РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

УРОК 13

Тема. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

 

Цілі: закріпити знання учнів про напрямки синтезу органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини, кам’яне вугілля, його склад, процеси та продукти його переробки, про основні види палива та їх значення в енергетиці країни; вміти характеризувати напрямки охорони навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки.

Обладнання: мультимедійний проектор, МНК «Органічна хімія. 10-11 класи».

Тип уроку: З(РДН).

Форми проведення: «Мікрофон», робота в групах, тестування, «Творча лабораторія».

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

 

II. Оголошення теми й мети уроку


III. Актуалізація опорних знань

«Мікрофон»

✵     Вугілля, його склад;

✵     метод переробки кам’яного вугілля;

✵     продукти коксування кам’яного вугілля;

✵     склад коксового газу;

✵     застосування коксового газу;

✵     склад кам’яновугільної смоли;

✵     продукти, які добувають з кам’яновугільної смоли;

✵     галузі хімічної промисловості, які виникли на основі застосування продуктів, що добувають з кам’яновугільної смоли;

✵     органічний синтез;

✵     українські науковці, які зробили внесок у розвиток синтетичної органічної хімії;

✵     природні органічні сполуки;

✵     синтетичні органічні сполуки.

 

IV. Закріплення знань

Робота в групах Завдання групам

1. Дайте відповіді на запитання тесту (може бути декілька правильних відповідей)

1. Вкажіть основний компонент кам’яного вугілля:

а) графіт;           

б) вуглець;

в) органічні речовини;     

г) водень.

2. Вкажіть назву процесу нагрівання вугілля понад 1000 °С без доступу кисню:

а) крекінг;         

б) розклад;

в) коксування;   

г) піроліз.

3. Вкажіть речовини, які, крім коксу, утворюються під час коксування кам’яного вугілля:

а) бензин;          

б) амоніакова вода;

в) мазут;            

г) кам’яновугільна смола.

4. Вкажіть складову переробки кам’яного вугілля, яка містить найбільше речовин:

а) кокс;              

б) кам’яновугільна смола;

в) амоніакова вода; 

г) коксовий газ.

5. Вкажіть галузь застосування коксу:

а) виробництво лікарських препаратів;

б) металургія;

в) виробництво барвників;

г) виробництво вибухових речовин.

6. Вкажіть речовину, яка спричиняє «парниковий ефект» на планеті:

а) кисень;                                    

б) азот;

в) карбон(ІV) оксид;

г) сульфур(ІV) оксид.

7. Вкажіть причину, що викликає розвиток парникового ефекту:

а) озонові діри;

б) кислотні дощі;

в) фотохімічний смог;

г) дисбаланс між умістом кисню й карбон(ІV) оксиду в атмосфері планети.

8. Вкажіть речовини, які спричиняють кислотні дощі:

а) карбон(ІV) оксид;

б) сульфур(ІV) оксид;

в) азот;

г) нітроген(ІV) оксид.

9. Вкажіть причину, що викликає фотохімічний смог:

а) дисбаланс між умістом кисню й карбон(ІV) оксиду в атмосфері планети;

б) підвищення вмісту нітроген(ІV) оксиду в атмосфері;

в) дія сонячного світла;

г) озонові діри.

10. Вкажіть основні заходи, що забезпечують зменшення шкідливих забрудників атмосфери в результаті використання палива:

а) ощадливо використовувати ці продукти, тим самим зменшуючи кількість шкідливих викидів;

б) уловлювати відходи фільтрами;

в) пошук альтернативних джерел енергії;

г) створення технологій повного згоряння палива.

 

2. Творча лабораторія

1. Закінчіть рівняння реакцій:

а) неповний розклад метану за t = 1500°С СН4

б) повний розклад СН4

2. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

image93

3. Розв’яжіть задачі.

а)    Який об’єм ацетилену (н. у.) утвориться внаслідок розкладу 64 г метану за температури 1500 °С?

б)    Яка маса сажі утвориться в результаті термічного розкладу 112 л етану (об’єм С2Н6 виміряний за н. у.)?


V. Підбиття підсумків уроку


VI. Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити