УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

I СЕМЕСТР


Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (18 год.)


УРОК 15

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розв’язання задач


Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про неметали, їх оксиди, гідриди, гідрати; удосконалювати знання, уміння й навички учнів складати реакції іонного обміну, окисно-відновні реакції, розв’язувати задачі на вихід продукту реакції, надлишок і нестачу.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: навчальний семінар.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання


III. Семінар

1. Завдання для фронтальної роботи

Завдання 1. Складіть рівняння реакцій відповідно до схеми (схему зображено на дошці або в картках-завданнях, учні виконують завдання по черзі біля дошки).

image76

Для реакцій 4, 5, 10, 11 — скласти ОВР, реакції 6, 7, 8, 9 написати в іонно-молекулярній формі.

б) NO2  HNO3  NH4NO3  NH3  (NH4)2SO4


Завдання 2. Допишіть рівняння практично здійсненних реакцій (двоє учнів біля дошки, решта — за варіантами в зошитах).

Варіант І

image77

Варіант ІІ

image78


Завдання 3. Дано рівняння реакції:

2NO + O2  2NO2 + Q

Укажіть умови, що вплинуть на зміщення рівноваги реакції (обговорюємо в класі):

а) охолодження;

б) зниження тиску;

в) нагрівання;

г) збільшення концентрації кисню.

Відповідь обґрунтуйте.


Завдання 4. Дано рівняння реакції:

N2 + O2  2NO - Q

З перелічених умов виберіть ті, що вплинуть на зміщення рівноваги реакції ліворуч (учні виконують самостійно з наступним обговоренням у класі):

а) збільшення концентрації азоту;

б) охолодження;

в) збільшення концентрації нітроген(ІІ) оксиду;

г) нагрівання.

Відповідь обґрунтуйте.


Завдання 5. Обчисліть масу солі, що утворилася, якщо в реакцію вступило 34 г ферум(ІІІ) оксиду й 19,6 г сульфатної кислоти.

2. Завдання для групової роботи

Учні об’єднуються в шість-вісім груп, завдання в групах повторюються з метою взаємоперевірки.

Група 1

1. Обчисліть об’єм карбон(IV) оксиду за н. у., що виділиться в результаті взаємодії 5,3 г натрій карбонату й 8 г сульфатної кислоти.

2. З перелічених речовин виберіть ті, з якими реагуватиме розчин сульфатної кислоти: натрій гідроксид, купрум(ІІ) оксид, золото, магній, барій хлорид, срібло, алюміній гідроксид. Наведіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах.

3. До 540 г розчину купрум(ІІ) хлориду долили 560 г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 20 %. Обчисліть масу осаду, що випав, якщо масова частка купрум(ІІ) хлориду становить 20 %.

4. У процесі нагрівання амоній нітриту утворилися азот і вода. Обчисліть об’єм азоту (н. у.), який можна одержати в результаті розкладання 128 г амоній нітриту, якщо об’ємна частка виходу азоту становить 90 %.

 

Група 2

1. Обчисліть масу натрій сульфату, що утвориться в результаті зливання двох розчинів, які містять 16 г натрій гідроксиду й 10 г сульфатної кислоти.

2. З перелічених речовин виберіть ті, з якими реагуватиме розчин сульфатної кислоти: кальцій гідроксид, мідь, цинк хлорид, залізо, силіцій(IV) оксид, барій нітрат, купрум(ІІ) гідроксид. Наведіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах.

3. Змішали 300 г розчину натрій гідроксиду та 250 г розчину хлоридної кислоти. Обчисліть масу води, що утворилася, якщо до зливання розчини мали однакову масову частку розчиненої речовини — 36 %.

4. У процесі нагрівання 42 г амоній хлориду з надлишком кальцій гідроксиду одержали амоніак об’ємом 11,6 л (н. у.). Обчисліть об’ємну частку виходу амоніаку.


Група 3

1. Обчисліть масу фосфатної кислоти, яку можна одержати з 200 кг фосфориту, що містить 60 % кальцій фосфату, дією на нього сульфатної кислоти, якщо масова частка виходу кислоти становить 80 %.

2. З перелічених речовин виберіть ті, з якими реагуватиме розчин сульфатної кислоти: літій гідроксид, алюміній, барій хлорид, сульфур(IV) оксид, ферум(ІІІ) оксид, мідь, цинк гідроксид. Наведіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах.

3. Обчисліть масу осаду, що утвориться в результаті зливання 257 г розчину аргентум нітрату з масовою часткою солі 3,4 % і 364 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою кислоти 2,92 %.

4. У процесі розкладання амоній хлориду масою 107 г одержали амоніак об’ємом 38 л (н. у.). Обчисліть об’ємну частку виходу амоніаку.


Група 4

1. Обчисліть масу міді, потрібну для реакції з надлишком концентрованої нітратної кислоти для одержання 4 л (н. у.) нітроген(IV) оксиду, якщо об’ємна частка виходу нітроген(IV) оксиду становить 96 %.

2. З перелічених речовин виберіть ті, з якими реагуватиме розчин сульфатної кислоти: ртуть, ферум(III) гідроксид, барій нітрат, калій гідроксид, магній оксид, цинк, карбон(IV) оксид. Наведіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах.

3. Обчисліть масу осаду, що утвориться в результаті зливання 257 г розчину аргентум нітрату з масовою часткою солі 3,4 % і      364 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою кислоти 2,92 %.

4. Обчисліть об’єм амоніаку (н. у.), який можна одержати, нагріваючи 75 г амоній сульфату з надлишком кальцій гідроксиду, прийнявши, що об’ємна частка виходу амоніаку становить 96 %.


IV. Підбиття підсумків уроку

Обговорення підсумків уроку, оцінювання роботи учнів на уроці.


V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. Підготуватися до контрольної роботи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити