РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

УРОК 4

Тема. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

 

Цілі: з’ясувати причини багатоманітності органічних речовин на основі будови атома Карбону, здатності утворювати різноманітні зв’язки; вміти складати формули гомологів та ізомерів, давати їм назви, пояснювати суть поняття «ізомерія».

Обладнання: Періодична система хімічних елементів, роздавальний матеріал, додаткова література з хімії, довідники, підручники.

Тип уроку: З(РДН).

Форми проведення: семінарське заняття — корегувальна, навчальна, контрольна частини, робота в групах.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Оголошення теми й мети уроку

 

III. Усвідомлення й закріплення одержаних знань.

Семінар

1. Корегувальна частина семінару

Групи учнів виконують завдання.

Завдання групам

Користуючись текстом підручника, довідників:

а) З’ясуйте:

✵     будову атома Карбону;

✵     здатність атома Карбону утворювати різні ланцюги — нерозгалужені й розгалужені;

✵     здатність атома Карбону утворювати цикли;

✵     здатність атома Карбону утворювати різні типи зв’язків;

✵     суть поняття «гомологи»;

✵     суть поняття «ізомери», «структурна ізомерія»;

✵     відмінність понять «гомологи» й «ізомери»;

✵     зробіть висновок про причини багатоманітності органічних речовин.

б) Складіть схеми:

«Причини багатоманітності органічних речовин»

(з допомогою вчителя)

 

 

«Схема класифікації органічних речовин залежно від будови карбонового ланцюга» (з допомогою вчителя)

 

 

2. Навчальна частина семінару

А. З наведених формул речовин виберіть формули ізомерів пентану, які відрізняються тільки формою запису. Поясніть.

image16

Б. Згадайте правила назви речовин. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

image18

В. Складіть формули речовин:

а)    2,2,3,5-тетраметилгексану;

б)    3,3-діетил-2,5-диметилгептану;

в)    2,3-дихлорпентану;

г)    3,5-діетил-3,4,6-триметилоктану.

Г. Задача

Речовина містить 75% Карбону та 25% Гідрогену. Виведіть формулу речовини. Обчисліть об’єм кисню за н. у., необхідний для її спалювання.

3. Контрольна частина

I варіант

1. Дайте визначення поняття «ізомери». Чим відрізняються ізомери й гомологи? Наведіть приклади.

2. Запишіть п’ять формул ізомерів гексану й назвіть їх за правилами міжнародної номенклатури.

3. Складіть формули речовин:

а)    2,2,3,5-тетраметилгептану;

б)    3,3-діетил-2,2,5,5-тетраметилоктану;

в)    1,4-дихлоро-3,3-диметилпентану;

г)    3,5-діетил-3,4,6-триметилгептану.

II варіант

1. Поясніть причини багатоманітності органічних речовин. Наведіть приклади.

2. Запишіть п’ять формул ізомерів гептану й назвіть їх за правилами міжнародної номенклатури.

3. Складіть формули речовин:

а)    2,3,3,5-тетраметилгексану;

б)    3-етил-2,2,5,5-тетраметил-4-пропілгептану;

в)    2,3,5-трибромпентану;

г)    3,4,5-триетил-3,4,6-триметилоктану.

 

IV. Підбиття підсумків уроку

 

V. Домашнє завдання


Додаток

 

Роздавальна картка до уроку для учнів

 

1. Корегувальна частина семінару

Користуючись текстом підручника, довідників:

а) З’ясуйте:

✵     будову атома Карбону;

✵     здатність атома Карбону утворювати різні ланцюги — нерозгалужені й розгалужені;

✵     здатність атома Карбону утворювати цикли;

✵     здатність атома Карбону утворювати різні типи зв’язків;

✵     суть поняття «гомологи»;

✵     суть поняття «ізомери», «структурна ізомерія»;

✵     відмінність понять «гомологи» й «ізомери»;

✵     зробіть висновок про причини багатоманітності органічних речовин.

б) Складіть схеми:

«Причини багатоманітності органічних речовин».

«Класифікації органічних речовин залежно від будови карбонового ланцюга».

 

2. Навчальна частина семінару

А. З наведених формул речовин виберіть формули ізомерів пентану, які відрізняються тільки формою запису. Поясніть.

Б. Згадайте правила назви речовин. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

В. Складіть формули речовин:

а)    2,2,3,5-тетраметилгексану;

б)    2,2-діетил-3,5-диметилгептану;

в)    2,3-дихлоропентану;

г)    3,5-діетил-3,4,6-триметилоктану.

Г. Задача

Речовина містить 75% Карбону та 25% Гідрогену. Виведіть формулу речовини. Обчисліть об’єм кисню за н. у., необхідний для її спалювання.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити