УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

ІІ семестр


Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)


УРОК 23

Тема уроку. Положення елементів-металів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів


Цілі уроку: поглибити знання учнів про металеві елементи, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів, будови речовини; ознайомити з типом хімічного зв’язку, властивим металам, — металічним зв’язком; показати вплив зв’язку на фізичні властивості речовин, утворених елементами-металами.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: навчальна лекція, евристична фронтальна бесіда, самостійна робота з опорною схемою, демонстраційний експеримент.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менделєєва, ряд активності металів, колекції металів та їх сплавів, модель металевої кристалічної ґратки.

Демонстрація 4. Ознайомлення зі зразками металів і сплавів.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу


II. Мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань

Фронтальна робота за питаннями

У 7 класі ми вже ознайомилися з металами на прикладі заліза — однієї з найпоширеніших речовин, утворених хімічним елементом Ферумом.

✵ Яких елементів у природі більше: металів чи неметалів?

✵ Де в періодичній системі знаходяться елементи-метали?

✵ Назвіть особливості будови металічних елементів.

✵ Назвіть характерні ступені окиснення елементів-металів? (Типові: +1, +2, рідше: +3, +4. Як правило, для металів зі змінною валентністю в сполуках з вищим ступенем окиснення металу проявляються амфотерні властивості)

Троє учнів біля дошки складають схеми будови атомів Натрію Na, Магнію Mg, Алюмінію Al.

Отже, об’єкт нашого вивчення на сьогоднішньому уроці — металічні елементи:

✵ особливості будови атомів металів;

✵ будова простих речовин-металів;

✵ фізичні властивості металів.


III. Вивчення нового матеріалу

Навчальна лекція, робота зі схемою

1. Положення металів у періодичній системі, будова атомів

Характеризуються незначною електронегативністю, легко віддають електрони, атоми металів можуть лише окислюватися:

2. Металічний зв’язок

(Розглядаємо модель кристалічної ґратки.)

Зумовлений особливостями будови атомів металів, у вузлах ґраток — атоми й катіони металу, між вузлами — відносно вільні електрони. (Записуємо визначення.)

3. Загальні фізичні властивості металів

Зумовлені наявністю вільних електронів у кристалічних ґратках металів; високою міцністю й рухливістю металічного зв’язку.

(Розглядаємо колекції металів.)

Під час евристичної бесіди на підставі знань учнів, їхніх спостережень у побуті й розглянутих зразків металів робимо висновки про фізичні властивості металів:

✵ Агрегатний стан (тверді за н. у., за винятком Hg).

✵ Колір: усі відтінки від світло-сірого до темно-сірого (винятки: Cu, Au).

✵ Тепло- і електропровідність (за рахунок вільних електронів) збільшуються в ряді Hg, Pb, Fe, Zn, Mg, Al, Au, Cu, Ag.

✵ Чому в радіотехніці для виготовлення точних приладів використовують срібло й мідь?

✵ З якого металу найбільш вигідно виготовляти опалювальні системи?

✵ Ковкість і пластичність. (Розглядаємо рисунок у підручнику або переглядаємо медіа-фрагмент зміщення атомів та іонів металів у кристалічних ґратках унаслідок деформації.) Йони безпосередньо один з одним не зв’язані, тому окремі їх шари можуть зміщатися один відносно одного. Найбільш пластичний метал — золото. Найбільш крихкими є хром, манган, стибій (на зовнішньому рівні — п’ять-сім електронів, чимала кількість вільних електронів забезпечує міцність окремих шарів іонів і перешкоджає їх вільному ковзанню).

✵ Густина: легкі — ρ < 5 г/см3 (ρ(Li) = 0,53 г/см3); важкі — ρ > 5 г/см3 (ρ(Оs) = 22,48 г/см3).

✵ Твердість: м’які (лужні метали); тверді (хром).

✵ Температура плавлення: легкоплавкі — tпл(Hg) = -38,87 °С; тугоплавкі — tпл(W) = 3 370 °С.

✵ Температура кипіння в металів висока.


IV. Первинне застосування отриманих знань

1. Самостійна робота зі схемою

2. Узагальнююча бесіда

✵ Чим зумовлені істотні відмінності між властивостями атомів металів і неметалів?

✵ Чому в металічних елементів значно більше загальних фізичних властивостей, ніж у неметалічних, у яких фізичні властивості значною мірою відрізняються?

✵ Які прості речовини-метали застосовуються найбільше?

✵ На яких фізичних властивостях ґрунтується це застосування?

✵ Спрогнозуйте хімічні властиві металів.


V. Підбиття підсумків

Учитель пропонує двом-трьом учням підбити підсумки уроку, назвати основні питання, розглянуті на уроці, оцінює роботу учнів.


VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання.

Творче завдання: підготувати повідомлення про поширення металів у природі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити