УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

ІІ семестр


Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (продовження)


УРОК 22

Тема уроку. Контрольна робота з теми «Неметали та їхні сполуки»

 

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми «Неметали та їхні сполуки»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння учнями основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти й нагадує учням зміст завдань, час виконання та ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

• завдання 1, 2, 3, 4, 5, 6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

• завдання 7, 8, 9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

• завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.

Варіант І

1. Проста речовина хлор:

а) важкий газ зеленого кольору;

б) бура летка рідина;

в) отруйна речовина;

г) добре розчиняється у воді.

2. Якісна реакція на карбонат-іон:

а) дія розчинних солей Аргентуму;

б) дія розчинних солей Барію;

в) дія сильних кислот;

г) дія індикатора.

3. Тільки окисні властивості Сульфур проявляє в сполуці:

а) SO3;                      

б) H2S;

в) SO2;                      

г) H2SO3.

4. Скло для шибок одержують у результаті сплавлення:

а) Na2CO3, CaCO3, SiO2;        

б) Na2Cl, CaCO3, SiO2;

в) CaCl2, CaCO3, SiO2; 

г) Na2CO3, NaCl, SiO2.

5. Формула нітратної кислоти:

а) HNO2;                    

б) N2O3;

в) HNO3;                    

г) H3N.

6. Солі фосфатної кислоти застосовуються:

а) як вибухові речовини;

б) для виробництва добрив;

в) для виготовлення гуми.

7. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень:

8. Напишіть іонно-молекулярні рівняння реакції взаємодії:

а) натрій сульфіту та хлоридної кислоти;

б) амоній нітрату й барій гідроксиду.

9. Аргентум нітрат масою 8,5 г прореагував із хлоридною кислотою. Випав білий нерозчинний осад масою 7 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

10. Крізь розчин кальцій гідроксиду масою 50 г з масовою часткою 74 % пропустили карбон(IV) оксид об’ємом 12,5 л (н. у.). Обчисліть масу солі, що утворилася.


Варіант ІІ

1. Алотропні модифікації Карбону:

а) алмаз і графіт;

б) білий і чорний;

в) алмаз і кварц;

г) метан і вугілля.

2. Якісна реакція на хлорид-іон:

а) дія розчинних солей Аргентуму;

б) дія розчинних солей Барію;

в) дія сильних кислот;

г) дія індикатора.

3. Тільки відновні властивості Нітроген проявляє в речовині:

а) NO2;                      

б) N2;

в) HNO3;                    

г) HSN.

4. Рідке скло має формулу:

а) Na2SiO3;                

б) CaSiO3;

в) CaSiO3;                 

г) Na2C03.

5. Ортофосфатна кислота є:

а) одноосновною;

б) двохосновною;

в) трьохосновною.

6. Нітратна кислота застосовується:

а) у медицині;

б) у виробництві вибухових речовин;

в) у радіотехніці.

7. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень: СО2  KHCО3  K2CО3  KCl

8. Напишіть іонно-молекулярні рівняння реакцій взаємодії:

а) амоній сульфату й калій гідроксиду;

б) натрій силікату й нітратної кислоти.

9. Залізо масою 5,6 г згоріло в атмосфері хлору. Утворився ферум(ІІІ) хлорид масою 15,25 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

10. До розчину сульфатної кислоти масою 98 г з масовою часткою кислоти 10 % додали натрій гідроксид масою 10 г. Обчисліть масу солі, що утворилася.


Варіант ІІІ

1. Азот перебуває в природі:

а) у вигляді простих і складних речовин;

б) тільки у вільному стані;

в) тільки у зв’язаному стані;

г) у вільному стані тільки в космосі.

2. Якісна реакція на сульфат-іон:

а) дія розчинних солей Аргентуму;

б) дія розчинних солей Барію;

в) дія сильних кислот;

г) дія індикатора.

3. Тільки відновні властивості Карбон проявляє в ступені окиснення:

а) +2;                             

б) +4;

в) -4;

г) 0.

4. Силікатна промисловість виготовляє:

а) цемент, бетон, пісок;

б) цемент, скло, залізобетон;

в) цемент, скло, кераміку;

г) цемент, скло, гуму.

5. Концентрована сульфатна кислота пасивує:

а) Al, Fe, Cr;                    

б) Zn, Fe, Cr;

в) Fe, Al, Pb;

г) Al, Zn, Pb.

6. Амоніак застосовується:

а) у медицині;

б) у будівництві;

в) у металургії.

7. Запишіть рівняння реакції для здійснення перетворень: KNO3  O2  P2O5  H3PO4

8. Напишіть іонно-молекулярні рівняння реакції взаємодії:

а) калій карбонату та хлоридної кислоти;

б) алюміній сульфату й барій хлориду.

9. У результаті нагрівання магнію масою 2,4 г з фосфором утворився магній фосфід масою 4 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

10. Технічний барій карбонат масою 24,6 г з масовою часткою карбонату 20 % прореагував із хлоридною кислотою масою 8,6 г. Обчисліть об’єм газу, що утворився (н. у.).


ІІІ. Домашнє завдання

Повторити матеріал параграфів про неметалічні елементи та їхні сполуки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити