємо кількість речовини реагентів за даними задачі.

✵ За рівнянням реакції визначаємо, який з реагентів узято в надлишку, а який — у нестачі.

✵ За рівнянням реакції обчислюємо кількість речовини продукту реакції, виходячи з реагенту, узятого в нестачі.

✵ Обчислюємо масу продукту реакції:

m(BaSO4) = 1,3 · 233 = 303 (г).

2. 28 г мідних ошурок занурили в розчин купрум(ІІ) хлориду, що містить 108 г солі. Яка маса міді може при цьому виділитися?

Нестача

M(Cu) = 0,5 · 64 = 32 (г).

Задачі для самостійної роботи

1. Обчисліть масу барій сульфату, що утвориться в результаті взаємодії 200 г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 7 % з розчином барій хлориду, що містить 2 моль цієї солі.

2. Обчисліть масу осаду, що утвориться в результаті зливання 15 г розчину барій хлориду з масовою часткою 5 % і 10 г розчину натрій сульфату з масовою часткою 8 %.

3. Обчисліть масу осаду, що випаде в результаті взаємодії 250 г розчину барій нітрату з масовою часткою солі 41,6 % і 294 г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 40 %.


V. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботу учнів на уроці, вибірково перевіряє самостійне розв’язання задач учнями.


VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. Підготуватися до семінару за вивченим матеріалом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити