РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

УРОК 3

Тема. Складання структурних формул ізомерів насичених вуглеводнів. Номенклатура алканів

 

Мета: закріпити знання правил міжнародної номенклатури, вміння складати формули ізомерів алканів і давати їм назви за правилами міжнародної номенклатури.

Обладнання: МПК «Органічна хімія. 10-11 класи», Періодична система хімічних елементів, роздавальний матеріал.

Тип уроку: З(Т-М).

Форми проведення: хімічна розминка, взаємоперевірка, робота в групах.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Оголошення теми й мети уроку


III. Актуалізація опорних знань

Хімічна розминка

Проектуємо на екран (зачитуємо) речення і пропонуємо заповнити в них пропуски:

✵ Атоми в молекулах з’єднані не безладно, а в певній _______(1)__________ згідно з їх _______(2)__________.

✵ Властивості речовин залежать не тільки від того, які атоми й у якій послідовності входять до складу молекул, а й від _______(3)__________ сполучення атомів у молекулі.

✵ Атоми та групи атомів взаємно _______(4)__________ один на одного.

✵ _______(5)__________ ізомерія — вид ізомерії, коли речовини відрізняються порядком з’єднання атомів у молекулах і яка пов’язана з будовою карбонового ланцюга.

✵ Ізомери — речовини, які мають _______(6)__________ молекулярну формулу, але різний порядок з’єднання атомів у молекулі, а тому й різні властивості.

✵ У молекулі вибирають _______(7)__________ ланцюг і починають нумерувати його з того боку, де _______(8)__________ стоїть радикал-замісник.

✵ _______(9)__________ вказують положення радикала-замісника, а якщо однакових радикалів декілька, то цифрою вказують кожний з них, але перед назвою радикала ставлять _______(10)__________ — ди-, три-, тетра- тощо.

✵ Якщо радикали стоять біля одного й того самого атома Карбону, то цифру вказують _______(11)__________.

✵ Якщо радикали різні, то називати починають за _______(12)__________.

Відповіді: 1) послідовності; 2) валентності; 3) порядку; 4) впливають; 5) структурна; 6) однакову; 7) найдовший; 8) ближче; 9) цифрою; 10) префікс; 11) двічі; 12) алфавітом.

Відповіді проектуємо на екран або записуємо на дошці. Застосовуємо метод «Взаємоперевірка».

 

IV. Закріплення знань

Тренінг

Групи учнів виконують вправи на картках.

Завдання групам

1) Складіть формули ізомерів гексану й назвіть їх.

2) Дайте назву речовині за міжнародною номенклатурою.

 

image13

 

Перевіряємо правильність назв наведених речовин.

3) Скласти структурні формули речовин за назвами:

а) 2,2,3,5-тетраметилгексан;

б) 3,3-діетил-2,2,5,5-тетраметилгептан;

в) 1,3,5-трихлорпентан;

г) 3,4,5,5-тетраетил-3,4,6-триметилгептан.

Перевіряємо правильність написання формул.

4) Розв’язуємо задачі.

а) Яку масу метану можна спалити, використавши кисень об’ємом 112 л (н. у.)?

б) Який об’єм повітря (н. у.), що містить 21% кисню (за об’ємом), витратиться на спалювання 8,8 г пропану?

 

V. Підбиття підсумків уроку

Учні з’ясовують для себе:

✵     я знаю;

✵     я можу;

✵     я вмію.

 

VI. Домашнє завдання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити