РОЗРОБКИ УРОКІВ ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
11 КЛАС

ВІД АВТОРА

     

  УРОК 1. Тема. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних речовин О. М. Бутлерова

  УРОК 2. Тема. Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

  УРОК 3. Тема. Складання структурних формул ізомерів насичених вуглеводнів. Номенклатура алканів

  УРОК 4. Тема. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

  УРОК 5. Тема. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин

  УРОК 6. Тема. Узагальнююче повторення

  УРОК 7. Тема. Контроль знань

  УРОК 8. Тема. Природні джерела органічних речовин. Природний та супутній нафтові гази, їх склад. Використання

  УРОК 9. Тема. Нафта. Склад, властивості. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину

  УРОК 10. Тема. Вивчення складу, властивостей, застосування природного й супутнього нафтового газів, нафти й продуктів їх переробки

  УРОК 11. Тема. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки

  УРОК 12. Тема. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

  УРОК 13. Тема. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

  УРОК 14. Тема. Узагальнююче повторення

  УРОК 15. Тема. Контрольна робота

  УРОК 16. Тема. Корегування знань

  УРОК 17. Тема. Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси

  УРОК 18. Тема. Синтетичні каучуки й гума. Штучні й синтетичні волокна

  УРОК 19. Тема. Синтетичні високомолекулярні органічні сполуки

  УРОК 20. Тема. Органічні сполуки і здоров’я людини. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їхня роль в організмі

  УРОК 21. Тема. Вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі

  УРОК 22. Тема. Харчові добавки, Е-числа

  УРОК 23. Тема. Органічні сполуки і здоров’я людини

  УРОК 24. Тема. Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину)

  УРОК 25. Тема. Шкідливий вплив алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини

  УРОК 26. Тема. Узагальнююче повторення

  УРОК 27. Тема. Контрольна робота № 3 з теми «Органічні сполуки. Органічні сполуки як основа сучасних матеріалів. Органічні сполуки і здоров’я людини»

  УРОК 28. Тема. Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами

  УРОК 29. Тема. Мило. Синтетичні мийні засоби

  УРОК 30. Тема. Побутові органічні сполуки

  УРОК 31. Тема. Органічні розчинники, їх застосування

  УРОК 32. Тема. Практична робота «Видалення забруднень з поверхні тканини»

  УРОК 33. Тема. Попередження забруднення середовища під час використання органічних речовин у побуті

  УРОК 34. Тема. Контрольна робота № 4 з теми «Органічні сполуки. Побутові органічні сполуки»

  УРОК 35. Тема. Корекція знань з теми «Органічні сполуки»

ЛІТЕРАТУРА

  Перелік інтернет-сайтів, використаних у роботі

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити