УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

ІІ семестр


Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)


УРОК 24

Тема уроку. Характерні хімічні властивості металів


Цілі уроку: ознайомити учнів із загальними хімічними властивостями металів, рядом активності металів; показати взаємозв’язок між хімічними властивостями металів та будовою їхніх атомів; розвивати навички складання рівнянь окисно-відновних реакцій і реакцій іонного обміну на прикладі хімічних властивостей металів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: фронтальна робота, робота з дидактичною схемою, лабораторна робота.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів.

Демонстрація 2. Горіння магнію.

Лабораторний дослід 1. Порівняння хімічної активності металів.

Лабораторний дослід 2. Взаємодія металів з розчинами кислот.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

1. Хімічний калейдоскоп

✵ Найтвердіший метал — Cr.

✵ Метал з найвищою електропровідністю — Ag.

✵ Найважчий метал — Os.

✵ Найм’якіший — Na.

✵ Радіоактивний, що був відкритий першим, — Ra.

✵ Найактивніший у періодичній системі — Fr.

✵ Найпластичніший — Au.

✵ Найлегший — Li.

✵ Найбільш легкоплавкий — Hg.

✵ Метал найяскравішого червоного кольору — Cu.

✵ «Найчорніший» метал — Fe.

✵ Найбільш тугоплавкий — W.

✵ Найпоширеніший у природі — Al.

2. Які фізичні властивості проявляють метали завдяки металевим кристалічним ґраткам?

3. Чи можна стверджувати, що метали мають однакову хімічну активність? Наведіть приклади з життя.

4. Чи однаково поводяться різні метали у воді?

5. Чи можна стверджувати, що метали не взаємодіють з водою? Наведіть приклади.

6. Які метали найбільше використовує людина?

7. Які фізичні й хімічні властивості цих металів сприяють їх широкому застосуванню?


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Проведення експерименту

Демонстрація 1. Взаємодія натрію з водою

У три кристалізатори з водою під витяжкою обережно занурюємо: у перший — шматочок заліза, у другий — шматочок кальцію, у третій — шматочок натрію.

Що спостерігаємо?

Чому метали поводяться по-різному?

Висновок: метали мають різну хімічну активність.

Звертаємося до ряду активності металів М. М. Бекетова.

2. Порівняння хімічної активності металів

1) Найбільш енергійно метали реагують з неметалами:

а) з галогенами:

Ca + Cl2 = CaCl2

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

б) із сіркою:

Fe + S = FeS

2Al + 3S = Al2S3

в) з киснем:

2Mg + O2 = 2MgO

4Li + O2 = 2Li2O

Умовно розіб’ємо ряд активності металів на чотири частини:


Li Ca Na Mg

Al Zn Fe Sn Pb

H Cu Hg

Ag Pt Au

I

II

III

IV


Метали, що знаходяться в ряду активності до Al, швидко й мимовільно окислюються киснем:

2Ca + О2 = 2CaО

Метали від Al до Н окислюються повільно або в разі нагрівання:

2Zn + О2 = 2ZnО

Метали від Н до Pt окислюються за високої температури:

2Cu + О2 = 2CuО

Такі метали, як платина й золото, не окислюються киснем повітря.

Завдання 1. Троє учнів біля дошки записують ОВР, указують окисник і відновник.

2) З водою метали також реагують неоднаково.

Метали до Al активно реагують з водою без нагрівання:

2Na + 2Н2О = 2NaОH + Н2

Метали до Н реагують з водою в разі нагрівання:

Zn + Н2О = ZnO + H2

Метали, розташовані в ряду активності після водню, з водою не реагують.

Завдання 2. Двоє учнів біля дошки записують ОВР, указують окисник і відновник.

3) лабораторний дослід 2. Взаємодія металів з розчинами кислот

Взаємодія металів з кислотами також відбувається відповідно до їх положення в ряду активності металів.

Згадаємо закономірності взаємодії металів з кислотами.

Проведемо експеримент.

У чотири пробірки з розчином хлоридної кислоти занурюємо гранули міді, цинку, магнію й алюмінію.

Завдання 3. Запишіть рівняння ОВР, укажіть окисник і відновник.

Запишіть рівняння реакцій у іонно-молекулярній формі.

Відновник: image107

Окисник: image108

image109

Різниця в активності дозволяє одним металам витісняти інші з розчинів їх солей.

Лабораторний дослід 1. Порівняння активності металів У першу пробірку наливаємо розчин купрум(ІІ) хлориду й опускаємо туди гранулу цинку; у другу пробірку наливаємо розчин цинк хлориду й опускаємо гранулу міді; у третю — розчин купрум(ІІ) хлориду й гранулу магнію; у четверту — розчин цинк хлориду й магній; у п’яту — розчин магній хлориду й цинк.

Що спостерігаємо? (Учні записують рівняння окисно-відновних реакцій, що протікають, указують окисник і відновник; записують скорочене іонне рівняння.)

image111

Окисник: image112

Відновник: image113

image114

Висновок: ці метали можна розташувати в ряд за зниженням їх активності: Mg, Zn, Cu.


IV. Узагальнення й систематизація

1. Розглядаємо схему хімічних властивостей металів та її зв’язок з рядом активності, пропонуємо учням зробити узагальнюючий висновок про хімічні властивості металів:

✵ У реакціях метали проявляють відновні властивості.

✵ Активність металу можна оцінити за його положенням у ряду активності.

✵ Застосування металу визначається як його фізичними, так і хімічними властивостями.

2. Робота в групах

Групові завдання

Скласти рівняння реакцій за схемою:


image110

 

Метал

Група 1: Са.

Група 2: К.

Група 3: Zn.

Група 4: Na.

Група 5: Mg.

Група 6: Al.

Групи виконують завдання та здають на перевірку вчителю.


V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів


VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання. Групи обмінюються схемами-завданнями для виконання вдома.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити