УСІ УРОКИ ХІМІЇ
10 клас

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


І СЕМЕСТР

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ (4 год.)

УРОК 1. Тема уроку. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів. Будова атома

УРОК 2. Тема уроку. Хімічний зв’язок, будова речовини

УРОК 3. Тема уроку. Теорія електролітичної дисоціації. Іонні реакції

УРОК 4. Тема уроку. Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції


Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (18 год.)

УРОК 5. Тема уроку. Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширення в природі

УРОК 6. Тема уроку. Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі

УРОК 7. Тема уроку. Загальні хімічні властивості неметалів

УРОК 8. Тема уроку. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота

УРОК 9. Тема уроку. Амоніак: властивості, використання. Солі амонію. Якісна реакція на іон амонію

УРОК 10. Тема уроку. Одержання амоніаку в лабораторії. Загальна схема одержання амоніаку в промисловості

УРОК 11. Тема уроку. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі

УРОК 12. Практична робота 1. Одержання карбон(IV) оксиду. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів

УРОК 13. Тема уроку. Сульфатна кислота. Фізичні й хімічні властивості

УРОК 14. Тема уроку. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон. Розв’язання розрахункових задач з обчислення маси (об’єму, кількості речовини) продукту реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку

УРОК 15. Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розв’язання задач

УРОК 16. Тема уроку. Контрольна робота № 1 з теми «Неметали та їхні сполуки»


ІІ СЕМЕСТР

Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (продовження)

УРОК 17. Тема уроку. Нітратна й фосфатна кислоти, їх властивості

УРОК 18. Тема уроку. Нітрати й фосфати. Поняття про нітрати, проблеми їх умісту в продуктах харчування. Загальні відомості про нітратні й фосфатні добрива. Кругообіг Нітрогену в природі

УРОК 19. Тема уроку. Карбонатна кислота. Карбонати й гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-іон

УРОК 20. Тема уроку. Силікатна кислота й силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон

УРОК 21. Тема уроку. Використання неметалів та їхніх сполук. Кругообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект

УРОК 22. Тема уроку. Контрольна робота з теми «Неметали та їхні сполуки»


Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)

УРОК 23. Тема уроку. Положення елементів-металів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів

УРОК 24. Тема уроку. Характерні хімічні властивості металів

УРОК 25. Тема уроку. Металічні елементи в природі. Загальні способи одержання металів. Виробництво чавуну та сталі

УРОК 26. Тема уроку. Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки

УРОК 27. Тема уроку. Поняття про сплави. Корозія металів. Захист від корозії

УРОК 28. Тема уроку. Лужні метали. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію й Калію. Використання найважливіших сполук Натрію й Калію. Калійні добрива

УРОК 29. Тема уроку. Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

УРОК 30. Тема уроку. Алюміній. Алюміній оксид, алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Використання найважливіших сполук Алюмінію

УРОК 31. Тема уроку. Ферум. Ферум(ІІ) і ферум(ІІІ) оксиди, відповідні їм гідроксиди, їх амфотерність. Солі Феруму. Використання найважливіших сполук Феруму

УРОК 32. Практична робота № 2. Розв’язання експериментальних задач

УРОК 33. Тема уроку. Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті

УРОК 34. Контрольна робота з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»


ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити