УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

ІІ семестр


Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (продовження)


УРОК 22

Тема уроку. Контрольна робота з теми «Неметали та їхні сполуки»

 

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми «Неметали та їхні сполуки»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння учнями основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти й нагадує учням зміст завдань, час виконання та ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

✵ завдання 1, 2, 3, 4, 5, 6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

✵ завдання 7, 8, 9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

✵ завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.

Варіант І

1. Проста речовина хлор:

а) важкий газ зеленого кольору;

б) бура летка рідина;

в) отруйна речовина;

г) добре розчиняється у воді.

2. Якісна реакція на карбонат-іон:

а) дія розчинних солей Аргентуму;

б) дія розчинних солей Барію;

в) дія сильних кислот;

г) дія індикатора.

3. Тільки окисні властивості Сульфур проявляє в сполуці:

а) SO3;                      

б) H2S;

в) SO2;                      

г) H2SO3.

4. Скло для шибок одержують у результаті сплавлення:

а) Na2CO3, CaCO3, SiO2;        

б) Na2Cl, CaCO3, SiO2;

в) CaCl2, CaCO3, SiO2; 

г) Na2CO3, NaCl, SiO2.

5. Формула нітратної кислоти:

а) HNO2;                    

б) N2O3;

в) HNO3;                    

г) H3N.

6. Солі фосфатної кислоти застосовуються:

а) як вибухові речовини;

б) для виробництва добрив;

в) для виготовлення гуми.

7. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень:

8. Напишіть іонно-молекулярні рівняння реакції взаємодії:

а) натрій сульфіту та хлоридної кислоти;

б) амоній нітрату й барій гідроксиду.

9. Аргентум нітрат масою 8,5 г прореагував із хлоридною кислотою. Випав білий нерозчинний осад масою 7 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

10. Крізь розчин кальцій гідроксиду масою 50 г з масовою часткою 74 % пропустили карбон(IV) оксид об’ємом 12,5 л (н. у.). Обчисліть масу солі, що утворилася.


Варіант ІІ

1. Алотропні модифікації Карбону:

а) алмаз і графіт;

б) білий і чорний;

в) алмаз і кварц;

г) метан і вугілля.

2. Якісна реакція на хлорид-іон:

а) дія розчинних солей Аргентуму;

б) дія розчинних солей Барію;

в) дія сильних кислот;

г) дія індикатора.

3. Тільки відновні властивості Нітроген проявляє в речовині:

а) NO2;                      

б) N2;

в) HNO3;                    

г) HSN.

4. Рідке скло має формулу:

а) Na2SiO3;                

б) CaSiO3;

в) CaSiO3;                 

г) Na2C03.

5. Ортофосфатна кислота є:

а) одноосновною;

б) двохосновною;

в) трьохосновною.

6. Нітратна кислота застосовується:

а) у медицині;

б) у виробництві вибухових речовин;

в) у радіотехніці.

7. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень: СО2  KHCО3  K2CО3  KCl

8. Напишіть іонно-молекулярні рівняння реакцій взаємодії:

а) амоній сульфату й калій гідроксиду;

б) натрій силікату й нітратної кислоти.

9. Залізо масою 5,6 г згоріло в атмосфері хлору. Утворився ферум(ІІІ) хлорид масою 15,25 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

10. До розчину сульфатної кислоти масою 98 г з масовою часткою кислоти 10 % додали натрій гідроксид масою 10 г. Обчисліть масу солі, що утворилася.


Варіант ІІІ

1. Азот перебуває в природі:

а) у вигляді простих і складних речовин;

б) тільки у вільному стані;

в) тільки у зв’язаному стані;

г) у вільному стані тільки в космосі.

2. Якісна реакція на сульфат-іон:

а) дія розчинних солей Аргентуму;

б) дія розчинних солей Барію;

в) дія сильних кислот;

г) дія індикатора.

3. Тільки відновні властивості Карбон проявляє в ступені окиснення:

а) +2;                             

б) +4;

в) -4;

г) 0.

4. Силікатна промисловість виготовляє:

а) цемент, бетон, пісок;

б) цемент, скло, залізобетон;

в) цемент, скло, кераміку;

г) цемент, скло, гуму.

5. Концентрована сульфатна кислота пасивує:

а) Al, Fe, Cr;                    

б) Zn, Fe, Cr;

в) Fe, Al, Pb;

г) Al, Zn, Pb.

6. Амоніак застосовується:

а) у медицині;

б) у будівництві;

в) у металургії.

7. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень: KNO3  O2  P2O5  H3PO4

8. Напишіть іонно-молекулярні рівняння реакції взаємодії:

а) калій карбонату та хлоридної кислоти;

б) алюміній сульфату й барій хлориду.

9. У результаті нагрівання магнію масою 2,4 г з фосфором утворився магній фосфід масою 4 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

10. Технічний барій карбонат масою 24,6 г з масовою часткою карбонату 20 % прореагував із хлоридною кислотою масою 8,6 г. Обчисліть об’єм газу, що утворився (н. у.).


ІІІ. Домашнє завдання

Повторити матеріал параграфів про неметалічні елементи та їхні сполуки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити