УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Ахметов Н. С. Неорганическая химия: Учебное пособие. — М.: Высшая школа, 1998.

2. Бутенко А. М. Хімія S-елементів. — Х.: ХДПУ, 2002.

3. Китайгородська Г. О., Наумкіна О. В. Сучасні технології: виклад навчального матеріалу великими блоками; самоосвітня діяльність учнів під час вивчення неорганічної хімії у 8-9 класах // Хімія. — 2006. — № 1-7.

4. Кузьменко М. Є., Єрьомін В. В. Хімія. 2400 задач для школярів та абітурієнтів: Пер. з рос. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2001. — 560 с.

5. Мальченко В. Г. Типи уроків // Хімія. Шкільний світ. — 2005. — № 37, 39, 41. — С. 54-56.

6. Організація навчального процесу в сучасній школі: Навчально-методичний посібник для вчителів, керівників навчальних закладів, слухачів ІППО / М. В. Гадецький, Т. Н. Хлєбнікова. — Харків: Веста: Ранок, 2004, — 136 с.

7. Савчин М. М., Ковальчук Н. І. Хімія. Вимірник навчальних досягнень. Діагностично-тренувальні завдання. 9 клас. — Львів: ВНТЛ-Класика, 2004. — 336 с.

8. Савчин М. М. Уроки хімії у 10 класі: Посібник для вчителів. — Львів: ВНТЛ, 1999.

9. Слободяник М. С. та ін. Хімія: Навч. посіб. — К.: Либідь, 2003. — 352 с.

10. Телегус В. С., Бодак О. І., Заречнюк О. С. та ін. Основи загальної хімії. — Львів: Світ, 2000.

11. Хімія. 7-11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (нова програма 12-річної школи). — К.; Ірпінь: Перун, 2006.

12. Хімія. Тести. 8-11 класи: Посібник / Автори-укладачі: Курмакова І. М., Куратова Т. С., Грузнова С. В. та ін. — К.: Видавничий центр «Академія», 2007. — 280 с.

13. Хомченко Г. П. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ООО «Издательство «Новая Волна»», 2002. — 480 с.

14. Шарко В. Д. Сучасний урок: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. — К., 2005, — 220 с.

15. Яковішин Л. О. Цікаві досліди з хімії: у школі та вдома. — Севастополь: Біблекс, 2006. — 176 с.

16. Ярошенко О. Г, Новицкая В. И. Задания и упражнения по химии: Учебное пособие для средних школ. — К.: Станица, 1997. — 180 с.

17. http://www.colleg.ru

18. http://www.alhimik.ru

19. http://www.school-sector.relarn.ru

20. http://www.chemworld.narod.ruPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити