РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

УРОК 7

Тема. Контроль знань

 

Мета: застосувати одержані знання під час виконання тестових завдань, визначити рівень засвоєння одержаних знань і вмінь.

Обладнання: картки з індивідуальними завданнями в тестовій формі.

Тип уроку: КОН.

Форми проведення: тестовий контроль.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

 

II. Оголошення теми й мети уроку


III. Інструктаж до контрольної роботи

І варіант

1. Якісний і кількісний склад органічної речовини вказує формула:

а) структурна;                       

б) молекулярна;

в) емпірична;                        

г) електронна.

2. Вкажіть тип хімічного зв’язку, характерний для вуглеводнів:

а) іонний;            

б) металевий;

в) водневий;        

г) ковалентний полярний;

д) ковалентний неполярний.

3. Органічні речовини, які мають подібні властивості та будову, але відрізняються одна від одної на групу атомів -СН2-:

а) гомологи;        

б) ізомери;

в) вуглеводні;      

г) радикали.

4. Вкажіть ізомер н-бутану:

5. Вкажіть за міжнародною номенклатурою назву речовини:

image46

а) трихлорбутан;                                  

б) трихлорпентан;

в) 1,3-трихлорпентан;

г) 1,3-дихлор-3-метилпентан;

д) 3,3,5-трихлорпентан.

6. Вкажіть назву вуглеводню складу

image47

а) ізопентан;                    

б) н-бутан;

в) циклопентан;               

г) н-пентан;

д) н-гексан.

7. Вкажіть гомологи органічної речовини, яка має формулу С2Н6:

image48

8. Вкажіть ізомери:

9. Складіть формули речовин за назвами:

а) 3-етил-2,2-диметилгексан;

б) 3,3-діетил-2,2,5,5-тетраметилгептан.

10. Назвіть речовину:

11. Розв’яжіть задачу.

Речовина містить 82,75% Карбону та 17,25% Гідрогену, відносна густина парів речовини за воднем 29. Виведіть формулу речовини. Обчисліть об’єм кисню за н. у., необхідний для спалювання 5,8 г цієї речовини.


II варіант

1. Порядок поєднання атомів у молекулі згідно з валентністю вказує формула:

а) структурна;   

б) молекулярна;

в) емпірична;     

г) електронна.

2. Вкажіть карбоновий скелет розгалуженої будови:

image51

3. Органічні речовини, які мають однакову молекулярну формулу, але різні властивості й будову:

а) гомологи;

б) ізомери;

в) вуглеводні;

г) радикали.

4. Вкажіть ізомер пентану:

5. Вкажіть за міжнародною номенклатурою назву речовини

image53

а) Диметилбутан; 

б) 3,3-диметилбутан;

в) 2,2-диметилбутан;       

г) 2-диметилбутан;

д) 2,2-диметилпентан;     

е) гексан.

6. Вкажіть назву вуглеводню складу

image54

а) Ізогексан;

б) н-бутан;

в) циклогексан;

г) н-пентан;

д) н-гексан;

7. Вкажіть ізомери:

image55

8. Вкажіть гомологи органічної речовини, яка має формулу С5Н12:

image56

9. Складіть формули речовин за назвами:

а) 1-хлор-4-етил-3,3-диметилгептан;

б) 2-бром-3-етил-2,3,5-триметилнонан.

10. Назвіть речовину:

image57

11. Розв’яжіть задачу.

Речовина містить 83,33% Карбону та 16,67% Гідрогену, відносна густина парів речовини за повітрям 2,482. Виведіть формулу речовини. Обчисліть об’єм кисню, необхідний для спалювання 7,2 г цієї речовини.


Оцінювання проводиться таким чином:

Завдання 1-6 — по 0,5 бала — разом 3 бали.

Завдання 7-8 — по 1 балу — разом 2 бали.

Завдання 9, 10 — по 2 бали — разом 4 бали.

Задача — 3 бали.

Разом — 12 балів.


IV. Підбиття підсумків уроку


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити