Усі уроки хімії 10 клас - 2018

ВСТУП

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


ПОВТОРЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ПОНЯТЬ ПРО ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

УРОК 1. СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ВУГЛЕВОДНІВ (МЕТАН, ЕТАН, ЕТЕН, ЕТИН)

УРОК 2. СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ОКСИНОГЕНОВМІСНИХ (МЕТАНОЛ, ЕТАНОЛ, ГЛІЦЕРОЛ, ЕТАНОВА КИСЛОТА) І НІТРОГЕНОВМІСНИХ (АМІНОЕТАНОВА КИСЛОТА) ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

УРОК 3. ДІАГНОСТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


ТЕМА 1. ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 4. ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФОРМУЛИ РЕЧОВИНИ ЗА МАСОВИМИ ЧАСТКАМИ ЕЛЕМЕНТІВ


ТЕМА 2. ВУГЛЕВОДНІ

УРОК 6. АЛКАНИ. ЗАГАЛЬНА ФОРМУЛА, ІЗОМЕРІЯ, НОМЕНКЛАТУРА

УРОК 7. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛКАНІВ

УРОК 8. АЛКАНИ

УРОК 9. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФОРМУЛИ РЕЧОВИНИ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ФОРМУЛОЮ ГОМОЛОГІЧНОГО РЯДУ ТА ГУСТИНОЮ АБО ВІДНОСНОЮ ГУСТИНОЮ

УРОК 10. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВИВЕДЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФОРМУЛИ РЕЧОВИНИ ЗА МАСОЮ, ОБ'ЄМОМ АБО КІЛЬКІСТЮ РЕЧОВИНИ РЕАГЕНТІВ АБО ПРОДУКТІВ РЕАКЦІЇ

УРОК 11. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ

УРОК 12. УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

УРОК 13. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 1 З ТЕМИ «ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ВУГЛЕВОДНІ»

УРОК 14. АЛКЕНИ Й АЛКІНИ. ЗАГАЛЬНІ ТА МОЛЕКУЛЯРНІ ФОРМУЛИ АЛКЕНІВ І АЛКІНІВ, СТРУКТУРНА ІЗОМЕРІЯ, СИСТЕМАТИЧНА НОМЕНКЛАТУРА

УРОК 15. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕТЕНУ Й ЕТИНУ

УРОК 16. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ

УРОК 17. АРЕНИ. БЕНЗЕН

УРОК 18. МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ. ЗАСТОСУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ

УРОК 19. ВУГЛЕВОДНІ

УРОК 20. УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

УРОК 21. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 2 З ТЕМИ «ВУГЛЕВОДНІ»

УРОК 22. КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ВУГЛЕВОДНІ»


ТЕМА 3. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

УРОК 23. СПИРТИ. ПОНЯТТЯ ПРО ХАРАКТЕРИСТИЧНУ ГРУПУ. ГІДРОКСИЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИЧНА ГРУПА. НАСИЧЕНІ ОДНОАТОМНІ СПИРТИ: ЗАГАЛЬНА ТА СТРУКТУРНІ ФОРМУЛИ, ІЗОМЕРІЯ (ПРОПАНОЛІВ І БУТАНОЛІВ), СИСТЕМАТИЧНА НОМЕНКЛАТУРА. ВОДНЕВИЙ ЗВ'ЯЗОК, ЙОГО ВПЛИВ НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПИРТІВ

УРОК 24. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСИЧЕНИХ ОДНОАТОМНИХ СПИРТІВ. ОДЕРЖАННЯ ЕТАНОЛУ

УРОК 25. НАСИЧЕНІ ОДНОАТОМНІ СПИРТИ: ЗАГАЛЬНА ТА СТРУКТУРНІ ФОРМУЛИ, ІЗОМЕРІЯ (ПРОПАНОЛІВ І БУТАНОЛІВ), СИСТЕМАТИЧНА НОМЕНКЛАТУРА. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСИЧЕНИХ ОДНОАТОМНИХ СПИРТІВ. ОДЕРЖАННЯ ЕТАНОЛУ

УРОК 26. ПОНЯТТЯ ПРО БАГАТОАТОМНІ СПИРТИ НА ПРИКЛАДІ ГЛІЦЕРОЛУ, ЙОГО ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

УРОК 27. ФЕНОЛ: СКЛАД і БУДОВА МОЛЕКУЛИ, ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

УРОК 28. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ, ВЛАСТИВОСТЕЙ, ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ФЕНОЛУ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО СПИРТИ

УРОК 29. АЛЬДЕГІДИ. СКЛАД І БУДОВА МОЛЕКУЛ АЛЬДЕГІДІВ. АЛЬДЕГІДНА ХАРАКТЕРИСТИЧНА ГРУПА. ЗАГАЛЬНА ТА СТРУКТУРНІ ФОРМУЛИ, СИСТЕМАТИЧНА НОМЕНКЛАТУРА І ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛЬДЕГІДІВ. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕТАНАЛЮ, ЙОГО ОДЕРЖАННЯ

УРОК 30. УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

УРОК 31. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ»

УРОК 32. КАРБОНОВІ КИСЛОТИ, ЇХ ПОШИРЕННЯ У ПРИРОДІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. КАРБОКСИЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИЧНА ГРУПА. СКЛАД, БУДОВА МОЛЕКУЛ НАСИЧЕНИХ ОДНООСНОВНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ, ЇХНЯ ЗАГАЛЬНА ТА СТРУКТУРНІ ФОРМУЛИ, ІЗОМЕРІЯ, СИСТЕМАТИЧНА НОМЕНКЛАТУРА І ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСИЧЕНИХ ОДНООСНОВНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ. РЕАКЦІЯ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ. ОДЕРЖАННЯ ЕТАНОВОЇ КИСЛОТИ

УРОК 33. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ, ВЛАСТИВОСТЕЙ, ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

УРОК 34. ЕСТЕРИ, ЗАГАЛЬНА ТА СТРУКТУРНІ ФОРМУЛИ, СИСТЕМАТИЧНА НОМЕНКЛАТУРА, ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. ГІДРОЛІЗ ЕСТЕРІВ

УРОК 35. ЖИРИ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ ЕСТЕРІВ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИРІВ, ЇХНІ ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

УРОК 36. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО КАРБОНОВІ КИСЛОТИ, ЕСТЕРИ, ЖИРИ

УРОК 37. ВУГЛЕВОДИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГЛЕВОДІВ, ЇХ УТВОРЕННЯ Й ПОШИРЕННЯ У ПРИРОДІ. ГЛЮКОЗА: МОЛЕКУЛЯРНА ФОРМУЛА ТА ЇЇ ВІДКРИТА ФОРМА. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЛЮКОЗИ

УРОК 38. ВУГЛЕВОДИ. САХАРОЗА, КРОХМАЛЬ І ЦЕЛЮЛОЗА: МОЛЕКУЛЯРНІ ФОРМУЛИ, ГІДРОЛІЗ

УРОК 39. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ

УРОК 40. ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ, МАСИ АБО ОБ'ЄМУ ЗА КІЛЬКІСТЮ РЕЧОВИНИ, МАСОЮ АБО ОБ'ЄМОМ РЕАГЕНТУ, ЩО МІСТИТЬ ПЕВНУ ЧАСТКУ ДОМІШОК

УРОК 41. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ НА ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНИМИ РІВНЯННЯМИ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ, МАСИ АБО ОБ'ЄМУ ЗА КІЛЬКІСТЮ РЕЧОВИНИ, МАСОЮ АБО ОБ'ЄМОМ РЕАГЕНТУ, ЩО МІСТИТЬ ПЕВНУ ЧАСТКУ ДОМІШОК

УРОК 42. УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ

УРОК 43. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ»


ТЕМА 4. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

УРОК 44. НАСИЧЕНІ Й АРОМАТИЧНІ АМІНИ: СКЛАД і БУДОВА МОЛЕКУЛ, НАЗВИ НАЙПРОСТІШИХ ЗА СКЛАДОМ СПОЛУК. БУДОВА АМІНОГРУПИ. АМІНИ ЯК ОРГАНІЧНІ ОСНОВИ. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТИЛАМІНУ, АНІЛІНУ. ОДЕРЖАННЯ АНЕЛІНУ

УРОК 45. АМІНОКИСЛОТИ: СКЛАД I БУДОВА МОЛЕКУЛ, ЗАГАЛЬНІ ТА СТРУКТУРНІ ФОРМУЛИ, ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ, СИСТЕМАТИЧНА НОМЕНКЛАТУРА. ПЕПТИДНА ГРУПА. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМІНОЕТАНОВОЇ КИСЛОТИ. ПЕПТИДИ. БІЛКИ ЯК ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІЛКІВ

УРОК 46. ЗАКРІПЛЕННЯ ПРО НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ


ТЕМА 5. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ

УРОК 47. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ. ПОЛІМЕРИ. ПЛАСТМАСИ. КАУЧУКИ І ГУМА

УРОК 48. ВПЛИВ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯ. ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ПОЛІМЕРІВ І ПЛАСТМАС. СИНТЕТИЧНІ ВОЛОКНА


ТЕМА 6. БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТА ЗВ'ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

УРОК 49. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ. РОЛЬ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ В РОЗВ'ЯЗУВАННІ СИРОВИННОЇ, ЕНЕРГЕТИЧНОЇ, ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМ, СТВОРЕННІ ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

УРОК 50. ЗВ'ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 51. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 5 (Можна використати як річну контрольну роботу.)

УРОК 52. КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити