УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

ІІ семестр


Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)


УРОК 26

Тема уроку. Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні.

Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки


Цілі уроку: дати учням уявлення про історію розвитку та значення чорної металургії в Україні; формувати вміння й навички розв’язання задач за рівняннями хімічних реакцій, у яких реагенти містять домішки.

Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна робота, групова робота.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менделєєва, ряд активності металів, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

1. Повідомлення учнів про історію розвитку чорної металургії в Україні

2. Фронтальна бесіда

✵ Назвіть метали, що трапляються в природі в самородному стані.

✵ Чи можна назвати їх чистими речовинами?

✵ Назвіть способи відновлення металів.

✵ Назвіть відомі вам природні сполуки Феруму.

✵ Назвіть найвідоміші природні родовища заліза в Україні, покажіть їх на карті.

✵ Чому руди деяких родовищ потребують додаткового збагачення?


III. Вивчення нового матеріалу

Розв’язання здач за рівняннями хімічних реакцій, у яких реагенти містять певну частку домішок

1. Обчисліть масу заліза, яку можна одержати з 1 т магнітного залізняку, що містить 15 % домішок.

Руда — це природна суміш, що містить основну речовину, заради якої цю руду переробляють, та інші речовини, які в цьому випадку для виробництва не є цінними. Такі речовини називаються домішками.

Масова частка домішок:

У руді ω(домішок) = 15 %, отже

ω(Fe203) = 100 - 15 = 85 (%).

Тоді m(Fe2O3) = 1000 · 0,85 = 850 (кг).

image127

Отже, з 1 т руди можна одержати 615,5 кг заліза.

2. Обчисліть масу мангану, яку можна одержати в результаті відновлення 200 г манган(IV) оксиду, що містить 7 % домішок, алюмінотермічним способом.

Складемо алгоритм розв’язання цієї задачі.

1) Обчислюємо масову частку чистої речовини:

ω(MnO2) = 100 - 7 = 93 (%).

2) Обчислюємо масу речовини в руді:

m(MnJ2) = 200 · 0,93 = 186 (г).

3) Обчислюємо кількість речовини:

image128

4) Складаємо рівняння реакції:

5) Складаємо пропорцію:

v(MnO2) = v(Mn) = 2,14 моль

6) Обчислюємо масу мангану:

m(Mn) = 2,14 · 55 = 117,6 (г).

Відповідь: маса мангану становить 117,6 г.

Задачі для самоконтролю

3. Цинкова обманка (ZnS) містить 20 % домішок. Обчисліть масу цинку, яку можна одержати з 280 кг цієї руди. (150 кг)

4. Обчисліть масу хрому, одержаного силікатотермічним способом з 800 г хром(ІІІ) оксиду з масовою часткою домішок 0,22 %. (427 г)

5. Обчисліть масу заліза, яку можна відновити з 1 кг гематиту карбон(ІІ) оксидом, якщо масова частка ферум(ІІІ) оксиду в гематиті становить 80 %. (560 г)

6. Обчисліть масу міді, яку можна одержати в результаті відновлення вугіллям 177,8 г купрум(II) оксиду, що містить 10 % домішок, якщо масова частка виходу становить 85 %. (108,8 г)

7. Галеніт (PbS) масою 26,56 кг з масовою часткою домішок 0,1 % обпалили. Одержаний оксид відновили коксом. Обчисліть масу одержаного свинцю. (22,98 г)

 

IV. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів на уроці

 

V. Домашнє завдання

Розв’язати задачі на картках.

Творче завдання:

1) скласти задачу виробничого змісту, що включає вихідні речовини з домішками, та розв’язати її;

2) підготувати повідомлення про один зі сплавів (його склад, властивості, застосування).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити