РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

УРОК 15

Тема. Контрольна робота

 

Цілі: з’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу, застосувати одержані знання під час виконання тестових завдань.

Обладнання: картки з індивідуальними завданнями в тестовій формі.

Тип уроку: КОН.

Форми проведення: тестовий контроль.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Оголошення теми й мети уроку

 

III. Інструктаж до контрольної роботи

І варіант

Завдання з однією відповіддю

1. Вкажіть основний компонент кам’яного вугілля:

а) графіт;

б) вуглець;

в) органічні речовини;

г) водень.

2. Вкажіть тип хімічного зв’язку, характерний для вуглеводнів:

а) іонний;                                              

б) металевий;

в) водневий;                                          

г) ковалентний полярний;

д) ковалентний неполярний.

3. Вкажіть галузь застосування коксу:

а) виробництво лікарських препаратів;

б) металургія;

в) виробництво барвників;

г) виробництво вибухових речовин.

4. Вкажіть правильне твердження щодо складу нафти:

а) суміш газуватих, рідких і твердих вуглеводнів;

б) суміш рідких і твердих вуглеводнів;

в) суміш рідких вуглеводнів;

г) суміш газуватих і твердих вуглеводнів.

5. Вкажіть загальну назву органічних речовин, які мають подібні властивості й будову, але відрізняються одна від одної на групу атомів -СН2-:

а) гомологи;       

б) ізомери;

в) вуглеводні;    

г) радикали.

6. Вкажіть ізомер н-бутану:

7. Вкажіть правильну назву речовини

image99

за міжнародною номенклатурою:

а) трихлорбутан;                              

б) трихлорпентан;

в) 3-метил-1-хлорпентан;

г) 1-хлор-3-метилпентан;

д) 3,3,5-трихлорпентан.


Завдання з двома й більше відповідями

8. Вкажіть речовини, що викликають кислотні дощі:

а) карбон(ІV) оксид;

б) сульфур(ІV) оксид;

в) азот;               

г) нітроген(ІV) оксид.

9. Вкажіть причини, які спричиняють фотохімічний смог:

а) дисбаланс між умістом кисню й карбон(ІV) оксиду в атмосфері планети;

б) викиди промислових підприємств;

в) дія сонячного світла;

г) озонові діри.

10. Вкажіть речовини, які, крім коксу, утворюються під час коксування кам’яного вугілля:

а) бензин;           

б) амоніакова вода;

в) мазут;             

г) кам’яновугільна смола.

11. Вкажіть основні заходи, що забезпечують зменшення шкідливих забрудників атмосфери в результаті використання палива:

а) ощадливо використовувати ці продукти, тим самим зменшуючи кількість шкідливих викидів;

б) збільшувати площі зелених насаджень;

в) менше добувати природного газу;

г) створювати технології повного згоряння палива.

12. Вкажіть функції жирів:

а) теплоізоляційна;

б) захисна;

в) енергетична;     

г) видільна.

13. Вкажіть фізичні властивості нафти:

а) рідина темно-бурого кольору;

б) безбарвна рідина;

в) густа оліїста рідина;                     

г) добре розчинна у воді.

 

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

14. Розташуйте в послідовності рівні організації живих організмів:

а) популяційний;   

б) молекулярний;

в) організмений;   

г) біосферний.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

15. Встановіть послідовність рівнів структурної організації білків:

а) декілька поліпептидних ланцюгів;

б) укладання поліпептидного ланцюга в спіраль;

в) тривимірна упаковка поліпептидного ланцюга — глобула;

г) послідовність амінокислот, пов’язаних між собою пептидними зв’язками.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

16. Встановіть відповідність між природним джерелом вуглеводнів і продуктом, який з нього добувають:

1. Нафта                 а) Амоніакова вода

2. Вугілля               б) Газовий бензин

3. Природний газ    в) Авіаційний бензин

4. Супутній газ        г) Сажа

17. Назвіть речовину за міжнародною номенклатурою:

18. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

image101

Назвіть продукти реакції.

19. Задача.

Яку масу ацетилену можна отримати зі 100 л (н. у.) природного газу, який містить 95% метану?

 

II варіант

1. Органічні речовини, які мають однакову молекулярну формулу, але різні властивості й будову:

а) гомологи;

б) ізомери;

в) вуглеводні;

г) радикали.

2. Вкажіть правильне твердження, яке характеризує процес крекінгу:

а) процес сполучення низькомолекулярних речовин з утворенням високомолекулярних;

б) розщеплення вищих вуглеводнів з утворенням нижчих;

в) приєднання водню до молекул вуглеводнів;

г) відщеплення водню від молекул вуглеводнів.

3. Вкажіть правильне твердження щодо застосування мазуту:

а) паливо в котельних установках;

б) паливо для тракторів;

в) пальне для дизелів;

г) пальне для ракет.

4. Вкажіть правильне твердження щодо детонаційної стійкості бензину:

а) здатність бензину вибухати у двигунах внутрішнього згоряння;

б) здатність бензину згоряти без вибуху у двигуні з іскровим запалюванням;

в) підвищення октанового числа бензину з допомогою спеціальних добавок;

г) стійкість бензину до нагрівання.

5. Вкажіть назву процесу нагрівання вугілля понад 1000°С без доступу кисню:

а) крекінг;

б) розклад;

в) коксування;

г) піроліз.

6. Вкажіть речовину, яка, крім коксу, утворюється під час коксування кам’яного вугілля:

а) бензин;

б) гас;

в) мазут;

г) кам’яновугільна смола.

7. Вкажіть ізомер пентану:

8. Вкажіть правильну назву речовини

image103

за міжнародною номенклатурою:

а) диметилбутан;   

б) 3,3-диметилбутан;

в) 2,2-диметилбутан;

г) 2-диметилбутан;

д) 2,4-диметилпентан;     

е) гексан.

 

Завдання з двома й більше відповідями

9. Вкажіть основні продукти перегонки нафти:

а) водень;             

б) гас;

в) етан;                 

г) газойль.

10. Вкажіть переваги природного газу:

а) екологічно чисті продукти згоряння;

б) потребує більшого об’єму повітря для спалювання;

в) дає вищу теплоту згоряння;

г) є сировиною для хімічної промисловості.

11. Вкажіть природні джерела вуглеводнів:

а) вода;

б) кам’яне вугілля;

в) вапняк;

г) нафта.

12. Вкажіть світлі нафтопродукти:

а) мазут;

б) бензин;

в) етан;

г) газойль.

13. Вкажіть рівні організації живих організмів:

а) популяційно-видовий;

б) білковий;

в) біосферний;                      

г) вуглеводний.

14. Вкажіть пари азотистих основ за принципом комплементарності:

а) аденін-гуанін;

б) аденін-тимін;

в) аденін-цитозин;

г) гуанін-цитозин.

 

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Встановіть послідовність речовин у процесі добування етанолу:

а) С2Н2;                         

б) СН4;

в) С;                             

г) С2Н4.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

16. Встановіть послідовність пунктів під час називання речовини за міжнародною номенклатурою:

а) якщо радикали різні, то називати їх починають за алфавітом: спочатку етил, метил, пропіл тощо;

б) у молекулі вибирають найдовший ланцюг і починають нумерувати його з того боку, де ближче стоїть радикал-замісник;

в) назву речовині дають за кількістю атомів Карбону в нумерованому ланцюзі;

г) цифрою вказують положення радикала.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

17. Встановіть відповідність між продуктом перегонки нафти та його застосуванням:

1. Гас             а) Є пальним для дизельних двигунів

2. Лігроїн        б) Солярове масло, використовують як моторне пальне

3. Газойль      в) Використовують у медицині

4. Вазелин      г) Застосовують як пальне для реактивних і тракторних двигунів

18. Назвіть речовину за правилами міжнародної номенклатури:

19. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

image105

20. Розв’яжіть задачу.

Який об’єм повітря (н. у.), що містить 21% кисню за об’ємом, витратиться на спалювання етану масою 240 г?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити