УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

ІІ семестр


Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)


УРОК 34

Контрольна робота з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»

 

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти й нагадує учням зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

✵ завдання 1, 2, 3, 4, 5, 6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

✵ завдання 7, 8, 9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань учень отримує 9 балів;

✵ завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.

Варіант І

1. Під час хімічної реакції метали:

а) віддають електрони зовнішнього енергетичного рівня;

б) приєднують електрони зовнішнього енергетичного рівня;

в) не змінюють зовнішнього енергетичного рівня.

2. Електроліз переважно використовують для одержання:

а) малоактивних металів;

б) найбільш активних металів;

в) металів, що в ряду активності розташовуються після водню.

3. Найбільшу електро- й теплопровідність має метал:

а) Са;                      

б) Al;

в) Ag.

4. Укажіть рівняння можливої хімічної реакції:

а) Mg + Pb(NO3)2   

б) Ag + Cu(NO3)2

в) Zn + Mg(NO3)2                       

5. Укажіть окисник у реакції: Ca + H2O  Ca(OH)2 + H2

а) Са;                      

б) H2O;

в) H2.

6. Об’єм водню, що виділяється в результаті взаємодії заліза масою 2,8 г з надлишком розбавленої сульфатної кислоти:

а) 3,36 л;                 

б) 2,24 л;

в) 1,12 л.

7. Запишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

Перше рівняння розберіть як ОВР, друге і третє запишіть у молекулярно-іонній формі.

8. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) K + H2O                                     

2) Al + С

3) Cu + FeSO4                                

4) Fe + H2SO4 (конц.)

9. Унаслідок взаємодії лужного металу масою 2,76 г з надлишком води виділився газ об’ємом 1,344 л (н. у.). Визначте метал.

10. Обчисліть масу магнітного залізняку, з якого одержали 5,6 т заліза в результаті відновлення карбон(II) оксидом, якщо масова частка Fe3O4 в руді становить 0,8 %.


Варіант ІІ

1. Метали реагують з розчином солі, якщо:

а) до складу солі входить більш активний метал;

б) до складу солі входить метал такої ж активності;

в) метал-реагент активніший за той, що входить до складу солі.

2. Сплави складаються:

а) тільки з металів;

б) з металів і неметалів;

в) тільки з неметалів.

3. Найвищу твердість мають метали:

а) Cu, Fe;                   

б) Cr, Ті;

в) Cr, W.

4. Укажіть неможливу реакцію:

а) Zn + AgNO3          

б) Zn + CuCl2

в) Ag + CuSO4

5. Укажіть відновник у реакції: 2Al + 6HCl = 2AlCl3  + 3H2

а) Al;                          

б) H+;

в) H2.

6. У результаті реакції кальцію масою 2 г з надлишком води виділився водень об’ємом:

а) 2,24 л;                   

б) 1,12 л;

в) 1,24 л.

7. Запишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

8. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) Ca + H2O           

2) Fe + HNO3 (конц.)

3) Ni + AlCl3           

4) Al(OH)3 + HCl

9. На двовалентний метал масою 6 г подіяли водяною парою, унаслідок чого виділився газ об’ємом 5,6 л (н. у.). Визначте метал.

10. Обчисліть витрату глинозему, масова частка алюміній оксиду в якому становить 95 %, у процесі електролітичного одержання 1 т алюмінію.


Варіант ІІІ

1. З водою за звичайних умов реагують метали:

а) побічних підгруп I-III груп;

б) головних підгруп I—II груп;

в) побічної підгрупи VIII групи.

2. Для вповільнення корозії використовують:

а) покриття активного металу менш активним;

б) покриття неметалу металом;

в) покриття металу іншим металом з такою ж активністю.

3. До легких металів належать:

а) Li, Na, Al;             

б) Fe, Cu, Ag;

в) Zn, Pb, Au.

4. Укажіть неможливу реакцію:

а) CuSO4 + Zn        

б) Zn (NO3)2 + Ni

в) PbCl2+ Zn

5. Укажіть відновник у реакції: 2Fe + 3Br2  2FeBr3

а) Fe3+;                    

б) Br2;

в) Fe.

6. Запишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

image151

7. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) ZnCl2 + Cu  

3) Al + S

2) Na + H2O

4) Fe + Mg (NO3)2

8. На одновалентний метал масою 5,85 г подіяли надлишком води. Виділився газ об’ємом 1,68 л (н. у.). Визначте метал.

9. Обчисліть теоретичні витрати коксу, необхідні для відновлення заліза з 400 т руди, масова частка ферум(ІІІ) оксиду в якій становить 92 %. Кокс при цьому окислюється до С02.

 

ІІІ. Домашнє завдання

Повторити матеріал про властивості металічних елементів та їхніх сполук.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити