УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

ІІ семестр


Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)


УРОК 29

Тема уроку. Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

 

Цілі уроку: розширити знання учнів про метали на прикладі лужноземельних металів; вивчити властивості лужноземельних металів, їхніх сполук, способи одержання й застосування на прикладі Кальцію; продовжити формування вмінь і навичок складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі властивостей Кальцію; показати зв’язок між будовою, властивостями та застосуванням речовин на прикладі сполук Кальцію; ознайомити учнів з поняттям твердості води та способами її усунення.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: семінар, фронтальна робота.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, колекція «Вапняки».

Демонстрація 2. Взаємодія кальцій оксиду з водою та дослідження утвореного розчину фенолфталеїном.

Демонстрація 1. Горіння магнію.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

1. Порівняйте будову атомів К та Са.

2. Порівняйте фізичні властивості К та Са.

3. Як називаються елементи головної підгрупи ІІ групи? (Лужноземельні)

4. Назвіть найактивніший лужноземельний метал. Обґрунтуйте свій вибір.

5. Припустіть, який лужноземельний метал є найменш активним. (Пояснюємо, що Ве є амфотерним елементом.) розглянемо на прикладі Кальцію властивості лужноземельних металів, їх будову, способи одержання й галузі застосування.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Семінар за планом

1. Положення Кальцію в періодичній системі, будова його атома

image132

2. Фізичні властивості

Порівнюємо властивості за таблицею лужноземельних металів.

 

 

Mg

Ca

Sr

Ba

Ra

ρ, г/см3

1,74

1,55

2,63

3,76

6

tпл, °С

650

842

770

969

727

Колір

Сріблясто-білий

Білий
Примітки

Вкривається оксидною плівкою

Твердий, на повітрі окислюється
 

3. Поширення в природі (~3 % маси)

Розглядаємо колекцію вапняків.

✵ Доломіт MgCО3 · CaCО3.

✵ Магнезит MgCО3.

✵ Вапняк, крейда, мармур CaCО3.

✵ Каїніт KCl · MgSО4 · 3H2О.

✵ Алебастр, палений гіпс (СaSО4)2 · H2О.

✵ Карналіт KCl · MgCl2 · 6H2О.

✵ Гіпс CaSО4 · 2H2О.

✵ Фосфорит Ca3 (PО4)2.

4. Способи одержання

Одержують електролізом розплаву CaCl2:

5. Хімічні властивості Кальцію

1) Взаємодія з неметалами (учні по ланцюжку записують на дошці рівняння реакцій):

Ca + Cl2 =

Ca + H2 =

Ca + О2 =

Ca + S =

Ca + N2 =

2) Взаємодія з водою.

Демонстрація 2. Взаємодія кальцію з водою З холодною реагує повільно, з гарячою — швидко:

Ca + H2О = Ca(ОH)2 + H2

Дослідження розчину фенолфталеїном підтверджують лужне середовище розчину.

3) Взаємодія з кислотами:

Ca + 2HCl = CaCl2 + H2

Записати ОВР:

4) Відновлює оксиди металів:

3Ca + Al2O3 = 3CaO + 2Al

6. Кальцій оксид

Кальцій оксид CaO, негашене вапно — біла, вогнестійка речовина, tпл = 2 600 °С.

image135

7. Кальцій гідроксид

Кальцій гідроксид Ca(OH)2, рихлий порошок, малорозчинний у воді, розчин має лужну реакцію. Вапняна вода — прозорий розчин Ca(ОH)2, використовується для виявлення СО2.

8. Солі Кальцію

Найбільше практичне значення мають:

✵ Крейда CaCО3.

✵ Гіпс image136

image137

Застосовується для дезінфекції:

Ca(ClO) + H2О + СО2 = CaCО3 + 2HClO

2HClO = 2HCl + O2

9. Твердість води

1) Тимчасова (карбонатна) твердість зумовлена наявністю гідрогенкарбонатів Кальцію й Магнію: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Усувається шляхом кип’ятіння або з допомогою спеціальних добавок, що містять соду:

image138

2) Постійна твердість зумовлена наявністю інших розчинних солей Кальцію й Магнію, наприклад: CaSO4, MgSO4.

Усувається з допомогою розчинних карбонатів або фосфатів:

3CaSO4 + 2Na3PO4 = 3Na2SO4 + Ca3(PO4)2

10. Використання сполук Кальцію

 

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Узагальнення вчителя, заповнення опорної схеми.

 

V. Тренувальні вправи

1. Складіть рівняння, що описують усунення твердості води, спричиненої магній гідрогенкарбонатом і магній сульфатом.

2. Легкі пористі бетони одержують шляхом взаємодії алюмінію з кальцій гідроксидом:

Ca(OH)2 + 2Al + 2H2O = Ca (H2AlO2) + H2

Водень спінює масу. Такий бетон використовується як тепло- та звукоізоляційний матеріал. Обчисліть маси кальцій гідроксиду й алюмінію, необхідні для одержання 560 л водню (н. у.).

3. Складіть рівняння реакцій за схемою:

 

VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів

 

VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання.

Випереджальні завдання

1. Положення Алюмінію в періодичній системі, будова атома.

2. Фізичні властивості алюмінію.

3. Природні сполуки Алюмінію.

4. Способи одержання алюмінію.

5. Хімічні властивості Алюмінію:

а) взаємодія з простими речовинами;

б) взаємодія з кислотами й лугами.

6. Алюміній оксид, його амфотерні властивості.

7. Алюміній гідроксид, його амфотерні властивості.

8. Застосування Алюмінію, його сплавів та сполук.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити