УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

ІІ семестр


Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)


УРОК 28

Тема уроку. Лужні метали. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію й Калію. Використання найважливіших сполук Натрію й Калію. Калійні добрива


Цілі уроку: поглибити й розширити знання про метали на прикладі лужних металів Натрію й Калію; вивчити зв’язок між властивостями оксидів, гідроксидів, солей Натрію й Калію, їх одержанням і застосуванням; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей Натрію, Калію та їхніх сполук.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, групова робота.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів, колекція мінеральних добрив.

Демонстрація 1. Взаємодія натрію з водою й дослідження утвореного розчину фенолфталеїном.

Демонстрація 3. Ознайомлення зі зразками калійних добрив.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

Бесіда за питаннями

✵ Опишіть положення лужних металів у періодичній системі.

✵ Порівняйте з допомогою таблиці фізичні властивості лужних металів.

✵ Троє учнів на дошці складають схеми будови атомів Li, Na, K. Найбільше практичне значення мають елементи Na і K, тому згадаємо властивості лужних металів, їхніх сполук, поширення в природі й застосування на прикладі Натрію й Калію.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Семінар за планом

1. Положення в періодичній системі, будова атома


Метал

Період

Група

Ar

Порядковий номер

Заряд ядра

e-

p

n

Схема будови атома

Натрій

II

1

23

11

+ 11

11

11

12

1s22s22p63s1

Калій

III

1

39

19

+ 19

19

19

20

1s22s22p63s23p64s1


2. Фізичні властивості


 

Na

К

Агрегатний стан

Твердий

Твердий

Колір

Сірий

Сірий

На повітрі окислюютьсяρtпл, °Сtкип, °С
3. Поширення в природі

Розглядаємо колекцію природних сполук.


Кам’яна сіль

NaCl

Глауберова сіль

Na2SO4 · 10Н2О

Сильвініт

NaCl · KCl

Карналіт

KCl · MgCl2 · 6H2O


4. Способи одержання

Електроліз розплавів:

2NaCl = 2Na + Cl2

2KCl = 2K + Cl2

5. Хімічні властивості

Учні по ланцюжку записують на дошці рівняння.

1) З простими речовинами (з Оксигеном лише Літій утворює оксид, Калій і Натрій — пероксиди):

4Li + O2 = 2Li2O

2Na + O2 = 2Na2O2

2Na + Cl2 = 2NaCl

K + O2 = KO2

2Na + IS = Na2S

2K + Br2 = 2KBr

2Na + H2 = 2NaH

2) Зі складними речовинами:

K + H2O =

Na + H2O =

Демонстрація 1. Взаємодія натрію з водою

У розчинах кислот натрій і калій спочатку реагують з водою, а потім утворений луг узаємодіє з кислотою.

6. Оксиди Натрію й Калію, їх властивості


Формула

Na2O

K2O

Агрегатний стан

Твердий

Твердий

Колір

Білий

Білий


У воді розчиняються — взаємодіють з водою. Хімічні властивості — основні оксиди.

Учні по ланцюжку записують рівняння реакцій.

1) З водою:

Na2O + H2O =

K2O + H2O =

2) З кислотами:

Na2O + HCl =

K2O + H2SO4 =

2) З кислотними оксидами:

Na2O + CO2 =

K2O + SiO2 =

7. Основи NaOH, KOH, їх властивості


Формула

NaOH

KOH

Агрегатний стан

Твердий

Твердий

Колір

Білий

Білий


Дуже гігроскопічні.

Хімічні властивості — типові основи.

Демонструємо дію фенолфталеїну на розчин натрій гідроксиду.

Учні записують на дошці рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах.

1) Дисоціація:

NaOH =

KOH =

2) З кислотними оксидами:

NaOH + CO2 =

KOH + SO2 =

3) З кислотами:

NaOH + HCl =

KOH + H2SO4 =

4) Із солями:

NaOH + CuSO4 =

KOH + CuSO4 =

8. Застосування солей. Калійні добрива

(Розглядаємо колекцію мінеральних добрив.)

Калійні добрива — це мінеральні речовини, що містять Калій; застосовуються як джерело калійного живлення сільськогосподарських рослин для підвищення їх урожайності.

Як калійні добрива використовуються:

✵ Калійні солі (сильвініт, каїніт).

✵ Концентровані добрива (калій хлорид і калій сірчанокислий) одержують шляхом хімічної переробки сирих калійних солей.

✵ Змішані (30%-ві та 40%-ві калійні солі) є механічними сумішами калій хлориду із сильвінітом або каїнітом.

✵ Калій-магній сульфат, або калі-магнезія.

✵ Деревна торф’яна та інші види золи.

Сильвініт (mKCl · nNaCl) містить у середньому 14 % K2O (прийнято перераховувати вміст Калію в калійних добривах на калій оксид K2O навіть у тому випадку, якщо добриво не містить у собі Оксигену).

Каїніт як добриво не завжди відповідає формулі мінералу каїніту MgSO4 · KCl · 3H2O, а може становити або сіль, близьку за складом до сильвініту, або механічну суміш KCl · MgSO4 · NaCl каїніту, карналіту та інших солей.

9. Узагальнююче слово вчителя, заповнення схеми


IV. Тренувальні вправи

Самостійна робота

Варіант І

1. Обчисліть масу натрію, яку можна одержати електролізом 230 г солі, що містить 5 % домішок.

2. Складіть рівняння реакцій за схемою: K  KOH  KCl  K

3. Запропонуйте спосіб, з допомогою якого можна розпізнати калій хлорид і натрій хлорид.

Варіант ІІ

1. Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділиться в результаті взаємодії з водою калію масою 78 г, що містить 10 % домішок.

2. Складіть рівняння реакцій за схемою: Na  NaCl  Na2CO3  CaCO3

3. Запропонуйте спосіб, з допомогою якого можна розпізнати калій хлорид і натрій хлорид.

 

V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів

 

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання.

Випереджальні завдання

1. Положення Кальцію в періодичній системі, будова атома.

2. Фізичні властивості кальцію.

3. Кальцій у природі, способи його одержання.

4. Хімічні властивості:

а) взаємодія з простими речовинами;

б) взаємодія з водою, кислотами.

5. Кальцій оксид. Властивості, застосування.

6. Кальцій гідроксид. Властивості, застосування.

7. Солі Кальцію. Властивості, застосування.

8. Твердість води, способи усунення твердості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити