УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

I СЕМЕСТР


Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (18 год.)


УРОК 16

Тема уроку. Контрольна робота № 1 з теми «Неметали та їхні сполуки»


Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми «Неметали та їхні сполуки»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу


ІІ. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти й нагадує учням зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

✵ завдання 1, 2, 3, 4, 5, 6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

✵ завдання 7, 8, 9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

✵ завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.


ІІІ. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про застосування нітратної та фосфатної кислот.

Варіант І

1. Формула вищого оксиду елементів підгрупи Оксигену:

а) Е2O3;                    

б) EO2;

в) EO3;                     

г) E2O5.

2. Амоніак за фізичними властивостями:

а) газ жовтого кольору без запаху, розчинний у воді;

б) безбарвний газ із різким запахом, розчинний у воді,

в) безбарвний газ без запаху, розчинний у воді.

3. Алотропними видозмінами Сульфуру є сірки:

а) червона й чорна; 

б) жовта й коричнева;

в) кристалічна й пластична.

4. Кількість зв’язків між атомами Нітрогену в молекулі азоту:

а) один;                   

б) два;

в) три.

5. Найбільша кількість азоту в природі міститься:

а) у повітрі;                              

б) у ґрунті;

в) у воді.

6. Формула вищого гідроксиду елементів підгрупи Карбону:

а) HEO3;                                   

б) H2EO3;

в) HEO4;                                   

г) H2EO4.

7. Здійсніть схему перетворень:

8. Реакцію 5 запишіть у іонно-молекулярній формі.

9. До розчину сульфатної кислоти масою 4,9 г додали кальцій карбонат масою 10 г. Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н. у.), що утворився в результаті реакції.

10. Обчисліть об’єм амоніаку (н. у.), який можна одержати в результаті взаємодії амоній хлориду масою 30 г з надлишком кальцій гідроксиду, прийнявши, що об’ємна частка виходу амоніаку становить 92 %.


Варіант ІІ

1. Розподіл електронів на зовнішньому рівні атомів елементів підгрупи Оксигену:

а) s2 p3 d1;                   

б) s2 p4 d0;

в) s1 p3 d2.

2. Виберіть фізичні властивості азоту:

а) газ;

б) газ без запаху;

в) безбарвний газ без запаху;

г) безбарвний газ без запаху, не розчинний у воді.

3. До фізичних властивостей сульфатної кислоти належать такі:

а) газ;                     

б) масляниста рідина;

в) відсутність кольору;                      

г) жовтий колір;

д) відсутність запаху;                       

е) слабкий запах.

4. Установіть відповідність:

Формула                   Назва

1. NH3                      А. Амоній хлорид

2. NH4OH                Б. Амоніак

3. NH4Cl                  В. Амоній гідроксид

5. Сірка в природі поширена:

а) лише у вільному стані;

б) лише у зв’язаному стані;

в) і у вільному, і у зв’язаному станах.

6. Характерними ступенями окиснення елементів підгрупи Карбону є:

а) +4, +2, —4;         

б) +3, +5, —1, —2, —3;

в) +4, +5, -3.

7. Здійсніть схему перетворень:

8. Реакцію 1 запишіть у іонно-молекулярній формі.

9. Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділиться в результаті взаємодії розчину сульфатної кислоти масою 17,6 г з алюмінієм масою 2,7 г.

10. У результаті взаємодії кальцій гідроксиду масою 37 г з амоній сульфатом одержали 15 г амоніаку. Обчисліть масову частку виходу амоніаку.


Варіант ІІІ

1. Характерними ступенями окиснення елементів підгрупи Нітрогену є:

а) +1, +2, +3, +5, -1, —2, -3;

б) +3, +5, -1, —2, -3;

в) +3, +5, -3.

2. Сульфур(IV) оксид за хімічними властивостями належить до групи:

а) основних;                                              

б) кислотних;

в) амфотерних.

3. Фосфор у природі поширений у стані:

а) вільному;                                               

б) зв’язаному;

в) і у вільному, і у зв’язаному.

4. червоний фосфор застосовується:

а) як добриво;                                           

б) для виготовлення іграшок;

в) для виготовлення сірників.

5. Природною сполукою Силіцію є:

а) кварц;                                            

б) халцедон;

в) пірит;                                             

г) крейда.

6. До фізичних властивостей сульфур(VI) оксиду належать такі:

а) рідина;                                           

б) газ;

в) відсутність запаху;                         

г) запах;

д) розчинний у воді;                           

е) нерозчинний у воді.

7. Напишіть рівняння реакцій для здійснення схеми перетворень:

8. Реакцію 1 запишіть у іонно-молекулярній формі.

9. Обчисліть об’єм сірчистого газу (н. у.), що виділиться в результаті взаємодії сірки масою 9,6 г з киснем об’ємом 4,48 л (н. у.).

10. Обчисліть масу нітратної кислоти, яку можна одержати з натрій нітрату масою 17 г у результаті його взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою, якщо масова частка виходу нітратної кислоти становить 96 %.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити