РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

УРОК 12

Тема. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

 

Цілі: з’ясувати напрямки синтезу органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини; закріпити знання про кам’яне вугілля, його склад, процеси та продукти його переробки, про основні види палива та їх значення в енергетиці країни; вміти характеризувати напрямки охорони навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки.

Обладнання: мультимедійний проектор, ППЗ «Органічна хімія. 10-11 класи».

Тип уроку: ВНМ(Д).

Форми проведення: семінар-практикум.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Оголошення теми й мети уроку

 

III. Актуалізація опорних знань

Що таке вугілля? Який його склад? Який основний метод переробки кам’яного вугілля?

 

IV. Корегувальна частина

1) Складіть схему продуктів коксування кам’яного вугілля.

2) Складіть схему, яка відображає склад коксового газу й галузі його застосування.

3) Складіть схему, яка відображає склад кам’яновугільної смоли та продукти, які з неї добувають.

 

V. Навчальна частина семінару

1. Вступ

Органічний синтез — розділ хімії, що вивчає різні способи, методики, засоби визначення, апаратуру тощо для одержання органічних сполук і матеріалів, а також сам процес їхнього одержання в лабораторних умовах чи промисловості. З допомогою органічного синтезу добувають безліч різноманітних органічних речовин. Ця галузь хімії почала стрімко розвиватися лише з розвитком капіталістичного виробництва, аби задовольнити зрослий попит на пальне, мастила, барвники тощо. Вагомий внесок у розвиток синтетичної органічної хімії зробили й українські науковці: П. П. Алексєєв, О. В. Багатський, М. А. Валяшко, А. І. Кипріанов, О. В. Кірсанов, С. М. Реформатський, В. П. Яворський та ін.

2. Роздавальна картка

Завдання

З допомогою додаткової літератури дайте відповіді на такі питання:

а) Поміркуйте й висловіть припущення: для добування яких речовин доцільно використовувати органічний синтез?

б) Які переваги органічного синтезу?

(Насамперед це спосіб добування сполук з унікальними властивостями, які не трапляються в природі. Найпростіший приклад такої речовини з-поміж вивчених вами цього року — поліетилен, без якого важко уявити сучасне життя.)

в) Наведіть кілька прикладів природних і синтетичних органічних сполук, відомих вам із повсякденного життя.

г) За якою ознакою численні органічні сполуки класифікують на природні й синтетичні? (Насамперед за джерелами їхнього видобування. Цю класифікацію спрощено відображає схема.)3. Пояснення вчителя

Із природних джерел органічні речовини виділяють переважно в готовому вигляді або завдяки переробці природної сировини. Наприклад, вивчаючи вуглеводні, ви дізналися, що метан і його гомологи видобувають із природного газу, нафти, кам’яного вугілля. Тому ці речовини можна класифікувати як природні органічні сполуки. Натомість етилен і ацетилен через високу реакційну здатність у природі майже не трапляються, тому в лабораторних умовах і промисловості їх синтезують з інших речовин.

Складаємо (або проектуємо на екран) схему поділу органічних речовин на природні й синтетичні.

Наводимо приклади природних і синтетичних органічних сполук.

Наводимо приклади добування речовин деяких класів органічних сполук (вивчених у курсі органічної хімії 9 класу).

1) Природний газ — метан.

Неповний розклад метану за t = 1500 °С:

2СН4  С2Н2 + 3Н2 — утворюється ацетилен

Повний розклад — утворюється сажа:

СН4 С + 2Н2

2) Синтез із вугілля:

 

image77


3) Гідрування й дегідрування вуглеводнів, одержаних з метану:

4) Гідратація — приєднання води до алкенів, алкінів:

image79

5) Дегідратація — відщеплення води:

image80

6) Гідрогенгалогенування — приєднання гідрогенгалогенових кислот НСl, НВr, НІ до алкенів, алкінів:

image81

Також може відбуватися зворотна реакція дегідрогенгалогенування:

image76

7) Окиснення альдегідів до карбонових кислот, наприклад, реакція «срібного дзеркала»:

image87

8) Реакція Вюрца — подовження карбонового ланцюга:

image88

9) Одержання жирів:

image83

10) Зворотна реакція — гідроліз жирів, наприклад лужний гідроліз:

11) Реакція фотосинтезу — утворення вуглеводів:

image89

12) Спиртове бродіння глюкози:

image90

13) Реакція утворення дипептиду з амінокислот:

image84

14) Реакція полімеризації:

 

VI. Контрольна частина (фронтально)

1) Закінчіть рівняння реакцій:

2) Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

image91

3) Розв’язуємо задачу.

У результаті спалювання 10 г антрациту утворилося 18 л карбон(ІV) оксиду (н. у.). Обчисліть масову частку вуглецю в антрациті.

 

VII. Підбиття підсумків уроку

 

VIII. Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити