РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

ЛІТЕРАТУРА


1. Березан О. В. Органічна хімія : Посібник для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, слухачів і викладачів підготовчих відділень ВУЗів. — К.: Абріс, 2000.

2. Брайко В. И, Гризлова О. Г. Дидактический материал по химии для 9 и 10 классов: Пособие для учителей. — К.: Радянська школа, 1980.

3. Буринська Н. М., Величко Л. П. Викладання хімії у 10-11 класах. — К.: Перун, 2002.

4. Буринська Н. М., Величко Л. П. Хімія, 10 клас. — К.: Перун, 2000.

5. Гаврусейко Н. П. Проверочные работы по органической химии. — М.: Просвещение, 1988.

6. Грабовий А. К. Хімічні диктанти у загальноосвітній школі. Хімія. Повний комплект для тематичного оцінювання, 10-11 клас. — Х.: ВГ «Основа», 2006.

7. Гузик Н. П. Дидактический материал по химии для 10 класса. — К. : Радянська школа, 1984.

8. Данильченко В. Є., Фрадіна Н. В. Хімія. 10-11 класи : Навч. посібник. — Х.: Країна мрій, 2003.

9. Довгань Г. Д. Технологічні підходи до проектування уроку // Педагогічна академія пані Софії. — 2006. — Вересень.

10. Домбровський А. В., Лукашова Н. І., Лукашов С. М. Хімія. 10-11 клас. — К.: Освіта, 1998.

11. Каргин В. А. Энциклопедия полимеров. — М.: Советская энциклопедия, 1972. — Т.1.

12. Книга для чтения по органической химии : Пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 1975.

13. Методика викладання шкільного курсу хімії: Посібник для вчителів / Н. М. Буринська, Л. П. Величко, Л. А. Липова та ін.; під ред. Н. М. Буринської. — К.: Освіта, 1991.

14. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. — К.: А.С.К., 2004.

15. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. — К., 2007.

16. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К.: А.С.К., 2006.

17. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. — Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2006.

18. Пугачовський Г. Ф., Тихонова Н. П. Товарознавство непродовольчих товарів: Навчальний посібник. — К.: КНТЕУ, 2009.

19. Сиротенко Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. — Х.: ВГ «Основа», 2003.

20. Сорока Л. Хімія. Екологічні задачі. — Тернопіль : Мандрівець, 2003.

21. Сучасні шкільні технології. Ч. І / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. — К.: Ред. загально-пед. газ., 2004.

22. Ткачов В. В. Хімія. Тренувальні тести. — Х.: ВГ «Основа», 2008.

23. Хімія. Тести. 8-11 класи : Посібник/ Автори-укладачі : І. М. Курмакова, Т. С. Куратова, С. В. Грузнова та ін. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

24. Хомченко І. Г. Збірник задач і вправ для середньої школи. — К.: Арій, 2008.

25. Цветков Л. А. Органическая химия, 10 класс. — М.: Просвещение, 1988.

26. Шарко В. Д. Сучасний урок: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. — К., 2006.

27. Энциклопедия полимеров, — Т. 1-3. — М.: Химия, 1972-1977.

28. Ярошенко О. Г., Блажко О. А. Групова робота учнів на семінарських заняттях з хімії. 8-9 кл. : Методичний посібник для вчителів. — К., 2006.


Перелік інтернет-сайтів, використаних у роботі

 

1. http://br.com.ua

2. http://dic.academic.ru

3. http://dobavkam.net

4. http://dobavki-info.org.ua

5. http://eugene980.narod.ru

6. http://referat.repetitor.ua

7. http://ru.wikipedia.org

8. http://school.xvatit.com

9. http://ua.textreferat.com

10. http://uk.wikipedia.org

11. http://www.elib.org.ua

12. http://www.galliumltd.ru

13. http://www.npblog.com.ua

14. http://www.refine.org.ua

15. http://www.vkusnii.ru

16. http://www.vox.com.ua

17. Матеріали сайта http://www.refine.org.ua/pageid-5189-4.html

18. Матеріали сайта http://ua.textreferat.com/referat-189-3.html

19. Матеріали сайта http://ua.textreferat.com/referat-1865-1.html

20. Матеріали сайта http://school.xvatit.com/index.php?title


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити