РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

УРОК 10

Тема. Вивчення складу, властивостей, застосування природного й супутнього нафтового газів, нафти й продуктів їх переробки


Мета: закріпити знання про природні джерела органічних речовин, склад нафти, природного газу, поширення в природі, галузі застосування, про склад, фізичні властивості нафти, процеси переробки й продукти перегонки нафти, їх застосування, детонаційну стійкість бензину.

Обладнання: таблиці, додаткова література, ППЗ «Органічна хімія», проекти та презентації учнів, роздавальний матеріал.

Тип уроку: З(Т-М).

Форми проведення: «Мікрофон», «Міні-тести», «Взаємоперевірка», «Творчала бораторія», «Незакінчені речення».

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Оголошення теми й мети уроку


III. Актуалізація опорних знань.

«Мікрофон»

Учні по черзі промовляють основні поняття теми, отримуючи по черзі уявний мікрофон.

✵     Природні джерела вуглеводнів;

✵     природний газ;

✵     супутній нафтовий газ;

✵     газовий бензин;

✵     сухий газ;

✵     нафта, її види;

✵     нафтопродукти;

✵     крекінг та його види;

✵     детонаційна стійкість бензину;

✵     октанове число.


IV. Систематизація знань

1. Міні-тести

Виберіть правильні відповіді. Відповідей може бути декілька.

1) Вкажіть природні джерела вуглеводнів:

а) вода;                

б) кам’яне вугілля;

в) вапняк;            

г) нафта.

2) Вкажіть основну теорію походження нафти:

а) теорія будови органічних речовин;

б) теорія мінерального походження;

в) теорія О. М. Бутлерова;

г) теорія органічного походження.

3) Вкажіть основні компоненти природного газу:

а) азот;                 

б) метан;

в) етан;                

г) гелій.

4) Вкажіть чим відрізняється супутній нафтовий газ від природного:

а) кращий вид палива;

б) містить менше метану;

в) має більш різноманітний склад;

г) його спалюють під час добування.

5) Вкажіть переваги природного газу перед вугіллям:

а) більш екологічно чисті продукти згоряння;

б) потребує більшого об’єму повітря для спалювання;

в) має вищу теплоту згоряння;

г) є сировиною для хімічної промисловості.

6) Вкажіть правильну відповідь щодо складу нафти:

а) газуваті, рідкі та тверді вуглеводні;

б) рідкі та тверді вуглеводні;

в) рідкі вуглеводні;

г) газуваті та тверді вуглеводні.

7) Вкажіть фізичні властивості нафти:

а) рідина темно-бурого кольору;

б) безбарвна рідина;

в) густа оліїста рідина;

г) добре розчинна у воді.

8) Вкажіть спосіб первинної переробки нафти:

а) фільтрування; 

б) перегонка;

в) відстоювання;  

г) випарювання.

9) Вкажіть основні продукти первинної перегонки нафти:

а) водень;           

б) гас;

в) етан;               

г) газойль.

10) Вкажіть світлі нафтопродукти:

а) мазут;             

б) бензин;

в) етан;               

г) газойль.

11) Вкажіть правильне твердження щодо крекінгу:

а) процес сполучення низькомолекулярних речовин з утворенням високомолекулярних;

б) розщеплення вищих вуглеводнів з утворенням нижчих;

в) приєднання водню до молекул вуглеводнів;

г) відщеплення водню від молекул вуглеводнів.

12) Вкажіть правильну відповідь щодо застосування газойлю:

а) паливо в котельних установках;

б) паливо для тракторів;

в) пальне для дизелів;

г) пальне для ракет.

13) Вкажіть правильне твердження щодо детонаційної стійкості бензину:

а) здатність бензину вибухати у двигунах внутрішнього згоряння;

б) здатність бензину згоряти без вибуху у двигуні з іскровим запалюванням;

в) підвищення октанового числа бензину з допомогою спеціальних добавок;

г) стійкість бензину до нагрівання.

14) Вкажіть правильне твердження щодо застосування гасу:

а) паливо в котельних установках;

б) паливо для тракторів;

в) пальне для дизелів;

г) пальне для автомобілів.

Застосовуємо метод «Взаємоперевірка».


2. «Творча лабораторія»

Складіть рівняння реакцій за схемами.

3. Напишіть рівняння реакцій, які можуть відбуватися під час крекінгу речовин

а) Гексану;

б) декану;

в) додекану.


V. Закріплення знань

«Незакінчені речення»

1) Нафта — це ______(1)________ рідина, ______(2)________ кольору, ______(3)_________ за воду, у воді практично ______(4)________.

1 — масляниста, 2 — чорно-бурого, 3 — легша, 4 — нерозчинна.

2) Крекінг — це ______(5)________ вуглеводнів на більш ______(6)________ вуглеводні.

5 — розклад, 6 — леткі.

3) Детонаційна стійкість ______(7)________ — це здатність бензину згоряти без ______(8)________ у двигуні з іскровим запалюванням.

7 — бензину, 8 — вибуху.

4) Чим вище октанове число, тим більше ______(9)________ бензин перед ______(10)________ і тим кращі експлуатаційні якості він має.

9 — стійкий, 10 — детонацією.

Розв’язуємо задачу (фронтально).

Бак автомобіля заповнений бензином, масова частка гептанових ізомерів у якому становить 20 % і октанових — 80 %. Який об’єм кисню потрібний для спалювання бензину масою 30 кг (н. у.)?


VI. Підбиття підсумків уроку


VII. Домашнє завдання

Учні об’єднуються в групи й готують проекти на теми:

1. Парниковий ефект.

2. Фотохімічний смог.

3. Кислотні дощі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити